Lesnotas volgens weke en kwartaal - Senior Seconder 2

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Senior Seconder 2, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Biologie - AQUATIESE HABITAT
1ste kwartaal, Week 2, Biologie - TERRESTIESE habitats
1ste kwartaal, Week 3, Biologie - FOOD PRODUCTION AND STORAGE
1ste kwartaal, Week 4, Biologie - VOEDINGSTOF SIKLERING IN DIE NATUUR
1ste kwartaal, Week 5, Biologie - STIKSTOFSIKLUS
1ste kwartaal, Week 6, Biologie - OMGEWINGSBESOEDELING
1ste kwartaal, Week 7, Biologie - BEWARING VAN NATUURLIKE HULPBRONNE
1ste kwartaal, Week 8, Biologie - EKOLOGIESE BESTUUR
1ste kwartaal, Week 9, Biologie - ADAPTATION
1ste kwartaal, Week 10, Biologie - AANPASSING
1ste kwartaal, Week 1, Chemie - DIE PERIODIESE TABEL
1ste kwartaal, Week 2, Chemie - DIE PERIODIESE NEIGINGS
1ste kwartaal, Week 3, Chemie - TIPES REAKSIE
1ste kwartaal, Week 4, Chemie - OKSIDERENDE EN REDUSERENDE MIDDELS
1ste kwartaal, Week 5, Chemie - IONIESE TEORIE
1ste kwartaal, Week 6, Chemie - ELEKTROLISE
1ste kwartaal, Week 7, Chemie - ELEKTROLISE VAN SOMMIGE ELEKTROLTIEë
1ste kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - BURGERSKAP ONDERWYS
1ste kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - PLIGTE EN VERPLIGTINGE VAN BURGERS
1ste kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - BEVORDERING VAN ONS TRADISIES EN GEBRUIKES
1ste kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - NASIONALE BEWUSSYN, INTEGRITEIT EN EENHEID
1ste kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - KAPITALISTIESE DEMOKRASIE
1ste kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - POLITIEKE PARTY
1ste kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - ARMOEDE EN DIE EFFEKTE DAARVAN
1ste kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - POLITIEKE APATIE
1ste kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - WAAROM LEIERS VERSUIM OM DIE BELANG VAN HUL AANVOLGINGS TE BESKERM
1ste kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening van die laaste kwartaal se werk en eksamen
1ste kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Begrip – Versekering, Effektiewe Engels, bl 33
1ste kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Struktuur: Selfstandige naamwoordfrases
1ste kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Opsomming (Lees om op te som): Nnamdi. Azikwe. Bl 26
1ste kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Structure – Sentence Types. According to Structure.
1ste kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Opsomming: Tradisionele Modderargitektuur, bladsy 68, Effektiewe Engels
1ste kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling – Woorde wat met reuk, smaak en kleur geassosieer word
1ste kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Struktuur: Meervoudsvorme van selfstandige naamwoorde
1ste kwartaal, Week 10, Engelse Begrip - Begrip (Lees om 'n prosagedeelte te parafraseer; Effektiewe Engels; Nazzruddin, bladsy 80
1ste kwartaal, Week 1, Regering - VERKIESINGS
1ste kwartaal, Week 2, Regering - SOORTE STEM
1ste kwartaal, Week 3, Regering - VERKIESINGSKOMMISSIE
1ste kwartaal, Week 4, Regering - PUBLIEKE ADMINISTRASIE
1ste kwartaal, Week 5, Regering - OPENBARE KORPORASIE
1ste kwartaal, Week 6, Regering - PLAASLIKE REGERING
1ste kwartaal, Week 7, Regering - PRE-KOLONIALE ADMINISTRASIE/POLITIEKE STELSEL IN NIGERIA
1ste kwartaal, Week 8, Regering - PRE-KOLONIALE POLITIEKE STELSEL
1ste kwartaal, Week 9, Regering - COLONIAL ADMINISTRATION
1ste kwartaal, Week 10, Regering - INDIREKTE REËL
1ste kwartaal, Week 11, Regering - FRANSE KOLONIALE ADMINISTRASIE
1ste kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE: "DIE KATROL" DEUR GEORGE HERBERT
1ste kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - The superiority of God, the all-knowing God, over man
1ste kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - LONELY DAYS BY BAYO ADEBOWALE: AUTHOR’S BACKGROUND AND PLOT
1ste kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - THEMES IN LONELY DAYS - THE AGONY OF WIDOWHOOD
1ste kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Setting and Style in the work
1ste kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE: "CROSSING THE BAR" DEUR LORD TENNYSON
1ste kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - TEMAS IN DIE GEDIG
1ste kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - READING AND TEXTUAL ANALYSIS OF AFRICAN NOVEL- FACELESS BY AMMA DARKO
1ste kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - Lees en ontleed nie-Afrikaanse poësie: gesigloos deur AmmaDarko; Plot en temas
1ste kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - Lees en ontleed nie-Afrikaanse poësie: gesigloos deur AmmaDarko; Plot en temas
1ste kwartaal, Week 1, Regering - Verkiesings: betekenis, funksies, nadele en tipes verkiesings, meriete en nadele van tipes
1ste kwartaal, Week 2, Regering - Types of Voting- Merits and Demerits of each Type of Voting- Free and Fair Election- Meaning, Conditions Necessary for the Conduct of a Free and Fair Elections
1ste kwartaal, Week 3, Regering - Verkiesingskommissie- Betekeniskenmerke en -funksies.
