Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 2

VAK: BURGERLIKE ONDERWYS

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp : Verkeersregulasies

Subonderwerp : Verkeersreëls en regulering

Leerdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

 1. Definieer verkeersregulering
 2. Lys 'n paar verkeersreëls en regulasies

Hulpbronne en materiaal: Basiese Burgerlike Onderwys Onderwysersgids 4 Vir Laerskole. Deur BJ Obebe, FJ Muazu, HOC-ambassadeur Brikins, SO Koledoe.

Bou agtergrond/ verband met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD  

Verkeersregulasies en die behoefte daaraan

Verkeersregulasies is reëls en regulasies wat gemaak word vir die beheer van beweging van goedere, mense en voertuie op ons paaie. Verkeersregulasies word ook die snelwegkode genoem.

Verkeersregulering kan gedefinieer word as die reëls en regulasies wat die gedrag of optrede van padgebruikers rig. Dit is in plek om ongelukke te voorkom en die vrye vloei van verkeer te verbeter

Sommige verkeersreëls en -regulasies

 1. Moenie drink en bestuur nie: Daar word van padgebruikers verwag om alkohol te vermy kort voor of terwyl hulle bestuur
 2. Waaksaamheid: Motoriste en voetgangers wat paaie kruis, moet waaksaam wees om ongelukke te vermy.
 3. Vermy handevry/oorstuk: Alle padgebruikers moet alle vorme van handvrye/oorstuk vermy aangesien dit hulle dalk nie toelaat om goed te hoor en te konsentreer nie.
 4. Dra van veiligheidsgordel: Daar word van motoriste verwag om die veiligheidsgordel te dra wanneer hulle ook al ry, passasiers moet ook die veiligheidsgordel gebruik waar dit voorsien word
 5. Geraasbesoedeling: Daar word van alle padgebruikers verwag om teen geraasbesoedeling te lei. Bestuurders van voertuie moet nie oormatig op hul toeters blaas om ander te steur of af te lei nie
 6. Hindernisparkering: Alle padgebruikers moet oppak op die pad vermy, aangesien dit kan lei tot obstruksie vir ander padgebruikers, en daardeur tot swaar verkeer lei.
 7. Maak oproepe terwyl jy bestuur: Die maak en ontvang van telefoonoproepe moet vermy word terwyl jy bestuur, aangesien dit afleiding kan veroorsaak en tot ongelukke kan lei.
 8. Gebruik van verkeersmanne: Padgebruikers moet verkeer voordat hulle die pad betree of verlaat om aan te dui en bewusmaking te skep vir ander voertuie wat agterkom; dit sal help om ongelukke te vermy
 9. Spoedbeperking: Alle motoriste moet streng by spoedbeperkings hou soos voorsien
 10. Brûe en sebrakruisingspunt: Voetgangers moet voetgangersbrûe of sebrakruisingspunte gebruik waar dit voorsien word

Padtekens

Padtekens is simbole wat padgebruikers help om volledige inligting oor die pad te kry om ongelukke te vermy. Hierdie tekens word gegroepeer in: 1.) Regulerende tekens; en 2.) Insiggewende tekens

 1. Regulerende tekens : Dit is tekens wat dikwels in sirkelvormige vorms voorkom. “Hulle is verdeel in

(a) Verpligte regulatoriese tekens:   Verpligte regulatoriese tekens verskyn met blou sirkels maar sonder rooi rand soos herleidingstekens, rotondebord ens.

(b) Verbiedende regulatoriese tekens:   Dit is tekens met rooi en geel sirkels. Hulle is Stopteken, Geen ligteken, ens. Die kleur rooi vir regulatoriese tekens as agtergrondkleur word gebruik om beperking aan te dui .

