Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 6

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Primer 6, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Klanke - Vokaalveranderinge (wanneer agtervoegsels bygevoeg word)
1ste kwartaal, Week 2, Klanke - Klankpatrone 'ch' en 'tch'
1ste kwartaal, Week 3, Klanke - Finale onbeklemtoonde lettergrepe 'il', 'ile' en 'al'
1ste kwartaal, Week 4, Klanke - Finale onbeklemtoonde lettergrepe 'le' en 'el'
1ste kwartaal, Week 5, Klanke - Finale onbeklemtoonde lettergrepe 'et' en 'dit'
1ste kwartaal, Week 6, Klanke - Hard en sag 'c'
1ste kwartaal, Week 7, Klanke - Harde en sagte 'g'
1ste kwartaal, Week 8, Klanke - Homofone
1ste kwartaal, Week 9, Klanke - Interne dubbele konsonante
2de Kwartaal, Week 1, Klanke - Voorvoegsels
2de Kwartaal, Week 2, Klanke - Stil briewe
2de Kwartaal, Week 3, Klanke - Klankpatrone 'ar' en 'ai'
2de Kwartaal, Week 4, Klanke - Klankpatrone 'of' en 'er'
2de Kwartaal, Week 5, Klanke - Klankpatrone 'au' en 'oi'
2de Kwartaal, Week 6, Klanke - Klankpatrone 'ch' en 'tch'
2de Kwartaal, Week 7, Klanke - Klankpatrone lank en kort 'ea' klank
2de Kwartaal, Week 8, Klanke - Klankpatrone 'ee' en 'ur'
3de kwartaal, Week 1, Klanke - R-beïnvloed vokale (er)
3de kwartaal, Week 2, Klanke - Klankpatrone lank en kort 'oo'-klank, en 'oa'
3de kwartaal, Week 3, Klanke - Klankpatrone 'of' en 'ow'
3de kwartaal, Week 4, Klanke - Klankpatrone 'ou'
3de kwartaal, Week 5, Klanke - Konsonantgroepe 'ph' en 'gh' as 'n 'f'-klank
3de kwartaal, Week 6, Klanke - Klankpatrone 'ck' en 'qu'
3de kwartaal, Week 7, Klanke - Klankpatrone 'y'
3de kwartaal, Week 8, Klanke - Klinkerafwisselings (kort tot lank)
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - Gebeure van Paulus se vroeë lewe
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - Paulus se bekering
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Israel in slawerny
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Die oproep van Moses
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - Die kruising van die Rooi See
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - Toegang tot die beloofde land
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - Die twaalf klippe
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - Die twaalf stamme van Israel
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - Matigheid by Christene
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - Matigheid op die Christelike manier
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Liefhebber van geld
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Toon liefde en onselfsugtigheid
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - Liefde tussen Jonatan en Dawid
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - Selfsug
2de Kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - Mense wat saambestaan begeer
2de Kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - Mense wat saambestaan begeer
2de Kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - Mense wat saambestaan begeer
3de kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - Jesus se mag oor natuurkragte
3de kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - Genesing van Peter se skoonma
3de kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Jesus het die dooies opgewek
3de kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Jesus se mag oor bose mense
3de kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - Identifisering van slegte mense in die samelewing
3de kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - Hoe verander ons slegte mense in die samelewing na goeie mense
3de kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - God is die gewer van die wet
3de kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - God gee sy wet aan ons
3de kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - God openbaar Homself aan ons
1ste kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - Inleiding tot lewenstekening
1ste kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - Klassifikasie van Nigeriese kunswerke
1ste kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - Teaterelemente en personeel
1ste kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - Vorme van dans
1ste kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - Tipes kleure en teksture
