Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

W EEK 7&8

VAK: REKENAARONDERWYS

KWARTAAL: 3DE

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp : Data

Subtitel : bronne van inligting

Leerdoelwitte : Aan die einde van hierdie les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Definieer data
  2. Noem die bronne van inligting

Hulpbronne en materiaal:

Skema van werk

Aanlyn inligting

Onderrigmateriaal : 'n Funksionele rekenaarstelsel.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis : leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD

BRONNE VAN INLIGTING

Inligting kan van feitlik enige plek kom - media, blogs, persoonlike ervarings, boeke, joernaal- en tydskrifartikels, kundige menings, ensiklopedieë en webblaaie - en die tipe inligting wat jy benodig, sal verander na gelang van die vraag wat jy probeer beantwoord. Kyk na die volgende inligtingsbronne.

Boeke

Ensiklopedieë

Tydskrifte

Databasisse

Koerante

Biblioteekkatalogus

Internet

Televisie

Radio

Rekenaar.

Strategieë en aktiwiteite:

Stap 1: Onderwyser hersien die vorige onderwerp.

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

S t ep 3: Onderwyser verduidelik die nuwe onderwerp.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

Assessering en evaluering:

  1. Definieer data
  2. Noem die bronne van inligting

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp vir beter begrip.

Opdrag:

  1. Definieer data
  2. Noem die bronne van inligting