Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 1

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Primer 4, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - VERANDERINGE IN DIE NATUUR
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - VERANDERINGE IN DIERE
3de kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - Plaasgereedskap
3de kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Diereplaas gereedskap
3de kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - Plaasgereedskap
3de kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - Plaas gereedskap
3de kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Plaasgereedskap
3de kwartaal, Week 10, Landbouwetenskap - Onkruid
3de kwartaal, Week 1, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - VEGKUNSTE
3de kwartaal, Week 2, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - VEGKUNSTE
3de kwartaal, Week 3, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - STOEI
3de kwartaal, Week 4, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - SWEMBEROETE
3de kwartaal, Week 2, Rekenaaronderrig - Begin die rekenaar
3de kwartaal, Week 3, Rekenaaronderrig - Begin die rekenaar
3de kwartaal, Week 5, Rekenaaronderrig - Data
3de kwartaal, Week 6, Rekenaaronderrig - Data
3de kwartaal, Week 7, Rekenaaronderrig - Data
3de kwartaal, Week 9, Rekenaaronderrig - Rekenaar as 'n IPO-stelsel
3de kwartaal, Week 10, Rekenaaronderrig - Rekenaar as 'n IPO-stelsel
3de kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - AGENTSKAPPE WAT VERKEERSregulasies afdwing
3de kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - VERKEERSREGULASIES
3de kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - PERSOONLIKE HIGIËNE
3de kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - PERSOONLIKE HIGIËNE
3de kwartaal, Week 11, Burgerlike opvoeding - PERSOONLIKE HIGIËNE
1ste kwartaal, Week 1, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - LOKOMOTIEWE BEWEGING
1ste kwartaal, Week 2, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - NIE-LOKOMOTIEWE BEWEGINGS
1ste kwartaal, Week 4, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - ATLETIEK – VELDGEBEURE – VERSPRING
1ste kwartaal, Week 6, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - Baangeleenthede – Afloswedloop
1ste kwartaal, Week 7, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - VOETBAL
1ste kwartaal, Week 9, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - TAFELTENNIS
1ste kwartaal, Week 10, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - DIE NOODHULPBOKS
1ste kwartaal, Week 1, Wiskunde - Heelgetalle
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - Tel tot een miljoen in ene, tiene, honderde en duisende
1ste kwartaal, Week 3, Wiskunde - a). Ordening van heelgetalle met simbole tot 100 000 (b). <, >en = < groter as = Gelyk aan Kwantitatiewe redenasie
1ste kwartaal, Week 4, Wiskunde - Romeinse syfers
1ste kwartaal, Week 5, Wiskunde - Ordening van getalle as van breuke
1ste kwartaal, Week 6, Wiskunde - a). Eie, onbehoorlike, Breuke en gemengde Getal (b). Kwantitatiewe redenering
1ste kwartaal, Week 7, Wiskunde - i) Desimale breuke (ii) Kwantitatiewe redenasie
1ste kwartaal, Week 8, Wiskunde - i.) Optelling van heelgetal (ii) kwantitatiewe redenasie
1ste kwartaal, Week 9, Wiskunde - Aftrekking van heelgetal
1ste kwartaal, Week 10, Wiskunde - Optel en aftrek van breuke
1ste kwartaal, Week 11, Wiskunde - Optelling en aftrekking van Desimale Getal
3de kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - BETEKENIS VAN TEGNOLOGIE
3de kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - BETEKENIS VAN TEGNOLOGIE
3de kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - IDENTIFIKASIE EN GEBRUIK VAN TOESTELLE
3de kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - IDENTIFIKASIE EN GEBRUIK VAN TOESTELLE
3de kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - VORM KONSTRUKSIES MET PAPIER
3de kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - IDENTIFIKASIE VAN GEBOU
3de kwartaal, Week 10, Basiese Wetenskap en Tegnologie - ENERGIE
3de kwartaal, Week 1, Grammatika - VRAAG ETIKETTE
3de kwartaal, Week 3, Grammatika - VRAAG ETIKETTE
3de kwartaal, Week 4, Grammatika - SINSVORMING
3de kwartaal, Week 5, Grammatika - VERLEDE EN VERLEDE KONTINUUS
3de kwartaal, Week 6, Grammatika - SINSBOU: MODALE
3de kwartaal, Week 7, Grammatika - ANTONIEME
3de kwartaal, Week 8, Grammatika - BYWOORDE
1ste kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - BELANGRIKHEID VAN REKENAAR
1ste kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Voordele van rekenaar
1ste kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Rekenaar hardeware
1ste kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Rekenaarkomponente (invoertoestelle)
1ste kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Rekenaarkomponente (afvoertoestelle)
1ste kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Monitor
1ste kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Drukkers
1ste kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Sisteem eenheid
1ste kwartaal, Week 9, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Stelseleenheid (interne kenmerke)