1ste kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - Koorsang
1ste kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - Casting en repetisie
1ste kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - Kaart maak en versiering
1ste kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - Nigeriese musiekinstrumente en die klank wat hulle produseer
2de Kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - Mosaïek
2de Kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - Koorsang
2de Kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - Inleiding tot toneelproduksie
2de Kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - Vorme van dans
2de Kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - Versorging van gereedskap en toerusting wat in uitvoerende kunste en vermaak gebruik word
2de Kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - Rolspel
2de Kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - Herwinning
2de Kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - Inleiding tot stillewe-tekening
2de Kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - Verbeeldingryke en kreatiewe tekening
3de kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - Elemente van ontwerp
3de kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - Definisie van musiek
3de kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - Definisie van drama en teater
3de kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - Definisie van dans
3de kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - Nabootsing
3de kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - Mode van groet
3de kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - Ritmiese patroon
3de kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - Betekenis en doelwitte van tradisionele vakleerlingskapstelsel
3de kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - Liedjie/musiek met Nigeriese identiteit
1ste kwartaal, Week 1, Voorberoepstudies - Redes vir die skoonmaak van die huis, klaskamer en omgewing
1ste kwartaal, Week 2, Voorberoepstudies - Bewaring van plaasprodukte + Gereedskap en middels vir die skoonmaak van die huis
1ste kwartaal, Week 3, Voorberoepstudies - Metodes van plaasprodukte + Hoe om skoonmaakmiddels te maak
1ste kwartaal, Week 4, Voorberoepstudies - Faktore wat bewaring kan belemmer + Maaltydbeplanning en belangrikheid van gesonde eetgewoontes
1ste kwartaal, Week 5, Voorberoepstudies - Bewaring van graan en graan + Drie hoofmaaltye van die dag; faktore wat in ag geneem moet word by die beplanning van etes
1ste kwartaal, Week 6, Voorberoepstudies - Bewaring van wortels en knolle + Effekte van verkeerde maaltydbeplanning en eetgewoontes
1ste kwartaal, Week 7, Voorberoepstudies - Bewaring van vrugte + Steke
1ste kwartaal, Week 8, Voorberoepstudies - Bewaring van oliegewasse + Steke
1ste kwartaal, Week 9, Voorberoepstudies - Bewaring van groente + Inleiding tot klerekonstruksieprosesse
2de Kwartaal, Week 1, Voorberoepstudies - Verpakking van verwerkte voedsel + Inleiding tot klerekonstruksieprosesse
2de Kwartaal, Week 2, Voorberoepstudies - Tipes verpakking + Inleiding tot klerekonstruksieprosesse
2de Kwartaal, Week 3, Voorberoepstudies - Materiaal gebruik vir verpakking + Huishigiëne
2de Kwartaal, Week 4, Voorberoepstudies - Redes vir die verpakking van plaasprodukte + Tipes huisskoonmaak
2de Kwartaal, Week 5, Voorberoepstudies - Gewasse wat verpak kan word + Tipes huis skoonmaak
2de Kwartaal, Week 6, Voorberoepstudies - Bemark en bemarking van landbouprodukte + Kombuis: definisie en tipes
2de Kwartaal, Week 7, Voorberoepstudies - Landboubemarkingsaktiwiteite + Kombuishigiëne
2de Kwartaal, Week 8, Voorberoepstudies - Tipes landboumarkte
2de Kwartaal, Week 9, Voorberoepstudies - Noodhulpboks
3de kwartaal, Week 1, Voorberoepstudies - Bemarkingskanale vir plaasprodukte
3de kwartaal, Week 2, Voorberoepstudies - Hoe om ontsmettingsmiddel te maak
3de kwartaal, Week 3, Voorberoepstudies - Bemarkingskanale vir plaasprodukte
3de kwartaal, Week 4, Voorberoepstudies - Maak van vloeibare seep
3de kwartaal, Week 5, Voorberoepstudies - Bemarkingskanale vir plaasprodukte
3de kwartaal, Week 6, Voorberoepstudies - Maak van petroleumjellie
3de kwartaal, Week 7, Voorberoepstudies - Koöperatiewe verenigings en bemarkingsrade