1ste kwartaal, Week 4, Regering - Public Administration- The Civil Service: Meaning, Features, Structures/Classes, Functions, Problems and Control: The Civil Service Commission- Meaning, Functions, Ombudsman, Meaning and Functions
1ste kwartaal, Week 5, Regering - Public Corporation- Meaning, Characteristics, Reasons for Setting up Public Corporations, Functions, Organizational Structure, Differences between Public and Civil Service, Control of Public Corporation.
1ste kwartaal, Week 6, Regering - Plaaslike Regering: Definisie, Bevoegdhede en Funksies, Redes vir die skepping van Plaaslike Regering, Beheer van Plaaslike Regering, Beheer, Probleme en Voorgestelde Oplossings vir Probleme van Plaaslike Regering.
1ste kwartaal, Week 7, Regering - PRE-KOLONIALE ADMINISTRASIE/POLITIEKE STELSEL IN NIGERIA
1ste kwartaal, Week 8, Regering - Pre-Colonial Political System: Yoruba Political System- Pre-colonial Political Institutions with their Functions-Traditional Rulers, Council of Elders, Secret Societies, Age Grade etc.
1ste kwartaal, Week 9, Regering - Koloniale administrasie: Historiese agtergrond, betekenis, redes, kenmerke en klassifikasie.
1ste kwartaal, Week 10, Regering - Britse koloniale beleid: indirekte reëlstelsel-noord, weste en oos- meriete en nadele van indirekte heerskappy.
1ste kwartaal, Week 11, Regering - Franse koloniale beleid: historiese agtergrond - Franse koloniale beleide - Assimilasie en assosiasie - Kenmerke en redes vir die mislukking van assimilasie - Vergelyk Britse en Franse koloniale beleid.
1ste kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE: "DIE KATROL" DEUR GEORGE HERBERT
1ste kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - Lees en ontleed nie-Afrikaanse poësie "The Pulley" deur George Herbert: Oor die digter, inhoudsanalise
1ste kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Temas en styl van die gedig
1ste kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - Lees en ontleed Afrika-prosa: Lonely Days deur BayoAdebowale: skrywer se agtergrond en plot
1ste kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Temas en karakterisering van die werk
1ste kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE: "CROSSING THE BAR" DEUR LORD TENNYSON
1ste kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - Lees en ontleed nie-Afrikaanse poësie: "Crossing the Bar" deur Alfred Lord Tennyson: Digter se agtergrond / analise
1ste kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - Temas / Poëtiese toestelle in die gedig - LEES EN TEKSTUELE ANALISE VAN AFRIKAANSE ROMAN- GESIGLOOS DEUR AMMA DARKO
1ste kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - Karakterisering en styl
1ste kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - Karakterisering en styl
2de Kwartaal, Week 1, Biologie - WEEFSEL EN ONDERSTEUNINGSTELSEL
2de Kwartaal, Week 2, Biologie - WEEFSEL EN ONDERSTEUNINGSTELSEL VERVOLG.
2de Kwartaal, Week 3, Biologie - SOOGdier TANDE
2de Kwartaal, Week 4, Biologie - SPYSVERTERINGSTELSEL
2de Kwartaal, Week 5, Biologie - Spysverteringsstelsel VERVOLG.
2de Kwartaal, Week 6, Biologie - VERVOER STELSEL
2de Kwartaal, Week 7, Biologie - BLOEDSOMLOOPSTELSEL
2de Kwartaal, Week 8, Biologie - VERVOERSTELSEL IN HOËR Aanlegte
2de Kwartaal, Week 9, Biologie - RESPIRATORIESE STELSEL
2de Kwartaal, Week 10, Biologie - RESPIRATORIESE STELSEL VAN SOOGdiere & ASEMING IN PLANTE
2de Kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - GEWILDE DEELNAME
2de Kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - HOE GEWILDE ORGANISASIES GEVORM WORD
2de Kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - MENSEREGTE
2de Kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - NOODGEVAL
2de Kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - DWELMSGEBRUIK EN MISBRUIK I
2de Kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - DWELMMISBRUIK II
2de Kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - EFFEKTE VAN DWELMMISBRUIK
2de Kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - VOORKOMING VAN DWELMMISBRUIK
2de Kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - AKTIWITEITE VAN Dwelmwetstoepassingsagentskappe
2de Kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Struktuur – Gebruik van besitlike apostrof
2de Kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Struktuur – Leestekens; Komma, kommapunt, vraagteken en dubbelpunt
2de Kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Opstelskryf (Formele Briewe); Briewe van klagtes
2de Kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Opstelskryf: (Informele briewe) Briewe aan 'n vriend in 'n ander dorp
2de Kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Begrip – Lees vir Kritiese Evaluering
2de Kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Struktuur – Meer oor frasewerkwoorde
2de Kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Opstelskryf – Artikels
2de Kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Struktuur – Maak ontelbare selfstandige naamwoorde telbaar.
