Lesnotas volgens weke en kwartaal - Senior Seconder 1

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Senior Seconder 1, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Biologie - BIOLOGIE EN LEWENDE WESE
1ste kwartaal, Week 2, Biologie - LEWENDE DINGE EN NIE-LEWE DINGE
1ste kwartaal, Week 3, Biologie - KLASSIFIKASIE VAN LEWENDE ORGANISME
1ste kwartaal, Week 4, Biologie - KLASSIFIKASIE VAN DIERE EN ORGANISASIE VAN DIE LEWE
1ste kwartaal, Week 5, Biologie - DIE SEL
1ste kwartaal, Week 6, Biologie - SEL EN SY OMGEWING
1ste kwartaal, Week 7, Biologie - SOMMIGE EIENSKAPPE EN FUNKSIES VAN DIE SEL
1ste kwartaal, Week 8, Biologie - MODUS VAN VOEDING EN PLANTVOEDING
1ste kwartaal, Week 9, Biologie - MODUS VAN VOEDING EN PLANTVOEDING
1ste kwartaal, Week 10, Biologie - GROEI
1ste kwartaal, Week 1, Chemie - INLEIDING TOT CHEMIE
1ste kwartaal, Week 2, Chemie - LABORATORIUM VERKENNING
1ste kwartaal, Week 3, Chemie - AARD VAN MATERIE
1ste kwartaal, Week 4, Chemie - ELEMENTE, SIMBOLE & VALENSIE
1ste kwartaal, Week 5, Chemie - COMPOUNDS AND MIXTURES
1ste kwartaal, Week 6, Chemie - STANDAARD SKEIDING TEGNIEKE
1ste kwartaal, Week 7, Chemie - SPESIFIEKE AARD VAN MATERIE
1ste kwartaal, Week 8, Chemie - IUPAC NOMENKLATUUR VAN CHEMIESE VERBINDINGS
1ste kwartaal, Week 9, Chemie - ATOOMGETAL, RELATIEWE ATOMIESE MASSA, ISOTOPE EN BEREKENINGE
1ste kwartaal, Week 10, Chemie - STRUKTUUR VAN DIE ATOOM
1ste kwartaal, Week 1, Ekonomie - DEFINISIE EN DIE OMVANG VAN EKONOMIE
1ste kwartaal, Week 2, Ekonomie - EKONOMIE AS 'N WETENSKAP, KUNS OF SOSIALE WETENSKAP
1ste kwartaal, Week 3, Ekonomie - BASIESE KONSEPTE VAN EKONOMIE
1ste kwartaal, Week 4, Ekonomie - BELANGRIKHEID VAN GELEENTHEID KOSTE VIR INDIVIDU
1ste kwartaal, Week 5, Ekonomie - BASIESE EKONOMIESE PROBLEME VAN DIE SAMELEWING
1ste kwartaal, Week 6, Ekonomie - GEREEDSKAP VAN EKONOMIESE ANALISE
1ste kwartaal, Week 7, Ekonomie - DATA-INSAMELING EN AANBIEDING
1ste kwartaal, Week 8, Ekonomie - PRODUKSIE
1ste kwartaal, Week 9, Ekonomie - GROND AS 'N PRODUKSIE-FAKTOR
1ste kwartaal, Week 10, Ekonomie - LABOUR AS A FACTOR OF PRODUCTION
1ste kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - ALGEMENE HERSIENING VAN VERLEDE KWARTAAL SE EKSAMEN; OORSIG VAN GEDEELTE VAN SPRAAK- NAAMWOORD, VOORNAAMWOORD, WERKWOORD BYWOORD, SPELLING; VERDUBBELING VAN KONSONANTE
1ste kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - BEGRIP, LEESVAARDIGHEDE; GODSDIENS
1ste kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - OPSTELSKRYF: SOORTE OPSTELLE; SPRAAKWERK: MONOTONGS, IDIOME
1ste kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - BEGRIP/ LEESVAARDIGHEDE: VLEEG EN SKANDEER.
1ste kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - STRUCTURE: KINDS OF SENTENCES- SIMPLE, MULTIPLE, COMPOUND, COMPLEX AND COMPOUND-COMPLEX
1ste kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - BEGRIP/MONDELINGE VAARDIGHEDE: FIGURE VAN SPRAAK- OOREENKOMS, METAFOOR, IRONIE EN PERSONIFIKASIE
1ste kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - WOORDESKATONTWIKKELING-VERVOER
1ste kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - BEGRIP/ LEESVAARDIGHEDE
1ste kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - BEGRIP: LEESVAARDIGHEDE: INLEIDING TOT ANTWOORDBEGRIP
1ste kwartaal, Week 10, Engelse Begrip - BEGRIP EN SKRYFVAARDIGHEDE: INLEIDING TOT OPSOMMENDE SKRYFWERK
1ste kwartaal, Week 11, Engelse Begrip - OPSTELSKRYF: INFORMELE BRIEF- 'N BRIEF AAN DIE SUSTER WAT VAN BEPLAN OM VAN HAAR MAN TE SKEI WAT HAAR TEGEN DIE BESLUIT RADEER.