3de kwartaal, Week 8, Voorberoepstudies - Huisongelukke
3de kwartaal, Week 9, Voorberoepstudies - plaasrekords
1ste kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Lewende dinge en nie-lewende dinge + Kreatiwiteit ritmies + Inleiding tot kunsmatige intelligensie
1ste kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Groei van gewasse + Kreatiwiteit ritmies + Inleiding tot kunsmatige intelligensie
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Die menslike bloedsomloopstelsel + Atletiekveldbyeenkoms + Tekening met rekenaar
1ste kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Die menslike bloedsomloopstelsel + Atletiekveldbyeenkoms + Tekening met rekenaar
1ste kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Dwelms + Persoonlike gesondheidsorg + Microsoft Paint
1ste kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Die menslike voortplantingstelsel + Basketbal + Die skrifte van krasprogrammering
1ste kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Puberteit + Sokker + Die skrifte van krasprogrammering
1ste kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Respiratoriese stelsel
1ste kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Vlugbal
2de Kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Air + Hokkie + Adobe Photoshop
2de Kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Verandering in klimaat + Tafeltennis + Adobe Photoshop
2de Kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Die aarde en sy beweging + Instandhouding van sportfasiliteite en toerusting + Rekenaarnetwerk
2de Kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Die sonnestelsel + Fisiese fiksheid + Rekenaarnetwerk
2de Kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Kleure + Fisiese fiksheid + Rekenaarnetwerk
2de Kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Periodieke tabel + Gimnastiek + Scratch
2de Kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Houtwerk en handgereedskap + Gimnastiek + Scratch
2de Kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Onderhoud + Ontspanning + Kras
2de Kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Materiale wat in tegnologie gebruik word + Inleiding tot rigting
3de kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Hefboom + Voedsel en Voeding + Grootskaalse rekenaartoepassings
3de kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Katrol + Kos en Voeding + Sosiale media
3de kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Hellende vliegtuie + Gevegskuns + Misbruik van rekenaar
3de kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Kragte + Gevegskuns + Loopbaangeleenthede in Rekenaar
3de kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Wrywingskrag + Swemhoue + Krasprojek
3de kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Waterprojek + Patogene, siektes en voorkoming + Krasprojek
3de kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Siektes
3de kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Oordraagbare siektes
3de kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Kwessies en uitdagings in PHE
1ste kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - Genres van letterkunde
1ste kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - Genres van letterkunde
1ste kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Genres van letterkunde
1ste kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - Genres van letterkunde
1ste kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Literêre elemente
1ste kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - Literêre elemente
1ste kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - Literêre elemente
1ste kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - Literêre elemente
1ste kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - Literêre elemente
1ste kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - Agtergrond van tekste
1ste kwartaal, Week 11, Letterkunde in Engels - Agtergrond van tekste
2de Kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - Agtergrond van tekste
2de Kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - Agtergrond van tekste
2de Kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Temas
2de Kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - Literêre tegnieke