2de Kwartaal, Week 1, Regering - KOLONIALISME IN AFRIKA
2de Kwartaal, Week 2, Regering - NASIONALISME IN WES-AFRIKA
2de Kwartaal, Week 3, Regering - Nasionalisme - Faktore wat nasionalistiese vraag na die 11de Wêreldoorlog verhoog het, faktore wat verantwoordelik is vir stadige nasionalistiese aktiwiteite in Frans-Wes-Afrika-kolonies.
2de Kwartaal, Week 4, Regering - Grondwetlike Ontwikkeling in Nigerië- Die Nigeriese Raad van 1914, Die Nasionale Kongres van Brits Wes-Afrika
2de Kwartaal, Week 5, Regering - DIE CLIFFORD SE GRONDWET VAN 1922
2de Kwartaal, Week 6, Regering - Die Macpherson Grondwet van 1951- Kenmerke, prestasies en swakheid; Londen en Lagos Grondwetlike Konferensie van 1953 en 1954 onderskeidelik
2de Kwartaal, Week 7, Regering - LYTTLETON GRONDWET VAN 1954
2de Kwartaal, Week 8, Regering - Londense Grondwetlike Konferensie van 1957 en Lagos Grondwetlike Konferensie van 1958.
2de Kwartaal, Week 9, Regering - Onafhanklikheidsgrondwet van 1960- Kenmerke, prestasies en swakheid.
2de Kwartaal, Week 10, Regering - DIE EERSTE REPUBLIKEANSE GRONDWET VAN 1963
2de Kwartaal, Week 11, Regering - DIE TWEEDE REPUBLIKEINE GRONDWET VAN 1979
2de Kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE- "The Proud King" deur William Morris.
2de Kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - Poëtiese toestelle
2de Kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Temas in die gedig
2de Kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - LEES EN TEKSTUELE ANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE ROMAN- Inheemse Seun deur Richard Wright.
2de Kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Die gevare van rasse-onderdrukking
2de Kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - Spanning
2de Kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - Karakterisering
2de Kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN AFRIKAANSE POËSIE- “The Dining Table” deur Elvan GbanabonHallowel.
2de Kwartaal, Week 10, Finansiële Rekeningkunde - Die nadelige gevolge van oorlog
2de Kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Vereiste van die Mondelinge Eksamen
3de kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - ALGEMENE ONKRUID WAT IN PLASE GEVIND IS
3de kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - ALGEMENE ONKRUID GEVIND IN PLASE II
3de kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - GEWASVERBETERING
3de kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - GEWASVERBETERING (Vervolg)
3de kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - BASIESE EKONOMIESE BEGINSELS
3de kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - BASIESE EKONOMIESE BEGINSELS (Vervolg)
3de kwartaal, Week 7, Landbouwetenskap - PLASREKORD EN PLAASREKENING
3de kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - PLASREKORD EN PLAASREKENING (vervolg)
3de kwartaal, Week 9, Landbouwetenskap - DIEREVOEDING
3de kwartaal, Week 10, Landbouwetenskap - DIEREVOEDING (Vervolg)
3de kwartaal, Week 1, Biologie - UITSKEIDING EN UITSLUITINGSTELSEL
3de kwartaal, Week 2, Biologie - UITSLUITINGSTELSEL IN SOOGDIERE EN PLANTE
3de kwartaal, Week 3, Biologie - MANLIKE EN VROULIKE REPRODUKTIEWE STRUKTURE
3de kwartaal, Week 4, Biologie - MANLIKE EN VROULIKE REPRODUKTIEWE STRUKTURE (Vervolg)
3de kwartaal, Week 5, Biologie - REPRODUKTIEWE STELSEL IN PLANTE
3de kwartaal, Week 6, Biologie - BESTUIWING
3de kwartaal, Week 7, Biologie - EKOLOGIESE OPVOLGING
3de kwartaal, Week 8, Biologie - OORBEVOLGING EN KOSTEkort
3de kwartaal, Week 9, Biologie - BALANS IN DIE NATUUR EN GESINSPANNING
3de kwartaal, Week 10, Biologie - BALANS IN NATUUR EN GESINSPANNING (Vervolg)
3de kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - VERANTWOORDELIKE OUERSKAP
3de kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - FAKTORE WAT TOT SUKSES VAN VERANTWOORDELIKE OUERSKAP KAN LEI
