Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 8ste

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: God openbaar Homself aan ons

- Doel van God se openbaring.

- Manier van openbaarmaking "Ek is"

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Lys die doel van God se openbaring aan ons.
  2. Definieer die manier van openbaarmaking

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp.

Inhoud:

Doel van God se openbaring

Toe God die mens geskep het, het Hy die mens gemaak om op hom te lyk. Hy wou hê die mens moet dinge soos hy kan doen en soos hy dink. God het dit altyd geniet om na die tuin van Eden af te kom om met Adam en Eva te praat. Maar nadat Adam en Eva aan hom ongehoorsaam was, kon God nie so vry en so gereeld met hulle praat as wat hy vroeër nie, want sonde versper nou die weg tussen mens en God. Trouens, hoe meer mense gesondig het en aan God ongehoorsaam was, hoe moeiliker was dit vir hulle om hom te hoor. Sonde maak God hartseer. Waar daar sonde is, kan God Homself nie aan ons openbaar soos Hy so graag wil nie. Hy wil vir ons die dele van hom wys wat ons nie ken nie. Hy wil hom nie vir ons wegsteek nie; Hy wil ook nie hê dat ons ons vir hom moet verberg nie. God wil aanhou om vir ons te wys hoe om te dink en hoe om dinge soos hy te doen. Soos God Homself aan ons openbaar, verander ons en word ons meer en meer soos Hy.

Regte houding teenoor God se openbaring

Ons het 'n rol om te speel wanneer God Homself aan ons openbaar. Ons moet seker wees om die Openbaring te ontvang

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerders met betrekking tot die onderwerp.

Aktiwiteit

1. Vertel vir die klas 'n paar maniere waarop jy soos jou pa of ma lyk.

2. Memoriseer 1 Samuel 3:10 en herhaal dit in jou volgende les. 'Spreek Here, want u kneg hoor'

3. Vind die betekenis van die volgende woorde: (a) Ooreenkoms, (b) Skaars, (c) Eerbiedig en (d) Openbaring.