1ste kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - INLEIDING TOT BOEK – HOUDING EN REKENINGKUNDE
1ste kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - TRANSAKSIES – BETEKENIS EN KLASSIFIKASIE
1ste kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - REKENINGEBOEKE
1ste kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - DOUBLE ENTRY BOOK – KEEPING
1ste kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - DOUBLE ENTRY BOOK – KEEPING
1ste kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - BALANCING OFF LEDGER ACCOUNTS
1ste kwartaal, Week 7, Finansiële Rekeningkunde - BALANCING OFF LEDGER ACCOUNTS
1ste kwartaal, Week 8, Finansiële Rekeningkunde - SOURCE DOCUMENTS
1ste kwartaal, Week 9, Finansiële Rekeningkunde - HULPBOEKE
1ste kwartaal, Week 10, Finansiële Rekeningkunde - HULPBOEKE
1ste kwartaal, Week 1, Regering - DIE BETEKENIS EN OMVANG VAN DIE ONDERWERP: REGERING
1ste kwartaal, Week 2, Regering - FEATURES/CHARACTERISTICS OF GOVERNMENT
1ste kwartaal, Week 3, Regering - BASIC CONCEPTS OF GOVERNMENT - Power, Sources of Power and Authority
1ste kwartaal, Week 4, Regering - BASIC CONCEPTS IN GOVERNMENT - Sovereignty and Democracy
1ste kwartaal, Week 5, Regering - BASIC CONCEPTS OF GOVERNMENT - Communalism and Feudalism
1ste kwartaal, Week 6, Regering - BASIC CONCEPTS IN GOVERNMENT - Socialism, Communism and Capitalism
1ste kwartaal, Week 7, Regering - BASIC CONCEPTS IN GOVERNMENT - Fascism, Nazism and Totalitarianism
1ste kwartaal, Week 8, Regering - BASIESE KONSEPTE IN REGERING - Staat, Nasie en Politieke Kultuur
1ste kwartaal, Week 9, Regering - POLITIEKE SOSIALISERING
1ste kwartaal, Week 10, Regering - TIPES EN EIENSKAPPE VAN REGERING
1ste kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - INTRODUCTION TO LITERATURE
1ste kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - LITERARY APPRECIATION
1ste kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - GENRES VAN LETTERKUNDE
1ste kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - DRAMA EN SY KENMERKE
1ste kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - PROSE AND ITS FEATURES
1ste kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - POETRY AND ITS FEATURES
1ste kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - LITERARY TERMS AND DEFINITION
1ste kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - LITERARY TERMS AND DEFINITIONS
1ste kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - READING AND CONTENT ANALYSIS OF AFRICAN POETRY- ‘PIANO AND DRUMS’ by Gabriel Okara.
1ste kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - READING AND CONTENT ANALYSIS OF AFRICAN POETRY- ‘PIANO AND DRUMS’ by Gabriel Okara.
2de Kwartaal, Week 1, Biologie - REPRODUKSIE
2de Kwartaal, Week 2, Biologie - SEKSUELE VOORTPLANTING
2de Kwartaal, Week 3, Biologie - REPRODUKSIE IN EENSELLIGE ORGANISME EN ONGERWERFDE DIERE
2de Kwartaal, Week 4, Biologie - IRRITERBAARHEID / SELREAKSIES OP SY OMGEWING
2de Kwartaal, Week 5, Biologie - VOEDING IN DIERE
2de Kwartaal, Week 6, Biologie - BASIESE EKOLOGIESE KONSEPTE
2de Kwartaal, Week 7, Biologie - BIOMES
2de Kwartaal, Week 8, Biologie - BEVOLKING
2de Kwartaal, Week 9, Biologie - FUNKSIONERENDE EKOSISTEEM
2de Kwartaal, Week 10, Biologie - EKOLOGIESE BESTUUR
2de Kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - HERSIENING
2de Kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - KULTISME
2de Kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - KULTISME
2de Kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - Wet en orde
2de Kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - Wet en orde
2de Kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - RESPEK VIR SAAMGESTELDE OWERHEID
2de Kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - INDIENSNEMING
2de Kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - INDIENSNEMING
2de Kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - KAPITALISTIESE DEMOKRASIE
2de Kwartaal, Week 1, Ekonomie - KAPITAAL AS 'N PRODUKSIE-FAKTOR
2de Kwartaal, Week 2, Ekonomie - ARBEIDSVERDELING EN SPESIALISERING
2de Kwartaal, Week 3, Ekonomie - SKAAL VAN PRODUKSIE
2de Kwartaal, Week 4, Ekonomie - FIRMA EN INDUSTRIE
2de Kwartaal, Week 5, Ekonomie - BESIGHEIDSORGANISASIE
2de Kwartaal, Week 6, Ekonomie - GESAMENTLIKE AANDELEMAATSKAPPYE EN SAMEWERKENDE VERENSKAPPE
2de Kwartaal, Week 7, Ekonomie - OPENBARE ONDERNEMINGS
2de Kwartaal, Week 8, Ekonomie - BEVOLKING
2de Kwartaal, Week 9, Ekonomie - BEVOLKINGSSENSUS
2de Kwartaal, Week 10, Ekonomie - BEVOLKINGSDIGTHEID
2de Kwartaal, Week 11, Ekonomie - ARBEIDSMARK
2de Kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening van die laaste kwartaal se werk en eksamen, homograwe: woorde wat dieselfde gespel word
2de Kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Begrip/Luistervaardigheid-Luister om die hoofpunte te begryp. Bladsy 111
2de Kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Begrip: Begrip van woorde se betekenis in konteks/ Aktiwiteit- Bladsy 104 afdeling A.
2de Kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Briefskryf: Formele Brief
2de Kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Begrip/Skryfvaardighede, Beantwoord opsommingsvrae
2de Kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Begrip-YVONNE EN YVETTE
2de Kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Struktuur: Tyde (verlede)
2de Kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - OPSTELSKRYF, Meer oor Argumenterende 'Kindermishandeling' Wie is te blameer, die regering of ouers?
