Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 7

VAK: BURGERLIKE ONDERWYS

KWARTAAL: 3DE

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp : Verkeersregulasies

Subtitel : Houding teenoor ongelukslagoffers

Leerdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

1. Verduidelik wat ongelukslagoffers bedoel

2. Verduidelik wat om te doen in geval van ongeluk van beseerde slagoffers.                         

Hulpbronne en materiaal: Basiese Burgerlike Onderwys Onderwysersgids 4 Vir Laerskole. Deur BJ Obebe, FJ Muazu, HOC-ambassadeur Brikins, SO Koledoe.

Bou agtergrond/ verband met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

Onderwyser se aktiwiteite: Vra die kinders om te verduidelik wat 'ongelukslagoffers' beteken, en lei hulle.

INHOUD

Houding teenoor ongelukslagoffers                   

Ongelukslagoffers is mense wat beseer of dood word wanneer ongelukke op die paaie plaasvind. Van die beseerdes se bene of arms is gebreek. Sulke slagoffers het onmiddellike aandag nodig. In geval van ongeluk moet beseerde slagoffers na die naaste kliniek of hospitaal gehaas word nadat noodhulp aan hulle verleen is.

Ons houding teenoor ongelukslagoffers moet positief wees, want enige iemand kan enige tyd en enige plek 'n ongelukslagoffer wees. Hoe sou jy in so situasie verwag dat mense jou moet behandel? Ongelukslagoffers het ons liefde, sorg, aandag, gebede en ondersteuning nodig. Ons houding teenoor hulle moet op die volgende maniere wees:

  1. Vriendelikheid: Ons moet vriendelik wees teenoor ongelukslagoffers. Ons moet hulle hulp verleen en hulle bystaan om goeie mediese behandeling te kry wat nodig is vir hul herstel
  1. Omgee: Slagoffers van ongeluks het ons sorg, liefde, ondersteuning en gebede nodig. Ons moet dadelik goed na hulle omsien en aandag gee.
  1. Deel: Ons moet gerus van ons persoonlike goed soos geld, klere en eiendom aan hulle vrystel, afhangend van wat hulle behoeftes is op die tydstip wat ons met hulle in kontak is.
  1. Gebede: Bo elke ander hulp of bystand wat ons aan ongelukslagoffers mag verleen, het hulle ons opregte en vurige gebede tot God die Almagtige nodig. Ons Goeie en Volmaakte Skepper, ons Geneesheer, Verlosser, Trooster, Versterker, Helper, Verlosser en Verlosser van ons siel. Wanneer ons gebede met mediese behandeling en liefde kombineer, sal die slagoffer sekerlik vinnig herstel.

Strategieë en aktiwiteite

Stap 1: Onderwyser hersien die vorige onderwerp

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Stap 3: Onderwyser poog om al die punte deeglik aan die leerlinge te verduidelik.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

Assessering en Evaluering

1. Verduidelik wat ongelukslagoffers beteken

2. Verduidelik wat om te doen in geval van ongeluk van beseerde slagoffers.

Opsomming : Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

Samevatting[gevolgtrekking]: Onderwyser korrigeer en merk leerlinge se notas.                           

Opdrag

Verduidelik ons houding teenoor ongelukslagoffers