3de kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - MANIERE OM ONGELUKKE TE VERMINDERING
3de kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - DIE ROLLE VAN INDIVIDUE EN DIE REGERING IN DIE HANDHAVING VAN VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS
3de kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - INTER-KOMMUNALE VERHOUDING
3de kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - BESLAG VAN GESKILLE IN INTER-KOMMUNALE GEMEENSKAPPE
3de kwartaal, Week 1, Ekonomie - GELD
3de kwartaal, Week 2, Ekonomie - FINANSIËLE INSTELLINGS
3de kwartaal, Week 3, Ekonomie - INFLASIE
3de kwartaal, Week 4, Ekonomie - OPENBARE FINANSIES
3de kwartaal, Week 5, Ekonomie - BELASTING
3de kwartaal, Week 6, Ekonomie - BEGROTING
3de kwartaal, Week 7, Ekonomie - KAPITAALMARK
3de kwartaal, Week 8, Ekonomie - NASIONALE INKOMSTE
3de kwartaal, Week 9, Ekonomie - TEORIE VAN INKOMSTEBEPALING
3de kwartaal, Week 10, Ekonomie - DIE TEORIE VAN VERMEERDER
3de kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening van Tyde in Grammatika
3de kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Voorwaardelike klousules; Komplekse sin
3de kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Struktuur: Aktiewe en Passiewe Stemme
3de kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling: Die gebruik van woordeboek
3de kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Spraakwerk: Stresplasing op twee of meer lettergreepwoorde
3de kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling: Woorde wat met films en TV geassosieer word
3de kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Opstelskryf: Verklaring: Die grootmaak van 'n totale kind
3de kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling: Hotel & Spyseniering
3de kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Begrip: Afrikaanse geplukte luite
3de kwartaal, Week 10, Engelse Begrip - Begrip/Register: Woordeskat wat verband hou met vervoer
3de kwartaal, Week 11, Engelse Begrip - Begrip: Lees vir geïmpliseerde betekenis en interpretasie van voorbeelde
3de kwartaal, Week 1, Regering - Nigeriese federalisme
3de kwartaal, Week 2, Regering - FEDERALISME
3de kwartaal, Week 3, Regering - DIE ONTWIKKELING VAN POLITIEKE PARTYE IN NIGERIA
3de kwartaal, Week 4, Regering - DIE ONTWIKKELING VAN POLITIEKE PARTYE IN NIGERIA
3de kwartaal, Week 5, Regering - MINDER POLITIEKE PARTYE
3de kwartaal, Week 6, Regering - POLITIEKE PARTYE IN DIE TWEEDE REPUBLIEK
3de kwartaal, Week 7, Regering - GROOT POLITIEKE KRISIS IN NIGERIA
3de kwartaal, Week 8, Regering - GROOT POLITIEKE KRISIS IN NIGERIA - AKSIEGROEPKRISIS VAN 1962
3de kwartaal, Week 8, Regering - GROOT POLITIEKE KRISIS IN NIGERIA - WES-NIERIGE VERKIESINGSKRISIS VAN 1965
3de kwartaal, Week 10, Regering - GROOT POLITIEKE KRISIS IN NIGERIA - KADUNA UITVOERENDE/WETGEWENDE KRISIS VAN 1981
3de kwartaal, Week 11, Regering - Die Nigeriese Burgeroorlog
3de kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE
3de kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - ONTLEDING VAN DIE DIGTERLIKE TOESTELLE EN TEMAS IN DIE GEDIG
3de kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - SY STOP OM TE OORWIN DEUR OLIVER GOLDSMITH
3de kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - KARAKTERISERING EN TEMAS IN DIE WERK
3de kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - TAAL EN STYL IN DIE SPEEL
3de kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - DIE LEES EN ANLEIDING VAN DIE INHOUD VAN DIE GEDIG “YDELIGHEID”.
3de kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - TEMAS EN DIGTERLIKE TEGNIEKE IN DIE GEDIG
3de kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - LEES EN TEKSTUELE ONTLEDING VAN NIE-AFRIKAANSE PROSA: "The Castle of Otranto" deur Horace Walpole.