2de Kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Literêre tegnieke
2de Kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - Literêre tegnieke
2de Kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - Plot ontwikkeling
2de Kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - Karakterisering
2de Kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - Karakterisering
2de Kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - Kritiese waardering
2de Kwartaal, Week 11, Letterkunde in Engels - Kritiese waardering
3de kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
3de kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - Verken die aanbevole tekste
1ste kwartaal, Week 1, Grammatika - Dele van spraak
1ste kwartaal, Week 2, Grammatika - Enkelvoud en meervoud
1ste kwartaal, Week 3, Grammatika - werkwoorde
1ste kwartaal, Week 4, Grammatika - Werkwoorde II
1ste kwartaal, Week 5, Grammatika - Byvoeglike naamwoorde
1ste kwartaal, Week 6, Grammatika - Byvoeglike naamwoorde
1ste kwartaal, Week 7, Grammatika - Bywoorde
1ste kwartaal, Week 8, Grammatika - Bywoorde
1ste kwartaal, Week 9, Grammatika - Bywoorde
1ste kwartaal, Week 10, Grammatika - Woordvorming en woordeskatontwikkeling
1ste kwartaal, Week 11, Grammatika - Woordvorming en woordeskatontwikkeling
2de Kwartaal, Week 1, Grammatika - Woordvorming en woordeskatontwikkeling
2de Kwartaal, Week 2, Grammatika - Woordvorming en woordeskatontwikkeling
2de Kwartaal, Week 3, Grammatika - Konkord
2de Kwartaal, Week 4, Grammatika - Persoonlike voornaamwoorde
2de Kwartaal, Week 5, Grammatika - Ander tipes voornaamwoord
2de Kwartaal, Week 6, Grammatika - Voegwoorde
2de Kwartaal, Week 7, Grammatika - Voorsetsels
2de Kwartaal, Week 8, Grammatika - Die Apostrof
2de Kwartaal, Week 9, Grammatika - Hoofletters
2de Kwartaal, Week 10, Grammatika - Alfabette
3de kwartaal, Week 1, Grammatika - Idiome
3de kwartaal, Week 2, Grammatika - Afleidings
3de kwartaal, Week 3, Grammatika - Sametrekkings
3de kwartaal, Week 4, Grammatika - Vereniging
3de kwartaal, Week 5, Grammatika - Konkord
3de kwartaal, Week 6, Grammatika - Antonieme
3de kwartaal, Week 7, Grammatika - Sinonieme
3de kwartaal, Week 8, Grammatika - Soortgelyke
3de kwartaal, Week 9, Grammatika - Name en hul oorsprong
3de kwartaal, Week 10, Grammatika - Plekke en hul oorsprong
3de kwartaal, Week 11, Grammatika - Mense en hul beroepe
1ste kwartaal, Week 1, Samestelling - Geskrewe komposisie
1ste kwartaal, Week 2, Samestelling - Geskrewe komposisie
1ste kwartaal, Week 3, Samestelling - Begeleide samestelling
1ste kwartaal, Week 4, Samestelling - Geskrewe komposisie
1ste kwartaal, Week 5, Samestelling - Foto samestelling
1ste kwartaal, Week 6, Samestelling - Foto samestelling
1ste kwartaal, Week 7, Samestelling - Geskrewe komposisie
1ste kwartaal, Week 8, Samestelling - Geskrewe komposisie
1ste kwartaal, Week 9, Samestelling - Geskrewe komposisie
2de Kwartaal, Week 1, Samestelling - Geskrewe komposisie
2de Kwartaal, Week 2, Samestelling - Geskrewe komposisie
2de Kwartaal, Week 3, Samestelling - Kreatiewe Skryfwerk
2de Kwartaal, Week 4, Samestelling - Begeleide samestelling
2de Kwartaal, Week 5, Samestelling - Kreatiewe Skryfwerk
2de Kwartaal, Week 6, Samestelling - Geskrewe komposisie
2de Kwartaal, Week 7, Samestelling - Geskrewe komposisie
2de Kwartaal, Week 8, Samestelling - Kreatiewe Skryfwerk
2de Kwartaal, Week 9, Samestelling - Geskrewe komposisie
3de kwartaal, Week 1, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 2, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 3, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 4, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 5, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 6, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 7, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 8, Samestelling - Foto samestelling
3de kwartaal, Week 9, Samestelling - Foto samestelling
1ste kwartaal, Week 1, Franse Taal - Matières scolaires en français
1ste kwartaal, Week 2, Franse Taal - Matières scolaires en français
1ste kwartaal, Week 3, Franse Taal - Matières scolaires en français
1ste kwartaal, Week 4, Franse Taal - Une histoire en français: J'ai faim!
1ste kwartaal, Week 5, Franse Taal - Une histoire en français: J'ai faim!
1ste kwartaal, Week 6, Franse Taal - Une histoire en français: J'ai faim!