2de Kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Begrip
2de Kwartaal, Week 10, Engelse Begrip - Spraakwerk: Inleiding tot stres
2de Kwartaal, Week 1, Regering - TIPES EN EIENSKAPPE VAN REGERING
2de Kwartaal, Week 2, Regering - NAZISME
2de Kwartaal, Week 3, Regering - MONARGIE
2de Kwartaal, Week 4, Regering - GRONDWET
2de Kwartaal, Week 5, Regering - SOORTE GRONDWET
2de Kwartaal, Week 6, Regering - STRUKTUUR EN ORGANISASIE VAN DIE REGERING
2de Kwartaal, Week 7, Regering - STRUKTUUR EN ORGANISASIE VAN DIE REGERING
2de Kwartaal, Week 8, Regering - DIE REGSTELLING
2de Kwartaal, Week 9, Regering - DIE TEORIE VAN MAGSKEIDING
2de Kwartaal, Week 10, Regering - VERTEENWOORDIGENDE REGERING
2de Kwartaal, Week 11, Regering - SENTRALISASIE
2de Kwartaal, Week 12, Regering - GEDELEGEERDE WETGEWERE
2de Kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - Lees en inhoudsanalise van Afrikaanse poësie: "Swart vrou" deur Leopold Sedar Senghor
2de Kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - TEMAS EN POËTIESE TOESTELLE IN DIE GEDIG
2de Kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Lees en inhoudontleding van nie-Afrikaanse poësie: "Die reis van die towenaars" deur T.S. Eliot
2de Kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - TEMAS EN POËTIESE TOESTELLE IN DIE GEDIG
2de Kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Lees en inhoudontleding van Afrika-drama: Leeu en die juweel deur Wole Soyinka: Intrige
2de Kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - KARAKTERS EN KARAKTERISERING
2de Kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - TEMAS, TAAL EN STYL IN DIE SPEEL
2de Kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - Lees en tekstuele analise van nie-Afrikaanse "Caged Bird" deur Maya Angelou: Inhoudsanalise.
2de Kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - TEMAS, TAAL EN STYL IN DIE GEDIG
2de Kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - DIE KONTANTBOEK
2de Kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - DIE KONTANTBOEK
2de Kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - Drie Kolom Kasboek
2de Kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - Drie Kolom Kasboek
2de Kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - Kleinkasboek
2de Kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - Kleinkasboek
2de Kwartaal, Week 7, Finansiële Rekeningkunde - KLASSIFIKASIE VAN REKENINGE
2de Kwartaal, Week 8, Finansiële Rekeningkunde - DIE PROEFBALANS
2de Kwartaal, Week 9, Finansiële Rekeningkunde - DIE PROEFBALANS
2de Kwartaal, Week 10, Finansiële Rekeningkunde - REGSTELLING VAN FOUTE
3de kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - EENVOUDIGE PLAASGEREEDSKAP
3de kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - PLAASMEGANISASIE (TREKTORISASIE)
3de kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - PLAASKRAG
3de kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - ANATOMIE EN FISIOLOGIE VAN PLAASDIERE
3de kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - RESPIRATORIESE STELSEL
3de kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - REPRODUKSIE BY PLAASDIERE
3de kwartaal, Week 7, Landbouwetenskap - REPRODUKSIE BY PLAASDIERE II
3de kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - OMGEWINGSFISIOLOGIE
3de kwartaal, Week 9, Landbouwetenskap - VEEBESTUUR
3de kwartaal, Week 10, Landbouwetenskap - VEEBESTUUR II
3de kwartaal, Week 1, Biologie - MIKRO-ORGANISME RONDOM ONS
3de kwartaal, Week 2, Biologie - MIKRO-ORGANISME IN AKSIE
3de kwartaal, Week 3, Biologie - SEKSUEEL OORGEDRAGTE INFEKSIES
3de kwartaal, Week 4, Biologie - NA BETER GESONDHEID
3de kwartaal, Week 5, Biologie - RELEVANSIE VAN BIOLOGIE VIR LANDBOU
3de kwartaal, Week 6, Biologie - PLAAG EN SIEKTES VAN GEWASSE EN VEE
3de kwartaal, Week 7, Biologie - PLAAG EN SIEKTES VAN GEWASSE EN VEE (Vervolg)
3de kwartaal, Week 8, Biologie - VOEDSELPRODUKSIE EN -BERGING
3de kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - HERSIENING VAN VERLEDE KWARTAAL SE WERK
3de kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - KULTISME
3de kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - KULTISME (vervolg)
3de kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - Wet en orde
3de kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - Wet en Orde (vervolg)
3de kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - RESPEK VIR SAAMGESTELDE OWERHEID
3de kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - INDIENSNEMING
3de kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - Indiensneming (vervolg)
3de kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - KAPITALISTIESE DEMOKRASIE
3de kwartaal, Week 1, Handel - VORME VAN BESIGHEIDS-EENHEDE
3de kwartaal, Week 2, Handel - VENNOOTSKAP
3de kwartaal, Week 3, Handel - VENNOOTSKAP II
3de kwartaal, Week 4, Handel - GELD
3de kwartaal, Week 5, Handel - SENTRALE BANK
3de kwartaal, Week 6, Handel - KOMMERSIËLE BANKE
3de kwartaal, Week 7, Handel - DIE KONTROLESTELSEL I
3de kwartaal, Week 8, Handel - DIE KONTROLESTELSEL II
3de kwartaal, Week 9, Handel - ONDERHANDELBARE INSTRUMENTE
3de kwartaal, Week 10, Handel - ANDER FINANSIËLE INSTELLINGS
3de kwartaal, Week 1, Ekonomie - DISTRIBUTIEWE HANDEL
3de kwartaal, Week 2, Ekonomie - DIE MIDDELMANNE
3de kwartaal, Week 3, Ekonomie - GELD
3de kwartaal, Week 4, Ekonomie - FINANSIËLE INSTELLINGS
3de kwartaal, Week 5, Ekonomie - KONSEP VAN VRAAG
3de kwartaal, Week 6, Ekonomie - KONSEP VAN VOORSIENING
3de kwartaal, Week 7, Ekonomie - PRYSBEPALING IN 'N VRYEMARKEKONOMIE
3de kwartaal, Week 8, Ekonomie - DIE AARD VAN DIE NIGERIaanse EKONOMIE
3de kwartaal, Week 9, Ekonomie - LANDBOU
3de kwartaal, Week 10, Ekonomie - MYNBOU
3de kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening en Begrip: Lees om woorde se betekenisse in verskeie kontekste te begryp
3de kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Praktiese benadering tot opsommingskryf
3de kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - BEGRIP: Visvang in Hausa Land, bladsy 227 van Effektiewe Engels
3de kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling: Woorde wat verband hou met regering en politiek
3de kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Begrip / Leesvaardighede: Meer oor skandering en vluglees
3de kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Spraakwerk: Woorde van twee lettergrepe wat op die eerste of tweede lettergrepe beklemtoon word.
