Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK : Ses

KLAS : Basiese Vier

KWARTAAL: 1STE KWARTAAL

VAK : Engelse Taal

ONDERWERP : Struktuur: Verdere oefening in die gebruik van tye ; Skryf: Mondelinge komposisie / Vertelling 'n Interessante ervaring; Grammatika: Gehoor/diskriminasie

GEDRAGDOELWITTE : Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Gebruik hul tye korrek
  2. Vertel 'n interessante ervaring
  3. Vergelyk en kontrasteer vokaalklanke

BOU 'N AGTERGROND: Leerlinge is vertroud met tye en storievertelling

INSTRUKSIONELE MATERIAAL : Prente, kaarte en handboek

VERWYSINGSMATERIAAL: Macmillan Brilliant Primêre Engelse Boek 4

 

INHOUD:

STRUKTUUR

TYDE

F1

GRAMMATIKA

DIE VOKAAL KLANK /æ/ EN /aː/

Beskrywing van die vokaalklank /æ/ /æ/ is 'n kort klank. Om /æ/ te sê, maak jy jou mond wyd oop, terwyl jou kakebeen en die agterkant van jou tong af is.

 

Gewone spellingvariant van /æ/

a m at k a t s a t f a t f a ctory m a nager k a pture S a terdag

ai pl ai t pl ai d

 

gewone spelling variant van /a:/

a v a ter p a t a na hy a rt a sk a nswer a unt p a ss d a nce serge a nt

ar p ar t k ar t h ar d ar m d ar t b ar

al k al m p al m ps al m h al f

 

EVALUERING : Leerlinge word so geëvalueer:

A. Voltooi elk van die sinne met een /æ/ woord en een /aː/ woord uit die

 

1 Probeer om terug te kom voordat dit _______________ kry.

2 Hy het die klip in die _______________ van sy _______________ gehou.

3 Kan jy _______________ my daardie _______________?

4 Hy _______________ die hele nag by die _______________.

5 Hoe _______________ is _______________?