1ste kwartaal, Week 7, Franse Taal - Une histoire en français (une aventure monstrueuse)
1ste kwartaal, Week 8, Franse Taal - Une histoire en français (une aventure monstrueuse)
1ste kwartaal, Week 9, Franse Taal - Une histoire en français (une aventure monstrueuse)
2de Kwartaal, Week 1, Franse Taal - Recette - Kommentaar faire une crêpe
2de Kwartaal, Week 2, Franse Taal - Recette - Kommentaar faire une crêpe
2de Kwartaal, Week 3, Franse Taal - Recette - Kommentaar faire une crêpe
2de Kwartaal, Week 4, Franse Taal - Comment faire une casquette tour eiffel
2de Kwartaal, Week 5, Franse Taal - Comment faire une casquette tour eiffel
2de Kwartaal, Week 6, Franse Taal - Comment faire une casquette tour eiffel
2de Kwartaal, Week 7, Franse Taal - Animaux en animaux de compagnie
2de Kwartaal, Week 8, Franse Taal - Animaux en animaux de compagnie
2de Kwartaal, Week 9, Franse Taal - Animaux en animaux de compagnie
3de kwartaal, Week 1, Franse Taal - Explorer le festival des trois rois
3de kwartaal, Week 2, Franse Taal - Explorer le festival des trois rois
3de kwartaal, Week 3, Franse Taal - Explorer le festival des trois rois
3de kwartaal, Week 4, Franse Taal - Explorer la Normandie
3de kwartaal, Week 5, Franse Taal - Explorer la Normandie
3de kwartaal, Week 6, Franse Taal - Explorer la Normandie
3de kwartaal, Week 7, Franse Taal - Découvrir la Côte d'Ivoire
3de kwartaal, Week 8, Franse Taal - Découvrir la Côte d'Ivoire
3de kwartaal, Week 9, Franse Taal - Découvrir la Côte d'Ivoire
1ste kwartaal, Week 1, Nasionale Waarde Onderwys - Eksterne invloed op die lewe van Nigerië + Definisie en tipes Nasionale eertoekenning + Persoonlike sekuriteit
1ste kwartaal, Week 1, Nasionale Waarde Onderwys - Eksterne invloed op die lewe van Nigerië + Definisie en tipes Nasionale eertoekenning + Persoonlike sekuriteit
1ste kwartaal, Week 2, Nasionale Waarde Onderwys - Die invloed van werkende ouers op die Nigeriese gesin + Voorbeelde van mense wat met nasionale eer beloon word + Tipes persoonlike sekuriteit
1ste kwartaal, Week 3, Nasionale Waarde Onderwys - Ondertrouery + Redes vir nasionale eertoekenning + Belangrikheid van persoonlike sekuriteit
1ste kwartaal, Week 4, Nasionale Waarde Onderwys - Huweliksmislukking + Konsep van die waardering van Nigeriese goedere + Voorsorgmaatreëls oor persoonlike sekuriteit
1ste kwartaal, Week 5, Nasionale Waarde Onderwys - Sommige vreemde kulture wat ons waardes beïnvloed + Redes waarom ons Nigeriese goedere moet waardeer + Personeel om te kontak tydens noodgevalle
1ste kwartaal, Week 6, Nasionale Waarde Onderwys - Godsdienstige onverdraagsaamheid in Nigerië + Voordeel om Nigeriese goedere te beskerm + Noodfoonnommers
1ste kwartaal, Week 7, Nasionale Waarde Onderwys - Arbeid en vakbond + Redes waarom goedere wat in Nigerië vervaardig is, lae beskerming ly + Behoorlik optree in die aangesig van gevaar
1ste kwartaal, Week 8, Nasionale Waarde Onderwys - Lone en inkomsteverdeling + Voordele van buitelandse handel
1ste kwartaal, Week 9, Nasionale Waarde Onderwys - Indiensneming + Hoe om goedere gemaak in Nigerië aan te moedig
1ste kwartaal, Week 10, Nasionale Waarde Onderwys - Nigeriese en buitelandse vervaardigde goedere
2de Kwartaal, Week 1, Nasionale Waarde Onderwys - Konsep van nasionale waardes
2de Kwartaal, Week 2, Nasionale Waarde Onderwys - Hulpbronbenutting + Soorte waardes wat vrede bevorder + Veiligheidsbestuur
2de Kwartaal, Week 3, Nasionale Waarde Onderwys - Arbeidsmag + Tipes waarde wat vrede bevorder + Tipes sekuriteitsbestuur
2de Kwartaal, Week 4, Nasionale Waarde Onderwys - Vervoer en kommunikasie + Konsep van samewerking + Belangrikheid van sekuriteitsbestuur
2de Kwartaal, Week 5, Nasionale Waarde Onderwys - Geslagsdiskriminasie + Konsep van verdraagsaamheid + Voorsorgmaatreëls in sekuriteitsbestuur