3de kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Struktuur: Sinstruktuur en -vorming
3de kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Begrip: Som op in 'n bepaalde aantal sinne
3de kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Begrip: Identifisering van statutêre onderwerpe, tema en sleutelsinne van 'n gedeelte
3de kwartaal, Week 10, Engelse Begrip - Begrip: Praatvaardighede
3de kwartaal, Week 11, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling: Woorde wat verband hou met bou
3de kwartaal, Week 1, Regering - FUNDAMENTELE MENSEREGTE
3de kwartaal, Week 2, Regering - BURGERSKAP
3de kwartaal, Week 3, Regering - BURGERSKAP
3de kwartaal, Week 4, Regering - KONSTITUSIONALISME
3de kwartaal, Week 5, Regering - PUBLIEKE MENING
3de kwartaal, Week 6, Regering - DRUKGROEPE
3de kwartaal, Week 7, Regering - POLITIEKE PARTYE
3de kwartaal, Week 8, Regering - PARTY STELSEL
3de kwartaal, Week 9, Regering - FRANCHISE
3de kwartaal, Week 10, Regering - VERKIESINGSSTELSEL
3de kwartaal, Week 11, Regering - VERKIESINGSKIESSKIP
3de kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - "Let me not Go Gentle into the Dark" deur Dylan Thomas, Content Analysis
3de kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - Temas en poëtiese toestelle in die gedig
3de kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Lees en inhoudontleding van nie-Afrikaanse toneelspel: heinings deur August Wilson, plotrekening.
3de kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - KARAKTERS EN KARAKTERISERING
3de kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - TEMAS, TAAL EN STYL IN DIE SPEEL
3de kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - Lees en inhoudontleding van nie-Afrikaanse poësie: Goeie môre deur John Donne.
3de kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - TEMAS EN DIGTERLIKE TEGNIEKE IN DIE GEDIG
3de kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - LEES EN TEKSTUELE ANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE DRAMA: KYK TERUG IN WOEDE DEUR JOHN OSBOURNE
3de kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - KARAKTERS EN KARAKTERISERING
3de kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - Koerante Simbool Ontleding
1ste kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - INLEIDING TOT BOEK - HOUDING EN REKENINGKUNDE
1ste kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - TRANSAKSIES - BETEKENIS EN KLASSIFIKASIE
1ste kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - REKENINGEBOEKE
1ste kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - DUBBEL INSKRYWINGSBOEK - BEWAAR
1ste kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - BALANSERING VAN GROOTBOEKREKENINGE
1ste kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - BRONDOKUMENTE
1ste kwartaal, Week 7, Finansiële Rekeningkunde - HULPBOEKE
2de Kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - DIE KONTANTBOEK
2de Kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - Drie Kolom Kasboek
2de Kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - Kleinkasboek
2de Kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - KLASSIFIKASIE VAN REKENINGE
2de Kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - DIE PROEFBALANS
2de Kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - REGSTELLING VAN FOUTE
3de kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - DIE BANKREKENING EN SY BEDRYWIGHEDE
3de kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - BANKVERSOENINGSVERKLARING
3de kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - BANKVERSOENINGSVERKLARING
3de kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE VAN 'N ALLEENHANDELAAR
3de kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE VAN 'N ALLEENHANDELAAR
3de kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - BALANSSTAAT
1ste kwartaal, Week 1, Data verwerking - INLEIDING TOT DATAVERWERKING
1ste kwartaal, Week 2, Data verwerking - GESKIEDENIS VAN REKENAARKUNDE
1ste kwartaal, Week 3, Data verwerking - GESLAGTE REKENAARS
1ste kwartaal, Week 4, Data verwerking - GESKIEDENIS VAN REKENAARS
1ste kwartaal, Week 5, Data verwerking - KLASSIFIKASIE VAN REKENAAR VOLGENS TIPES
1ste kwartaal, Week 6, Data verwerking - KLASSIFIKASIE VAN REKENAARS PER GROOTTE
1ste kwartaal, Week 7, Data verwerking - DIGITALISERING VAN DATAI
1ste kwartaal, Week 8, Data verwerking - DIGITALISERING VAN DATA II.
