Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK: WEEK 11 -12

LASS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

VAK: KULTURELE EN SKEPPENDE KUNSTE

ONDERWERP: Inleiding tot musiek

Leerdoelwitte

Aan die einde van hierdie module behoort Leerlinge in staat te wees om:

 • Definieer musiek.
 • Definieer geraas.
 • Noem die bronne van musiek
 • Onderskei tussen geraas en musiek.

ONDERRIG- EN LEERMATERIALE

 • Potlood
 • Tekenboek
 • Verskillende kleure
 • Kunswerke
 • Verduidelikende plakkate/prente
 • Verklarende video

Intreegedrag: die studente is geleer om stillewe te teken.

VERWYSINGSMATERIALE

 • Universele Basiese Onderwyskurrikulum.
 • NERDC Basiese Onderwyskurrikulum vir laerskole.
 • Lagos Staat Skema van werk
 • Verenigde Werkskemas Laerskole vir Kulturele en Skeppende Kunste (MIDDELBASIES)
 • Internet materiaal.
 • Kulturele en Skeppende Kunste vir Laerskole.

INHOUD

Betekenis van Musiek

Musiek is die kombinasie van ritmiese klanke op 'n manier wat vir die ore aangenaam is. dit is die rangskikking van klank in 'n gereelde patroon. Styl wat konsekwent is in sy beweging of vloei.

Bronne van Beweging

 1. Deur menslike stem.
 2. Stamp van die voete.
 3. Treffende voorwerpe wat nie musiekinstrumente is nie.

Wat is geraas?

Dit is die ongeorganiseerde klanke en dit is onaangenaam vir die ore. Klanke kan na geraas verander wanneer hulle harder is as wat die oor sou aanvaar.

Verskille tussen musiek en geraas

 1. Musiek is aangenaam vir die oor terwyl geraas dit nie is nie.
 2. Musiek het ritme, maar geraas het dalk nie ritme nie.
 3. Musiek word gereël terwyl geraas nie gereël word nie.
 4. Musiek is aanvaarbaar vir die ore, maar geraas is nie geskik nie.

VOORLEGGING

 • Die Onderwyser hersien die vorige les (Modellering ii – Voorwerp produseer van papier Mache).
 • Die Onderwyser stel die onderwerp bekend: Inleiding tot musiek
 • Hy/sy definieer musiek diep vir die leerlinge.
 • Hy/sy onderskei tussen musiek en geraas.
 • Die onderwyser lei leerlinge om die verskil tussen musiek en geraas te noem.
 • Die leerlinge kopieer en dien hul nota in vir nasien.

STUDENTE AKTIWITEITE:

 • Produseer musiekslae met die gebruik van hand en tafel.

EVALUATIEWE AKTIWITEITE

Instruksie: Beantwoord die volgende vrae hieronder.

 • Wat is geraas?
 • Wat is musiek?

Noem drie verskille tussen musiek en geraas.