3de kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - KARAKTERISERING EN TEMAS IN DIE WERK
3de kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - TAAL EN STYL
1ste kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE - SPESIALE TRANSAKSIES; SLUKTE SKULD, SLUITINGSINSKRYWINGS
1ste kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE VOORSIENING VIR TWYFELIGE SKULD
1ste kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE - VOORSIENING VIR AFSLAG
1ste kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE - OPVALLE EN VOORUITBETALINGS
1ste kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - WAARDERING VAN VASTE BATES
1ste kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - WAARDERING VAN VASTE BATES
1ste kwartaal, Week 7, Finansiële Rekeningkunde - WAARDERING VAN VASTE BATES
1ste kwartaal, Week 8, Finansiële Rekeningkunde - FINALE REKENINGE - VOLLEDIGE WERKTE OEFENINGE
2de Kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - DEPARTEMENTELE REKENINGE
2de Kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - VERVAARDIGINGSREKENINGE
2de Kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - KAPITAAL EN INKOMSTE UITGAWE 
2de Kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - BESKIKKING VAN VASTE BATES
2de Kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - REKENINGKUNDIGE KONSEPTE EN KONVENSIES
2de Kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - INLEIDING TOT REKENINGKUNDIGE VERHOUDINGS
3de kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - EENVOUDIGE INSKRYWING EN ONVOLLEDIGE REKORDS
3de kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - BEHEERREKENING
3de kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - BEHEERREKENING
3de kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - REKENINGE VAN NIE-WINSGEWENDE - MAAK ORGANISASIES
3de kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - VOORBEREIDING VAN REKENINGE VAN NIE-WINSGEMAAKTE ORGANISASIES-PRAKTIESE ILLUSTRASIE
3de kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - GESAMENTLIKE ONDERNEMING REKENINGE
3de kwartaal, Week 7, Finansiële Rekeningkunde - VERSENDING REKENING
2de Kwartaal, Week 1, Data verwerking - REKENAAR DATA OMSETTING
2de Kwartaal, Week 2, Data verwerking - KONSEP VAN REKENAARLÊERS
2de Kwartaal, Week 3, Data verwerking - HANTERING VAN REKENAARLÊERS
2de Kwartaal, Week 4, Data verwerking - WOORDVERWERKING 2
2de Kwartaal, Week 5, Data verwerking - STELSELONTWIKKELINGSIKLUS 1
2de Kwartaal, Week 6, Data verwerking - STELSELONTWIKKELINGSIKLUS 2
2de Kwartaal, Week 7, Data verwerking - PROGRAM ONTWIKKELING
2de Kwartaal, Week 8, Data verwerking - ALGORITME EN VLOEIKAARTE
2de Kwartaal, Week 9, Data verwerking - INLEIDING TOT BASIESE PROGRAMMERING
3de kwartaal, Week 1, Data verwerking - Hersiening
3de kwartaal, Week 2, Data verwerking - Aanbiedingspakket
3de kwartaal, Week 3, Data verwerking - Kenmerke van 'n aanbiedingspakket
3de kwartaal, Week 4, Data verwerking - WEBONTWERPPAKKET I
3de kwartaal, Week 5, Data verwerking - Webontwerppakket II
3de kwartaal, Week 6, Data verwerking - WEBONTWERPPAKKET III
3de kwartaal, Week 7, Data verwerking - GRAFIKA (Inleiding tot CorelDraw)
3de kwartaal, Week 8, Data verwerking - Operasionele gereedskap
3de kwartaal, Week 9, Data verwerking - Grafiese Pakket III
3de kwartaal, Week 10, Data verwerking - Onderhoud van rekenaar I
1ste kwartaal, Week 1, Wiskunde - HERSIENING VAN LOGARITME VAN GETALLE GROTER AS EEN EN LOGARITME VAN GETALLE MINDER AS EEN.
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - PERSENTASIE FOUT
1ste kwartaal, Week 3, Wiskunde - REKENVOORDERING (A.P)
1ste kwartaal, Week 4, Wiskunde - MEETKUNDIGE PROGRESSIE
1ste kwartaal, Week 5, Wiskunde - KWADRATIESE VERGELYKINGS
1ste kwartaal, Week 6, Wiskunde - OORSIG VAN EERSTE HALFTERMYN LESSE
1ste kwartaal, Week 7, Wiskunde - GELYKTYDIGE VERGELYKINGS
1ste kwartaal, Week 8, Wiskunde - GELYKTYDIGE VERGELYKINGS
1ste kwartaal, Week 9, Wiskunde - REGUITLYN GRAFIEKE
2de Kwartaal, Week 1, Wiskunde - LINEÊRE ONGELYKHEDE IN EEN VERANDERLIKE
2de Kwartaal, Week 2, Wiskunde - GRAFIESE OPLOSSING VAN ONGELYKHEID IN TWEE VERANDERLIKES
2de Kwartaal, Week 3, Wiskunde - ONGELYKHEDE
2de Kwartaal, Week 4, Wiskunde - ALGEBRAÏESE BREUKE
2de Kwartaal, Week 5, Wiskunde - ALGEBRAIESE BREUKE
2de Kwartaal, Week 6, Wiskunde - OORSIG VAN EERSTE HALFTERMYN WERK
2de Kwartaal, Week 7, Wiskunde - LOGICA
2de Kwartaal, Week 8, Wiskunde - DEDUKTIEWE BEWYS VAN SIRKELMEETKUNDE