1ste kwartaal, Week 9, Data verwerking - IKT-TOEPASSING IN DIE DAGLIKE LEWE
1ste kwartaal, Week 10, Data verwerking - DATA EN INLIGTING
2de Kwartaal, Week 1, Data verwerking - DATA EN INLIGTING.
2de Kwartaal, Week 2, Data verwerking - DIE KUNS VAN INLIGTINGSVERWERKING.
2de Kwartaal, Week 3, Data verwerking - PROSES VAN INLIGTINGOORDRAGINHOUD.
2de Kwartaal, Week 4, Data verwerking - METODES OM INLIGTINGSRADIO TE VERSEND
2de Kwartaal, Week 5, Data verwerking - MEDIUM VAN INLIGTING OORSENDING
2de Kwartaal, Week 6, Data verwerking - REKENAAR-ETIEK
2de Kwartaal, Week 7, Data verwerking - VEILIGHEIDS MAATREËLS
2de Kwartaal, Week 8, Data verwerking - BEDRYFSTELSEL
2de Kwartaal, Week 9, Data verwerking - VOORBEELDE VAN BEDRYFSTELSEL
2de Kwartaal, Week 10, Data verwerking - FUNKSIES VAN BEDRYFSTELSEL
3de kwartaal, Week 1, Data verwerking - WOORDVERWERKING I
3de kwartaal, Week 2, Data verwerking - WOORDVERWERKING II
3de kwartaal, Week 3, Data verwerking - WOORDVERWERKING III
3de kwartaal, Week 4, Data verwerking - SIGBLAD I
3de kwartaal, Week 5, Data verwerking - SIGBLAD II
3de kwartaal, Week 6, Data verwerking - SIGBLAD III
3de kwartaal, Week 7, Data verwerking - DATABASISBESTUUR II
3de kwartaal, Week 8, Data verwerking - DATABASISBESTUUR III
1ste kwartaal, Week 1, Wiskunde - HERSIENING VAN BASIESE WERKING VAN HEELGETALLE
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - GETALBASIS-OMSKEIDINGS
1ste kwartaal, Week 3, Wiskunde - BINÊRE GETALLE (BASIS 2 GETALLE)
1ste kwartaal, Week 4, Wiskunde - Modulêre rekenkunde
1ste kwartaal, Week 5, Wiskunde - HERSIENING VAN STANDAARDVORM EN BENADERING
1ste kwartaal, Week 6, Wiskunde - INDEKSE
1ste kwartaal, Week 7, Wiskunde - OORSIG VAN DIE EERSTE HELFTE TERME WERK EN PERIODIESE TOETS 
1ste kwartaal, Week 8, Wiskunde - LOGARITME
1ste kwartaal, Week 9, Wiskunde - LOGARITMS (vervolg)
1ste kwartaal, Week 10, Wiskunde - EENVOUDIGE VERGELYKING EN VARIASIES
2de Kwartaal, Week 1, Wiskunde - Kwadratiese vergelykings
2de Kwartaal, Week 2, Wiskunde - Algemene vorm van kwadratiese vergelyking wat lei tot Formule metode
2de Kwartaal, Week 3, Wiskunde - Oplossing van kwadratiese vergelyking deur grafiese metode.
2de Kwartaal, Week 4, Wiskunde - IDEE VAN STELLE
2de Kwartaal, Week 5, Wiskunde - STELLE
2de Kwartaal, Week 6, Wiskunde - Hersiening van die eerste half kwartaal se werk en periodieke toets
2de Kwartaal, Week 7, Wiskunde - TRIGONOMETRIESE VERHOUDINGS
2de Kwartaal, Week 8, Wiskunde - Toepassing van Sinus, Cosinus en Tangent
2de Kwartaal, Week 9, Wiskunde - Bekendstelling van sirkel en sy eienskappe
2de Kwartaal, Week 10, Wiskunde - LOGICA
3de kwartaal, Week 1, Wiskunde - MENSURING VAN SOLIEDE VORMES
3de kwartaal, Week 2, Wiskunde - Volumes van keël, reghoekige gebaseerde piramide en ander piramides
3de kwartaal, Week 3, Wiskunde - MEETKUNDIGE KONSTRUKSIE
3de kwartaal, Week 4, Wiskunde - KONSTRUKSIES
3de kwartaal, Week 5, Wiskunde - STATISTIEKE
3de kwartaal, Week 6, Wiskunde - HERSIENING
3de kwartaal, Week 7, Wiskunde - Insameling, tabulering en aanbieding van gegroepeerde data
3de kwartaal, Week 8, Wiskunde - Berekening van omvang, mediaan en modus van gegroepeerde data
3de kwartaal, Week 9, Wiskunde - Statistiese grafieke
3de kwartaal, Week 10, Wiskunde - Gemiddelde afwyking, variansie en standaardafwyking van gegroepeerde data
1ste kwartaal, Week 1, Chemie - INLEIDING TOT CHEMIE
1ste kwartaal, Week 2, Chemie - LABORATORIUM VERKENNING
1ste kwartaal, Week 3, Chemie - AARD VAN MATERIE
1ste kwartaal, Week 4, Chemie - ELEMENTE, SIMBOLE en VALENSIE
1ste kwartaal, Week 5, Chemie - VERBINDINGS EN MENGSELS
1ste kwartaal, Week 6, Chemie - STANDAARD SKEIDING TEGNIEKE
1ste kwartaal, Week 7, Chemie - SPESIFIEKE AARD VAN MATERIE