 1. Insiggewende tekens: Hulle word verskaf om vereiste inligting aan padgebruikers te gee.

Die volgende voorbeelde is tekens wat jy op die paaie kan kry terwyl jy ry:

Kategorie

Beskrywing

Voorbeeld

Regulerende: beheer

Om vir jou baie spesifieke instruksies te gee

'n Ronde rooi bord met 'n wit streep daaroor beteken geen toegang nie

Regulerende: bevel

Om jou te vertel om op 'n sekere manier te bestuur

'n Blou bord met 'n taxi daarop beteken dat slegs taxi's daardie baan of area mag gebruik

Regulerende: verbod

Om jou te verbied om op 'n sekere manier te bestuur

'n Ronde verbodsbord met 'n rooi lyn deur 'n pyl wat regs wys, beteken dat daar geen regsdraai toegelaat word nie

Regulerende: bespreking

Om u in te lig dat 'n bepaalde baan of area slegs deur 'n sekere tipe voertuig gebruik mag word

'n Vertikale reghoekige teken met 'n bus daarop beteken slegs busse mag daardie baan of area gebruik

Waarskuwing: paduitleg

Om jou te waarsku teen veranderinge in die uitleg van die pad

'n Driehoekige waarskuwingsteken met 'n "T" daarop lig jou in dat daar 'n T-aansluiting vorentoe is

Waarskuwing: rigting van beweging

Om jou te waarsku om iets vorentoe te verwag

'n Driehoekige bord met 'n fiets daarop sê vir jou om fietsryers te verwag

Leiding: ligging

Om jou te laat weet waar jy is

'n Wit bord met 'n naam en die snelwegsimbool laat jou weet op watter hoofweg jy ry

Leiding: roetemerkers

Om vir jou inligting te gee oor die roete waarop jy reis

'n Groen bord met die name van nabygeleë dorpe en nommers laat jou weet hoe ver jy in kilometers van hierdie plekke af is

Leiding:

toerisme

Om jou in te lig oor nabygeleë besienswaardighede en besienswaardighede

'n Bruin bord met die kop van 'n koedoe daarop word gebruik om aan te dui dat jy een van Suid-Afrika se nasionale parke nader.

Tydelik: verbod

Om jou te waarsku dat jy tydelik verbied word om op 'n sekere manier te bestuur

'n Geel bord met die nommer "100" daarin en 'n rooi sirkel om die rand beteken dat 'n spoedbeperking van 100km/h tydelik ingestel is en nie oorskry mag word nie

Tydelik: waarskuwing

Om instruksies te gee wanneer 'n gedeelte van die pad onder konstruksie is of as daar 'n ongelukstoneel is

'n Geel bord met 'n man wat grawe beteken dat jy bouwerk vorentoe moet verwag

 

Die belangrikheid van padverkeerstekens

Die onderwyser moet die volgende padtekens op kartonvelle teken om die kinders te wys, en verduidelik die belangrikheid van elk van die tekens aan die

Verkeersseine help om voetganger- en voertuigverkeer te beheer deur die prioriteite aan sommige verkeersbewegings toe te ken om die verkeersvloei te stimuleer. 'n Behoorlik ontwerpte, onderhou en geleë verkeerssein kan een of meer van die volgende voordele inhou:

 • Dit onderbreek die swaar verkeer by kruisings om ander voertuie of voetgangers toe te laat om dit oor te steek.
 • Dit help om 'n deurlopende beweging van verkeer teen 'n sekere spoed op 'n gegewe roete of manier te verskaf.
 • Dit help om die erns en frekwensie van verskeie soorte ongelukke of ongelukke te verminder, veral die reghoekige botsing.
 • Dit verhoog die verkeershanteringskapasiteit van 'n sekere kruising.
 • Dit maak die beweging van verkeer in 'n sekere kruising in orde

STRATEGIEë EN AKTIWITEITE

Die onderwyser hersien die vorige week se les.

Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede.

Die onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.

Die onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

1. Noem die betekenis van tegnologie.

2. Lys die belangrikheid van tegnologie.

3. Noem die produk van tegnologie.

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

Lys 5 belangrikheid van verkeerstekens