2de Kwartaal, Week 9, Wiskunde - STELLINGE EN BEWYS MET BETREKKING TOT SIKLIESE KWDRILATERAAL 
2de Kwartaal, Week 10, Wiskunde - TANGENTE VAN 'N EKSTERNE PUNT
3de kwartaal, Week 1, Wiskunde - TANGENTE VAN 'N EKSTERNE PUNT
3de kwartaal, Week 2, Wiskunde - Cosinus- en sinusreël met betrekking tot driehoek
3de kwartaal, Week 3, Wiskunde - LAERS EN AFSTANDE
3de kwartaal, Week 4, Wiskunde - STATISTIEKE
3de kwartaal, Week 5, Wiskunde - AANBIEDING VAN DATA
3de kwartaal, Week 6, Wiskunde - OORSIG VAN DIE EERSTE HALFKWARTAAL WERK EN PERIODIESE TOETS
3de kwartaal, Week 7, Wiskunde - GEMIDDELDE, MEDIAAN EN MODUS VAN GEGROEPEERDE DATA
3de kwartaal, Week 8, Wiskunde - WAARSKYNLIKHEID (GEBEURTENIS EN UITKOMS)
3de kwartaal, Week 9, Wiskunde - WAARSKYNLIKHEID
1ste kwartaal, Week 1, Chemie - DIE PERIODIESE TABEL
1ste kwartaal, Week 2, Chemie - DIE PERIODIESE NEIGINGS
1ste kwartaal, Week 3, Chemie - TIPES REAKSIE
1ste kwartaal, Week 4, Chemie - OKSIDERENDE EN REDUSERENDE MIDDELS
1ste kwartaal, Week 5, Chemie - IONIESE TEORIE
1ste kwartaal, Week 6, Chemie - ELEKTROLISE
1ste kwartaal, Week 7, Chemie - ELEKTROLISE VAN SOMMIGE ELEKTROLTIEë
1ste kwartaal, Week 8, Chemie - FARADAY SE WETTE VAN ELEKTROLISE
1ste kwartaal, Week 9, Chemie - ELEKTROCHEMIESE SELLE
1ste kwartaal, Week 10, Chemie - TOEPASSING VAN ELEKTROCHEMIESE SELLE
2de Kwartaal, Week 1, Chemie - REAKSIEKOERS
2de Kwartaal, Week 2, Chemie - CHEMIESE EKWILIBRIUM
2de Kwartaal, Week 3, Chemie - SUURSTOF EN SY VERBINDINGS
2de Kwartaal, Week 4, Chemie - CHLOOR EN ANDER HALOGENE
2de Kwartaal, Week 5, Chemie - STIKSTOF
2de Kwartaal, Week 6, Chemie - VERBINDINGS VAN STIKSTOF
2de Kwartaal, Week 7, Chemie - SWAEL
2de Kwartaal, Week 8, Chemie - VERBINDINGS VAN SWAEL
3de kwartaal, Week 1, Chemie - WATER
3de kwartaal, Week 2, Chemie - OPLOSBAARHEID EN OPLOSSINGS
3de kwartaal, Week 3, Chemie - MASSA/VOLUME VERHOUDING
3de kwartaal, Week 4, Chemie - SUUR/BASIS REAKSIES
3de kwartaal, Week 5, Chemie - INLEIDING TOT ORGANIESE CHEMIE
3de kwartaal, Week 6, Chemie - ALKANE
3de kwartaal, Week 7, Chemie - ALKENES
3de kwartaal, Week 8, Chemie - ALKYNES
3de kwartaal, Week 9, Chemie - ALKANOLE
1ste kwartaal, Week 1, Fisika - POSISIE, AFSTAND EN VERPLASING
1ste kwartaal, Week 2, Fisika - SKALAAR EN VEKTOR HOEVEELHEDE
1ste kwartaal, Week 3, Fisika - AFLEIDING VAN GELYKINGS VAN LINEÊRE BEWEGING
1ste kwartaal, Week 4, Fisika - PROJEKTIËLE EN VALLE LIGGAWE
1ste kwartaal, Week 5, Fisika - NEWTON SE BEWEGINGSWETTE
1ste kwartaal, Week 6, Fisika - EKWIGHEID VAN KRAGTE
1ste kwartaal, Week 7, Fisika - EENVOUDIGE HARMONIESE BEWEGING
1ste kwartaal, Week 8, Fisika - INHOUD
2de Kwartaal, Week 1, Fisika - Elektromagnetiese induksie
2de Kwartaal, Week 2, Fisika - Wisselstroomkring
2de Kwartaal, Week 3, Fisika - Wisselstroom
2de Kwartaal, Week 4, Fisika - Modelle van atome
2de Kwartaal, Week 5, Fisika - Radioaktiwiteit
2de Kwartaal, Week 6, Fisika - Kunsmatige transformasie
2de Kwartaal, Week 7, Fisika - Energiekwantisering
2de Kwartaal, Week 8, Fisika - FOTO ELEKTRIESE EFFEK
2de Kwartaal, Week 9, Fisika - Geleiding van elektrisiteit in gasse
2de Kwartaal, Week 10, Fisika - Dualiteit van golfdeeltjies (paradoks)
3de kwartaal, Week 1, Fisika - REFLEKSIE VAN LIG OP PLAATSOPPERVLAKTE
3de kwartaal, Week 2, Fisika - REFLEKSIE OOR GEBOUE SPIEELTIPES, BEELD GEMAAK, GEBRUIKKE EN SPIEELFORMULES
3de kwartaal, Week 3, Fisika - BREKING VAN LIG 
3de kwartaal, Week 4, Fisika - Breking deur driehoekige prisma
3de kwartaal, Week 5, Fisika - Breking deur lense
3de kwartaal, Week 6, Fisika - OPTIESE INSTRUMENT
3de kwartaal, Week 7, Fisika - Verspreiding van wit lig
3de kwartaal, Week 8, Fisika - KLANKGOLWE
3de kwartaal, Week 9, Fisika - MUSIEKINSTRUMENTE
3de kwartaal, Week 10, Fisika - Vibrasie in snare
1ste kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - ONGELDIGE EN RESTERENDE
1ste kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - PRAKTIESE WERK AAN ONGELDIGE EN HERSTELLENDE KOOKAARS
1ste kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - KOMBUISPLAN EN UITLEG. (Faktore om in ag te neem wanneer 'n kombuis beplan word)
1ste kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - KOMBUISTOERUSTING
1ste kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - SORG EN GEBRUIK VAN KOMBUISTOERUSTING
1ste kwartaal, Week 6, Voedsel en voeding - PRAKTIES
1ste kwartaal, Week 7, Voedsel en voeding - SOORTE MEEL (Hard en Sag ens.)