2de Kwartaal, Week 6, Nasionale Waarde Onderwys - Groepkonflikte en samewerking + Konsep van vergifnis + Veiligheid en sekuriteitsbestuur
2de Kwartaal, Week 7, Nasionale Waarde Onderwys - Internasionale organisasie + Konsep van selfbeheer + Bestuur van sekuriteit
2de Kwartaal, Week 8, Nasionale Waarde Onderwys - Vredesopvoeding + Konsep van matigheid + Bedreigings vir sekuriteit
2de Kwartaal, Week 9, Nasionale Waarde Onderwys - Konsep van dwelmmisbruik + Konsep van deernis + Bekamping van bedreigings vir sekuriteit
2de Kwartaal, Week 10, Nasionale Waarde Onderwys - Sintetiese en natuurlik voorkomende middels
3de kwartaal, Week 1, Nasionale Waarde Onderwys - Gevolge van dwelmmisbruik + Konsep en bewyse van nasionale eenheid
3de kwartaal, Week 2, Nasionale Waarde Onderwys - Wyse van dwelmgebruik en gevolge + Kenmerke van nasionale eenheid + Betekenis van persoonlike sekuriteitsbestuur
3de kwartaal, Week 3, Nasionale Waarde Onderwys - Bronne van dwelmvoorsiening en handeldryf + Faktore wat nasionale eenheid bevorder + Tipes misdaad
3de kwartaal, Week 4, Nasionale Waarde Onderwys - Identifisering van mishandeling + Faktore wat nasionale eenheid bevorder + Straf vir verskeie misdade
3de kwartaal, Week 5, Nasionale Waarde Onderwys - Voorkoming van dwelmmisbruik + Faktore wat nasionale eenheid belemmer + Straf vir misdade
3de kwartaal, Week 6, Nasionale Waarde Onderwys - Hindernisse vir fisiese ontwikkeling in die jeug + Faktore wat nasionale eenheid belemmer + Straf vir misdade
3de kwartaal, Week 7, Nasionale Waarde Onderwys - Oplossing vir die faktore wat nasionale eenheid belemmer + Straf vir misdade
3de kwartaal, Week 8, Nasionale Waarde Onderwys - Strawwe vir misdaad
3de kwartaal, Week 9, Nasionale Waarde Onderwys - Ekonomiese misdaad
1ste kwartaal, Week 1, Geskiedenis - Burgerlike bewind in Nigerië, eerste republiek 1960-1966
1ste kwartaal, Week 2, Geskiedenis - Burgerlike bewind in Nigerië, tweede republiek 1979-1983
1ste kwartaal, Week 3, Geskiedenis - Burgerlike bewind in Nigerië, derde republiek 1999-tot datum
1ste kwartaal, Week 4, Geskiedenis - Burgerlike bewind in Nigerië
1ste kwartaal, Week 5, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Aguiyi Ironsi
1ste kwartaal, Week 6, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Yakubu Gowon
1ste kwartaal, Week 7, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Muritala
1ste kwartaal, Week 8, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Obasanjo
1ste kwartaal, Week 9, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Buhari
1ste kwartaal, Week 10, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Buhari
2de Kwartaal, Week 1, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Ibrahim Babangida
2de Kwartaal, Week 2, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - Sani Abacha
2de Kwartaal, Week 3, Geskiedenis - Militêre bewind in Nigerië - AbdulSalami Abubakar
2de Kwartaal, Week 4, Geskiedenis - Ekonomiese geskiedenis van Nigerië - Olie-ekonomie
2de Kwartaal, Week 5, Geskiedenis - Olie-eksplorasie
2de Kwartaal, Week 6, Geskiedenis - Olie-eksplorasie
2de Kwartaal, Week 7, Geskiedenis - Byprodukte van ru-olie
2de Kwartaal, Week 8, Geskiedenis - Ekonomiese geskiedenis van Nigerië - Olie-ekonomie
2de Kwartaal, Week 9, Geskiedenis - Ekonomiese geskiedenis van Nigerië - Olie-ekonomie
3de kwartaal, Week 1, Geskiedenis - Die groei van nywerhede in Nigerië
3de kwartaal, Week 2, Geskiedenis - Die groei van nywerhede in Nigerië
3de kwartaal, Week 3, Geskiedenis - Die groei van nywerhede in Nigerië
3de kwartaal, Week 4, Geskiedenis - Die groei van nywerhede in Nigerië
3de kwartaal, Week 5, Geskiedenis - Die groei van nywerhede in Nigerië
3de kwartaal, Week 6, Geskiedenis - Die groei van nywerhede in Nigerië