Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 2

ONDERWERP: HUISHOUDKUNDE

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

ONDERWERP: NAAI BASIESE STEKE

ONDERWERP: DEFINISIE EN TIPES STEKE

LEERDOELWITTE: AAN DIE EINDE VAN DIE LES MOET LEERLINGE IN staat wees OM:

 1. Definieer steke
 2. Noem die tipes steke
 3. Verduidelik die tipe steke.

INSTRUKSIONELE MATERIALE:

'n Grafiek wat verskillende steke wys.

Stuk materiaal vir naaldwerk

Maatkryt, Weefsels, Maatband ens

HULPBRONNE EN MATERIALE:

Skema van werk

Alle relevante materiaal

9-jaar basiese onderwyskurrikulum

Aanlyn inligting

BOU AGTERGROND/VERBINDING MET VORIGE KENNIS: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD VAN DIE LES

DEFINISIE VAN STEKE

'n Steek is die reis van twee stukke materiaal met 'n steeklyn. Steke beteken die beweging van draad en naald in en uit die steke.

MATERIALE BENODIG VIR STEKE

Naald

Draad

Skêr

Heerser

Kleermakerkryt of merkpotlood

Reguit pen

TIPES STEKE

 1. Tydelike steke
 1. Permanente steke

TYDELIKE STEKE

Tydelike steke word gebruik om materiaal tydelik te verbind voordat die permanente steek gemaak word. dit is

van regs na links gewerk, begin met 'n knoop in 'n kontrasterende kleur draad, sodat dit maklik kan wees

verwyder.

Taai of bedruip is 'n tydelike steek wat gebruik word om twee of meer lae vas te hou

stof saam voor 'n permanente steek in gemaak. Gewoonlik word die steek gewerk

van regs na links, begin met 'n knoop in 'n kontrasterende kleur draad, sodat dit kan wees

maklik verwyder word.

PROSES VAN BASIESE STEKE

 1. Selfs slaan
 2. Oneweredige oorslaan
 3. Diagonale oorskryding
 4. Kleermaker se takelwerk
 5. Selfs slaan:

Gebruik 'n dun naald en begin die steek met 'n knoop. Die steke is ongeveer aan beide kante van die materiaal ewe lank. Baie langer steke kan op 'n slag gedoen word. Dit word gebruik vir nate en ander besonderhede wat veilig vasgehou moet word.

 1. Oneweredige vassteek:

Hierin is die steke aan die bokant of ten minste twee keer soveel aan die onderkant. Hierdie steek kan gebruik word vir langer voue en nate. Dit is betreklik sterker as selfs slaan. Gebruik hierdie tipe steekwerk as 'n riglyn of waar daar min of geen spanning is.

 1. Diagonale vassteek:

Terwyl twee of meer lae materiaal geheg word, word hierdie tipe steek omtrent uitmekaar gemaak voordat masjiensteek gemaak word.

Werk steke reghoekig deur die materiaal met die stofrand sodat 'n diagonale of skuins steek aan die bokant gemaak word en 'n vertikale steek aan die onderkant gemaak word.

 1. Kleermaker se steekwerk:

Begin steek met dubbeldraad van kontrasterende kleur, sodat hulle maklik gesien kan word. Steek deur dubbele laag stof langs die naatlyne met ewe lengtesteke uitmekaar, laat hulle as lus sonder om dit styf te trek. Na voltooiing, lig die boonste laag stof effens op en knip die draad tussen die lae. Sodat die draadklossies op beide die lae stof sal bly en as 'n riglyn bly. Dit word veral gebruik om besonderhede tussen patrone soos pylmerke en plooimerke te merk.

STRATEGIEË EN AKTIWITEITE

STAP I: Die Onderwyser hersien die vorige week se les.

STAPII: Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

STAP III: Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede.

STEPIV: Die onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.

STAP: Die onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

 1. Definieer steke
 2. Noem die tipes steke
 3. Verduidelik die tipe steke

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

Lys en verduidelik die tipes tydelike steke.