1ste kwartaal, Week 8, Voedsel en voeding - GROOTMAGTE
1ste kwartaal, Week 9, Voedsel en voeding - VOEDSELKLEUR EN GEUR
1ste kwartaal, Week 10, Voedsel en voeding - PRAKTIES OOR KLEUR EN GEUR
2de Kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - Meelmengsels, verroming, invryf ens.
2de Kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - Praktiese meelmengselkoek wat verskillende soorte koek maak
2de Kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - Prakties op brood en oliebolle ens.
2de Kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - Bewaring van voedsel
2de Kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - Prakties op preservering van voedsel bv.
2de Kwartaal, Week 6, Voedsel en voeding - KOEKVERSIERING
2de Kwartaal, Week 7, Voedsel en voeding - VOEDSELBEGROTING C
2de Kwartaal, Week 8, Voedsel en voeding - KOOP EN BOOR VAN VOEDSEL.
2de Kwartaal, Week 9, Voedsel en voeding - VERBRUIKERSOPVOEDING
2de Kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - REKENAAR DATA OMSETTING
2de Kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - KONSEP VAN REKENAARLÊERS
2de Kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - HANTERING VAN REKENAARLÊERS
2de Kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - WOORDVERWERKING 2
2de Kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - STELSELONTWIKKELINGSIKLUS 1
2de Kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - STELSELONTWIKKELINGSIKLUS 2
2de Kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - PROGRAM ONTWIKKELING
2de Kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - ALGORITME EN VLOEIKAARTE
2de Kwartaal, Week 9, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INLEIDING TOT BASIESE PROGRAMMERING
3de kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - GRIEFSKOS
3de kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - VOORBEREIDING VIR PRAKTIES
3de kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - TOETS INTERPRETASIE
3de kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - Opdrag. Toets interpretasie.
3de kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - TABELINSTELLINGS
3de kwartaal, Week 6, Voedsel en voeding - RECHAUFFE (OORSKIKKING)
3de kwartaal, Week 7, Voedsel en voeding - Prakties (herchauffeer geregte).
3de kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - OORSIG VAN TWEEDE KWARTAAL
3de kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - BASIESE PROGRAMMERING I
3de kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - BASIESE PROGRAMMERING II
3de kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INTERNET I
3de kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INTERNET II
3de kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - ELEKTRONIESE POS (E-POS) DIENSTE I
3de kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - ELEKTRONIESE POS (E-POS) DIENSTE II
3de kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INLEIDING TOT WERELDWYE WEB (www) I
3de kwartaal, Week 9, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INLEIDING TOT WERELDWYE WEB (www) II
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - OUERVERANTWOORDELIKHEID
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - BELONING VIR GEHOORSAAMHEID
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - GEVOLGE VAN ONGEHOORSAAMHEID
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - VRIENDSKAP
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - ONDERWERPING AAN DIE WIL VAN GOD
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - NEEM BESLUIT
2de Kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - GIGERIGHEID EN DIE GEVOLGE DAARVAN
3de kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - Die oppergesag van God
3de kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - ELIA BY DIE BERG KARMEL - 1 Konings 18:17-41
3de kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Godsdienshervormings
3de kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - SORG VIR EEN NASIE
3de kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - Die Drie Hebreërs in Ballingskap
3de kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - Geloof in god
3de kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - SOSIALE GEREGTIGHEID - Amos 2:6-8, 4, 5: 1-29, 9: 10-17, 8: 1-14
3de kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - WARE GODSDIENS AMOS 5:12-24
3de kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - GODDELIKE LIEFDE