1ste kwartaal, Week 10, Inligting Kommunikasie Tegnologie - bergingstoestelle
1ste kwartaal, Week 11, Inligting Kommunikasie Tegnologie - Rekenaar geheue
3de kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - Metodes om plaasprodukte te bewaar
3de kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Materiaal wat nodig is om gewasse te kweek
3de kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - Veiligheidsmaatreëls by die toediening van chemikalieë
3de kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - Hoe om sierplante groot te maak
3de kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Voorbereiding van kompos mis
1ste kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - Ons waardes
1ste kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - Respek vir ander mense se kultuur
1ste kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - Gemeenskapsleierskap
1ste kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - Kommunalisme
1ste kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - Tipes regering
1ste kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - Verskil tussen tradisionele en grondwetlike regeringsvorm
1ste kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - Demokrasie
1ste kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - Plaaslike regering
1ste kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - Staatsregering
1ste kwartaal, Week 10, Burgerlike opvoeding - Die rol van staatsregering teenoor die mense (bv. bou van paaie, voorsiening van werk aan mense)
1ste kwartaal, Week 11, Burgerlike opvoeding - A) probleem wat die staatsregering in die gesig staar B) Staatsleuse en hul betekenis bv. (Lagos sentrum van uitnemendheid)
1ste kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Veranderinge in die natuur
1ste kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Veranderinge in plant
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Veranderinge in diere
1ste kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Veranderinge in nie-lewende dinge
1ste kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Ons weer
1ste kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Weersimbool en rekordkaart
1ste kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Kleure
1ste kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Meet vloeistowwe
1ste kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - Betekenis en definisie van kunste
1ste kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - Elemente en beginsels van kuns en ontwerp
1ste kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - Lyne
1ste kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - Vorms
1ste kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - Tekening
1ste kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - Kleure
1ste kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - Drukwerk maak
1ste kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - Tekenmateriaal en stillewe-voorwerpe (mensgemaakte voorwerpe)
1ste kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - Modellering I (papier-maché of papier-maché)
1ste kwartaal, Week 10, Kulturele en Skeppende Kunste - Modellering II (Voorwerp vervaardig van papier Mache.)
1ste kwartaal, Week 11, Kulturele en Skeppende Kunste - Inleiding tot musiek
1ste kwartaal, Week 13, Kulturele en Skeppende Kunste - Musiekinstrument en klanke – plaaslike musiekinstrument
3de kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - Waardes
3de kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - Waardes
3de kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - Waardes
3de kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - Waardes
3de kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - Waardes
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - God praat met ons
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - Jakob se ontmoeting met God. Genesis 32:22-32
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Ons is kinders van een vader
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Houding van kinders van een vader
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - God roep ons vir 'n doel
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - God gee sy wet aan ons
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - Die tien gebooie. Eksodus 20:1-17
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - God openbaar Homself aan ons
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - Houding van God se openbaring
1ste kwartaal, Week 10, Christelike Godsdienskunde - Jesus, die seun van God
3de kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - Jesus het alle mense lief
3de kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Jesus het alle mense lief
3de kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Jesus lei ons deur sy gees; Jesus belowe sy gees
3de kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - Die gawes van die Heilige Gees
3de kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - Jesus gee ons 'n nuwe lewe
3de kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - Jesus het tot die vader gebid
3de kwartaal, Week 10, Christelike Godsdienskunde - "Wat beteken dit dat God met ons is?"
