Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 3de

Wiskunde

Klas: primêre 4

Onderwerp: a). Bestelling van heelgetalle met simbole tot 100 000

(b). <, >en = < groter as = Gelyk aan

Kwantitatiewe redenasie

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

Rangskik nommers dienooreenkomstig met die gebruik van tekens soos: >, <, =

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboek, kaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp.

Inhoud:

Bestelling van heelgetalle met simbole tot 100 000

Ordening van getalle met simbole

Bestelling van heelgetalle tot 100 000 met simbole soos:

> minder as

< groter as

= Gelyk aan

> beteken 'groter as'; bv 13 > 11

13605 > 11987

< beteken 'minder as'; bv 20953 < 23005

20953 < 20954

Die oop punt van die simbool moet na die groter getal wys.

Kwantitatiewe redenasie

Evaluering: Onderwyser gee aan leerlinge klaswerk oor die onderwerp.