1ste kwartaal, Week 8, Chemie - IUPAC NOMENKLATUUR VAN CHEMIESE VERBINDINGS
1ste kwartaal, Week 9, Chemie - ATOOMGETAL, RELATIEWE ATOMIESE MASSA, ISOTOPE EN BEREKENINGE
1ste kwartaal, Week 10, Chemie - STRUKTUUR VAN DIE ATOOM
2de Kwartaal, Week 1, Chemie - INLEIDING TOT DIE MOL KONSEP
2de Kwartaal, Week 2, Chemie - SKRYF EN BALANSEER CHEMIESE VERGELYKINGS
2de Kwartaal, Week 3, Chemie - STOIKIOMETRIE VAN REAKSIES
2de Kwartaal, Week 4, Chemie - EMPIRIESE EN MOLEKULÊRE FORMULES
2de Kwartaal, Week 5, Chemie - WETTE VAN CHEMIESE KOMBINASIE
2de Kwartaal, Week 6, Chemie - CHEMIESE KOMBINASIES
2de Kwartaal, Week 7, Chemie - KINETIESE TEORIE VAN MATERIE
2de Kwartaal, Week 8, Chemie - GAS WETTE
2de Kwartaal, Week 9, Chemie - GASWETTE (VERVOLG)
3de kwartaal, Week 1, Chemie - HERSIENING/SURE
3de kwartaal, Week 2, Chemie - BASISSE EN SOUTE
3de kwartaal, Week 3, Chemie - KOOLSTOF EN SY EIENSKAPPE
3de kwartaal, Week 4, Chemie - KOOLSTOFOKSIED
3de kwartaal, Week 5, Chemie - STEENKOOL EN BRANDSTOFGASSE
3de kwartaal, Week 6, Chemie - TRIOKSOCARBONATE (iv) SUUR
3de kwartaal, Week 7, Chemie - INLEIDING TOT KOOLSTOF
3de kwartaal, Week 8, Chemie - TOEGEPASTE CHEMIE
1ste kwartaal, Week 1, Fisika - INLEIDING TOT FISIKA
1ste kwartaal, Week 2, Fisika - METING VAN MASSA, GEWIG, LENGTE en TYD
1ste kwartaal, Week 3, Fisika - BEWEGING IN DIE NATUUR
1ste kwartaal, Week 4, Fisika - WRYWING
1ste kwartaal, Week 5, Fisika - VEKTOR en SKALAAR HOEVEELHEID, AFSTAND/VERPLASING, SNELHEID/SNELHEID, VERSNELLING, AFSTAND/VERPLASING - TYD GRAFIEK, SNELHEID/SNELHEID - TYD GRAFIEK
1ste kwartaal, Week 6, Fisika - DIGTHEID en RELATIEWE DIGTHEID
1ste kwartaal, Week 7, Fisika - DRUK; ARCHIMEDES; BEGINSELS; OPTREKKING; WETTE VAN DRYWING
1ste kwartaal, Week 8, Fisika - WERK, ENERGIE EN KRAG
1ste kwartaal, Week 9, Fisika - VISKOSITEIT
2de Kwartaal, Week 1, Fisika - Hitte-energie, konsep van hitte en temperatuur en effekte van hitte
2de Kwartaal, Week 2, Fisika - Termometer en sy tipe. Verdamping en Kook
2de Kwartaal, Week 3, Fisika - Uitbreiding van vastestof, effek en toepassings van uitbreiding
2de Kwartaal, Week 4, Fisika - Uitbreiding en die toepassing daarvan - lineêr, oppervlakte en volume. Anomalie
2de Kwartaal, Week 5, Fisika - Hitte-oordrag - Geleiding, konveksie, bestraling en hul toepassings
2de Kwartaal, Week 6, Fisika - ELEKTRIESE LASTE, produksie, tipes, verspreiding en berging
2de Kwartaal, Week 7, Fisika - Goudblaarelektroskoop en die gebruike daarvan. Beligting en beligtingsgeleier
2de Kwartaal, Week 8, Fisika - VELD - KONSEP EN TIPES VELD. GRAVITASIE- EN MAGNETIESE VELD. Swaartekrag
2de Kwartaal, Week 9, Fisika - Lyn van kragte, eienskappe van kraglyn, beskrywing en eienskappe van kragveld
2de Kwartaal, Week 10, Fisika - PRODUKSIE VAN DEURLOPENDE ELEKTRIESE STROOM
3de kwartaal, Week 1, Fisika - ELEKTRIESE KRING
3de kwartaal, Week 2, Fisika - WEERSTANDSELLE IN REEKS PARALLEL VERBIND
3de kwartaal, Week 3, Fisika - ELEKTRIESE ENERGIE EN KRAG
3de kwartaal, Week 4, Fisika - VEILIGHEIDSTOESTEL - FUSE
3de kwartaal, Week 5, Fisika - MATERIE, ATOOMSTRUKTUUR, TOESTANDE VAN MATERIE
3de kwartaal, Week 6, Fisika - KRISTALSTRUKTUUR VAN MATERIE- AMORFE EN KRISTALLYNE STOWWE
3de kwartaal, Week 7, Fisika - OPPERVLAKSPANNING
3de kwartaal, Week 8, Fisika - KAPILIARITEIT
1ste kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - HIGIENE
1ste kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - METODES VAN KOOK
1ste kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK OP VLEIS EN PLUIMVEE
1ste kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - VOEDSELSTUDIE (EIER, MELK EN MELKPRODUK)
1ste kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK AAN EIERS, MELK EN MELKPRODUK.