3de kwartaal, Week 10, Christelike Godsdienskunde - Die mens se reaksie op God se liefde Hosea 6:1-11,14
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - OUERVERANTWOORDELIKHEID
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - BELONING VIR GEHOORSAAMHEID
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - GEVOLGE VAN ONGEHOORSAAMHEID
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - VRIENDSKAP
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - ONDERWERPING AAN DIE WIL VAN GOD
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - NEEM BESLUIT
2de Kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - GIGERIGHEID EN DIE GEVOLGE DAARVAN
3de kwartaal, Week 1, Aardrykskunde - HERSIENING/VEREISING INTERAKSIES
3de kwartaal, Week 2, Aardrykskunde - GEO-POLITIESE KWESSIES: GRONDONTWERP
3de kwartaal, Week 3, Aardrykskunde - GEOGRAFIESE INLIGTINGSTELSEL (GIS)
3de kwartaal, Week 4, Aardrykskunde - AFRIKA LIGGING, POSISIE, GROOTTE EN POLITIEKE INDELING
3de kwartaal, Week 5, Aardrykskunde - AFRIKA VERSLAG EN DREINERING
3de kwartaal, Week 6, Aardrykskunde - AFRIKA KLIMAAT EN VEGETASIE
3de kwartaal, Week 7, Aardrykskunde - HOMMER IN EKWATORIALE AFRIKA (ZAIRE EN NIGERIA)
3de kwartaal, Week 8, Aardrykskunde - BESPROEIINGSLANDBOU IN DIE NYL- EN NIGERBEK
3de kwartaal, Week 9, Aardrykskunde - PLANTASIE LANDBOU IN WES- EN OOS-AFRIKA
3de kwartaal, Week 10, Aardrykskunde - VRUGTEBOERDERY IN MEDITERREENSE STREKE VAN AFRIKA
2de Kwartaal, Week 1, Aardrykskunde - OMGEWINGSBEWARING
2de Kwartaal, Week 2, Aardrykskunde - VERVOER IN NIGERIA
2de Kwartaal, Week 3, Aardrykskunde - VERVAARDIGINGSNYWERHEDE IN NIGERIA
2de Kwartaal, Week 4, Aardrykskunde - KOMMERSIËLE AKTIWITEITE (HANDEL) IN NIGERIA
2de Kwartaal, Week 5, Aardrykskunde - VERTEENWOORDIGING VAN VERLOSSINGLANDVORME
2de Kwartaal, Week 6, Aardrykskunde - WÊRELDBEVOLKING
2de Kwartaal, Week 7, Aardrykskunde - WÊRELDNEDERSETTING
1ste kwartaal, Week 1, Aardrykskunde - WERKING VAN LOPENDE WATER (RIIVIER)
1ste kwartaal, Week 2, Aardrykskunde - WERKING VAN WIND IN DIE WOESTYN
1ste kwartaal, Week 3, Aardrykskunde - WERKING VAN GLETSIER
1ste kwartaal, Week 4, Aardrykskunde - WERKING VAN GOLF
1ste kwartaal, Week 5, Aardrykskunde - KLIMAAT
1ste kwartaal, Week 6, Aardrykskunde - KLASSIFIKASIE VAN KLIMAAT
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - DIE SOEWERIENHEID VAN GOD
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - GOD DIE BESTUURDER VAN DIE HEELAL. GENESIS 1:26-31
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - LEIERSKAP
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - LEIERSKAP
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - JOSHUA AS 'N LEIER;Num 13:16-34;14:1-10;27:15-23;Josua 1:1-15 6:24:1-13
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - LEIERSKAP
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - GOD SORG VIR SY VOLK
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - GOD SORG VIR SY VOLK
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - GOD SORG VIR SY VOLK
2de Kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - Weiding en voergewasse
2de Kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - Bloembou
2de Kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Reeks en weiding bestuur/verbetering
2de Kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - Peste van gewasse
2de Kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Siektes van gewasse
2de Kwartaal, Week 1, Data verwerking - Rekenaar data omskakeling
2de Kwartaal, Week 2, Data verwerking - Konsepte van rekenaarlêers
2de Kwartaal, Week 3, Data verwerking - Hantering van rekenaarlêers
2de Kwartaal, Week 4, Data verwerking - Woordverwerking 2
2de Kwartaal, Week 5, Data verwerking - Stelselontwikkelingsiklus 1
2de Kwartaal, Week 6, Data verwerking - Stelselontwikkelingsiklus 2
2de Kwartaal, Week 7, Data verwerking - Programontwikkeling
2de Kwartaal, Week 8, Data verwerking - Algoritmes en vloeidiagramme
2de Kwartaal, Week 9, Data verwerking - Inleiding tot Basiese programmering
2de Kwartaal, Week 1, Rekenaaronderrig - Rekenaar data omskakeling
2de Kwartaal, Week 3, Rekenaaronderrig - Rekenaar lêers
2de Kwartaal, Week 4, Rekenaaronderrig - Metodes om toegang tot lêers te verkry
2de Kwartaal, Week 5, Rekenaaronderrig - Hantering van rekenaarlêers
2de Kwartaal, Week 6, Rekenaaronderrig - Data onsekerheid
2de Kwartaal, Week 7, Rekenaaronderrig - Woordverwerking