1ste kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening van vorige keer se werk
1ste kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Uitdrukking van moontlikhede en toestemming
1ste kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Dialoog verdere praktyke in verskoning, Moontlikheid, verpligting en toestemming
1ste kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Lees: Onderrig van nuwe woorde betekenis en Begrip; Skryf: Hoe ek my laaste vakansie deurgebring het; Diktee: Geselekteerde woorde uit die leesstuk
1ste kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Struktuur: Voltooi sinne met Kan of Mei; Grammatika: Maak sinne uit die tabelle; Skryf: 'n Gedig
1ste kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Struktuur: Verdere oefening in die gebruik van tye ; Skryf: Mondelinge komposisie / Vertelling 'n Interessante ervaring; Grammatika: Gehoor/diskriminasie
1ste kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Toespraakwerk: Lees beskrywende gedeelte Vervoermiddel in Nigerië; Grammatika: Bestudeer die woorde en gebruik dit om sinne te maak
1ste kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Spraakwerk: Gehoordiskriminasie; Struktuur: Verdere oefening in die gebruik van tye, Die hede, verlede hede perfek en verlede Deurlopend; Skryf: Beskrywende gedeelte oor goeie sedes
1ste kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Skryf: Komposisie oor my gesin; Struktuur: Vul die gapings in; Spelling
3de kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - Naaldwerk basiese steke
3de kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - Naaldwerk basiese steke
3de kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - Naaldwerk basiese steke
3de kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - Eenvoudige dekoratiewe steke
3de kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - Eenvoudige dekoratiewe steke
3de kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - Eenvoudige dekoratiewe steke
3de kwartaal, Week 8, Huishoudkunde - Maak komberse of lussteke
3de kwartaal, Week 9, Huishoudkunde - EENVOUDIGE KLEDING KONSTRUKSIE PROSES-NAAT
3de kwartaal, Week 10, Huishoudkunde - EENVOUDIGE KLEDING KONSTRUKSIE PROSES-NAAT
3de kwartaal, Week 11, Huishoudkunde - EENVOUDIGE KLEDING KONSTRUKSIE PROSES-NAAT
1ste kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - Die grond en die grond
1ste kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Eienskappe van tipes grond
1ste kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - Vorming van grond
1ste kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - Eienskappe van grond
1ste kwartaal, Week 7, Landbouwetenskap - Maniere om grond vrugbaar te maak
1ste kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Voorbereiding van kompos/mis
1ste kwartaal, Week 9, Landbouwetenskap - Prosesse om kompos/mis te maak
1ste kwartaal, Week 10, Landbouwetenskap - WAAROM PLAASPRODUKTE VERWERK MOET WORD
3de kwartaal, Week 1, Wiskunde - SKAAT LENGTE EN VERGELYKING VAN METING
3de kwartaal, Week 2, Wiskunde - Optelling en aftrekking van gewig
3de kwartaal, Week 3, Wiskunde - Tyd
3de kwartaal, Week 4, Wiskunde - Hoeke
3de kwartaal, Week 5, Wiskunde - Kapasiteit
3de kwartaal, Week 6, Wiskunde - Kapasiteit
3de kwartaal, Week 7, Wiskunde - Vliegtuigvorm
3de kwartaal, Week 8, Wiskunde - Vorms
3de kwartaal, Week 9, Wiskunde - Piktogram en modus
2de Kwartaal, Week 1, Wiskunde - VERmenigvuldiging van getalle met 2-syfergetalle
2de Kwartaal, Week 2, Wiskunde - VIERKANTE EN VIERKANTWORTELS VAN GETALLE (1-syfer- en 2-syfergetalle)
2de Kwartaal, Week 3, Wiskunde - Deling van 2-syfer- en 3-syfergetalle deur getalle tot 9 sonder res
2de Kwartaal, Week 4, Wiskunde - MINSTE ALGEMENE VEELVOUDIGES (LCM)
2de Kwartaal, Week 5, Wiskunde - Hoogste gemeenskaplike faktor (HCF)
2de Kwartaal, Week 6, Wiskunde - Skatting
2de Kwartaal, Week 7, Wiskunde - Geld
2de Kwartaal, Week 8, Wiskunde - Probleem met vermenigvuldiging van geld
2de Kwartaal, Week 9, Wiskunde - Wins en verlies