1ste kwartaal, Week 6, Voedsel en voeding - PRAKTIESE SEE KOSKOOKKERY
1ste kwartaal, Week 7, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK AAN SEE KOKKAARS.
1ste kwartaal, Week 8, Voedsel en voeding - SPESIALE DIEET.
1ste kwartaal, Week 9, Voedsel en voeding - ONGELDIGE EN RESTERENDE
1ste kwartaal, Week 10, Voedsel en voeding - HERSIENING EN EKSAMEN.
1ste kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - OORSIG VAN REKENAARSTUDIE
1ste kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - DATA EN INLIGTING
1ste kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE 1 (Voorrekenaarouderdom tot 19 eeu)
1ste kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE 1 (Voorrekenaarouderdom tot 19 eeu)
1ste kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE 1 (Voorrekenaarouderdom tot 19 eeu)
1ste kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE 1 (Voorrekenaarouderdom tot 19)
1ste kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE II (20ste eeu tot op datum)
1ste kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE II (20ste eeu tot op datum)
1ste kwartaal, Week 9, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAARTOESTELLE II (20ste eeu tot op datum)
2de Kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INVOERTOESTELLE
2de Kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Hoe om 'n sleutelbord te gebruik (prakties)
2de Kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Invoer toestel-muis
2de Kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - UITSETTOESTELLE
2de Kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - UITVOERTOESTEL-DRUKKER
3de kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - GROENTE.
3de kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK AAN GROENTE EN VRUGTE
3de kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - PEULLE, GRAAN EN GRAAN
3de kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK AAN PEULLE, GRAAN, GRAAN
3de kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - SURIERYE EN SURIE
3de kwartaal, Week 6, Voedsel en voeding - Maaltydbeplanning
3de kwartaal, Week 7, Voedsel en voeding - SPESIALE VOEDINGSBEHOEFTES VAN BAAS, KLEUTERS, KINDERS EN ADOLESSENTE.
3de kwartaal, Week 8, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK OOR SPESIALE VOEDINGSBEHOEFTES VAN BABA, KLEUTER, KINDERS EN ADOLESSENTE.
3de kwartaal, Week 9, Voedsel en voeding - SPESIALE VOEDINGSBEHOEFTES VAN VOLWASSENE, BEJAARDE, SWANGER EN LAGTERENDE MOES
3de kwartaal, Week 10, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK OOR VOEDINGSBEHOEFTES VAN VOLWASSENE OUDER SWANGER EN LAGTERENDE MA.
3de kwartaal, Week 11, Voedsel en voeding - HERSIENING EN EKSAMEN
3de kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INLEIDING TOT DIE TOEPASSING VAN IKT
3de kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - TOEPASSING VAN I.C.T.
3de kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - IKT-GEBASEERDE GADGETS
3de kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - BASIESE REKENAARBEDRYWIGHEDE I
3de kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - BASIESE REKENAARBEDRYWING II
3de kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INLEIDING TOT WOORDVERWERKINGSPAKKETTE
3de kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - WOORDVERWERKINGS OMGEWING
3de kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - WOORDVERWERKING II
3de kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - HERSIENING/ DOELTREFFENDE GEBED
3de kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - DOELTREFFENDE GEBEDE
3de kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - CHRISTELIKE LEWE IN DIE GEMEENSKAP
3de kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Sosiale ondeugde en getuig van Christus
3de kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - VAARDIGHEIDVERWERKING EN BEMAGTIGING
3de kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - WAARDIGHEID VAN ARBEID 
3de kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - CHRISTELIKE GESINDHEID TOT WERKE
3de kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - ONPARTYDIGHEID Jakobus 2:1-13
3de kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - OPSTANDING
3de kwartaal, Week 10, Christelike Godsdienskunde - DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS
3de kwartaal, Week 11, Christelike Godsdienskunde - MIV/VIGS
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - Geloof en Werk Jakobus 1:22-27, 2:14-26
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - VERLOSSING
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - DIE VRUGTE VAN DIE GEES
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - GEESTELIKE GESKENKE
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - VERGIFNIS-FILEMON 1
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - REGTE EN VERPLIGTING VAN FAMILIELEDE
2de Kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - NEDERIGHEID FILIPPENSE 2:1-11, 1 PETRUS 5:5-11
2de Kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - BURGERLIKE VERANTWOORDELIKHEID
2de Kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - GOEIE BURGERSKAP
3de kwartaal, Week 1, Aardrykskunde - NIGERIA: LIGGING, POSISIE EN GROOTTE
3de kwartaal, Week 2, Aardrykskunde - NIGERIA - VERLOSSING - DREINERING
3de kwartaal, Week 3, Aardrykskunde - NIGERIA KLIMAAT
3de kwartaal, Week 4, Aardrykskunde - NIGERIA VEGETASIE EN GRONDE
3de kwartaal, Week 5, Aardrykskunde - NIGERIA VERVOER EN INDUSTRIE
3de kwartaal, Week 6, Aardrykskunde - NIGERIA BEVOLKING
3de kwartaal, Week 7, Aardrykskunde - NIGERIA LANDBOU
3de kwartaal, Week 8, Aardrykskunde - MINERALE HULPBRONNE IN NIGERIA
3de kwartaal, Week 9, Aardrykskunde - KRAG HULPBRONNE IN NIGERIA
2de Kwartaal, Week 1, Aardrykskunde - BERGE
2de Kwartaal, Week 2, Aardrykskunde - LAAGLAND (VLAKTE)
2de Kwartaal, Week 3, Aardrykskunde - DIE OMGEWING
2de Kwartaal, Week 4, Aardrykskunde - WEER EN KLIMAAT
2de Kwartaal, Week 5, Aardrykskunde - KOMPONENTE VAN GEOGRAFIESE INLIGTINGSTELSEL (GIS)
2de Kwartaal, Week 6, Aardrykskunde - INLEIDING TOT KAARTLEES
2de Kwartaal, Week 7, Aardrykskunde - KAART AFSTANDE
1ste kwartaal, Week 1, Aardrykskunde - INLEIDING TOT GEOGRAFIE - BETEKENIS, OMVANG EN WAARDE
1ste kwartaal, Week 2, Aardrykskunde - DIE SONNE STELSEL
1ste kwartaal, Week 3, Aardrykskunde - AARDE AS 'N PLANEET
1ste kwartaal, Week 4, Aardrykskunde - BREEDTE- EN LENGTEGRADE
1ste kwartaal, Week 5, Aardrykskunde - BEREKENING VAN AFSTANDE EN PLAASLIKE TYD
1ste kwartaal, Week 6, Aardrykskunde - STRUKTUUR VAN DIE AARDE
1ste kwartaal, Week 7, Aardrykskunde - INTERNE STRUKTUUR VAN DIE AARDE
1ste kwartaal, Week 8, Aardrykskunde - ROTSE VAN DIE AARDE
1ste kwartaal, Week 9, Aardrykskunde - GEOGRAFIESE INLIGTINGSTELSEL (GIS)
1ste kwartaal, Week 10, Aardrykskunde - GROOT LANDVORME VAN DIE WERELD
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - JESUS AS DIE LAM VAN GOD
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - JESUS AS DIE LIG VAN DIE WERELD
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - JESUS AS DIE LEWENDE BROOD EN WATER
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - LIEFDE
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - REGVERDIGING DEUR GELOOF Romeine 3:21-24; 5:1-11
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - REGVERDIGING DEUR GELOOF (II)
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - NUWE LEWE IN CHRISTUS (1)
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - NUWE LEWE IN CHRISTUS ROM 6:1-14
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - JESUS DIE SEUN VAN GOD GAL 3:23-29
1ste kwartaal, Week 1, Rekenaaronderrig - Oorsig van 'n rekenaar
1ste kwartaal, Week 2, Rekenaaronderrig - Geskiedenis van rekenaar
1ste kwartaal, Week 3, Rekenaaronderrig - Geskiedenis van rekenaar II
1ste kwartaal, Week 5, Rekenaaronderrig - Basiese funksies en gebruike
1ste kwartaal, Week 6, Rekenaaronderrig - Basiese taal
1ste kwartaal, Week 7, Rekenaaronderrig - Rekenaar hardeware/sagteware
1ste kwartaal, Week 8, Rekenaaronderrig - Rekenaar uitset toestelle
1ste kwartaal, Week 9, Rekenaaronderrig - Uitvoertoestelle (drukker)
2de Kwartaal, Week 1, Rekenaaronderrig - Rekenaarstelsel sagteware
2de Kwartaal, Week 2, Rekenaaronderrig - Rekenaartoepassingsagteware
2de Kwartaal, Week 3, Rekenaaronderrig - Programmeringstaal
2de Kwartaal, Week 4, Rekenaaronderrig - Vertalers
2de Kwartaal, Week 5, Rekenaaronderrig - Kommunikasie stelsel
2de Kwartaal, Week 6, Rekenaaronderrig - Programmeringstappe
2de Kwartaal, Week 6, Rekenaaronderrig - Programmeringstappe
2de Kwartaal, Week 6, Rekenaaronderrig - Programmeringstappe
2de Kwartaal, Week 7, Rekenaaronderrig - Rekenaardata en inligting
3de kwartaal, Week 1, Rekenaaronderrig - Hoe die internet werk
3de kwartaal, Week 2, Rekenaaronderrig - Voordele van die internet
3de kwartaal, Week 3, Rekenaaronderrig - Misbruik van die internet
3de kwartaal, Week 4, Rekenaaronderrig - Die tien gebooie van rekenaar-etiek
3de kwartaal, Week 5, Rekenaaronderrig - Rekenaarvirusse
3de kwartaal, Week 7, Rekenaaronderrig - Toepassingsprogrammatuur
2de Kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - Kulturele praktyke in gewasproduksie
2de Kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - Gewasverbouing
2de Kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Gewasverbouing
2de Kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - Gewasverbouing
2de Kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - Gewasverbouing
2de Kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - Gewasverbouing
2de Kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Rotse
2de Kwartaal, Week 9, Landbouwetenskap - Grond en grondvorming
2de Kwartaal, Week 1, Data verwerking - Data en inligting
2de Kwartaal, Week 2, Data verwerking - Die kuns van inligtingverwerking
2de Kwartaal, Week 3, Data verwerking - Proses van inligting oordrag inhoud
2de Kwartaal, Week 4, Data verwerking - METODES OM INLIGTINGSRADIO TE VERSEND
2de Kwartaal, Week 5, Data verwerking - Medium van inligting oordrag
2de Kwartaal, Week 6, Data verwerking - Rekenaar-etiek
2de Kwartaal, Week 7, Data verwerking - Veiligheids maatreëls
2de Kwartaal, Week 8, Data verwerking - Bedryfstelsel
2de Kwartaal, Week 9, Data verwerking - Voorbeelde van bedryfstelsel
2de Kwartaal, Week 10, Data verwerking - Funksies van die bedryfstelsel