Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 3de

Onderwerp: Burgerlike Opvoeding

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Gemeenskapsleierskap

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

 1. a) Definieer gemeenskapsleierskap bv. Oba, Emir of Eze
 2. b) Lys die pligte van tradisionele heersers.

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboek, kaarte en prente

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Gemeenskapsleierskap

Tradisionele leierskap

Elke huis, skool of samelewing het 'n persoon wat die mense se sake beheer en bestuur. In ons klaskamer is daar 'n klaskaptein of klasmonitor wat sorg dat daar vrede is. Die persoon wat ander rig en beheer, is dus 'n leier.

In ons plaaslike gemeenskappe, waar die gebruike en tradisies van die mense die basiese lewenswyse vorm, is daar ook iemand wat op grond van die gebruike en tradisie in beheer is van die mense se sake. Die persoon is die hoof en dus die leier.

Tradisionele leierskap beteken dus leierskap gebaseer op die gebruike en tradisies van die mense. Wanneer 'n persoon 'n groep mense volgens die tradisie en gebruike beheer, word so 'n persoon die tradisionele leier of heerser genoem.

Voorbeelde van tradisionele leiers in ons samelewing is die Emir van Ka no, Oba van

Lagos, Alaafin van Oyo, Obi van Onitsha, en Olu van Ikeja.

Pligte van tradisionele heersers

Tradisionele heersers voer die volgende pligte uit:

 1. Hulle handhaaf die tradisionele wette en gebruike van die mense. Hulle verseker dat sulke gebruike nie sterf nie.
 2. Hulle is die bewaarders van die gebruike en tradisies van die mense. Hulle is 'n simbool van die gebruike en tradisies van die mense.
 1. Hulle handhaaf vrede in hul gemeenskappe.
 2. Hulle help om die mense wat in hul domein woon te verenig, om vrede te verseker.
 3. Hulle besleg geskille of meningsverskille tussen die mense in hul domein.
 4. Hulle organiseer hul mense en gemeenskap in selfhelpprojekte vir die ontwikkeling van hul gemeenskap.

f1

'n Tradisionele leier wat 'n vergadering met sy mense hou

Evaluering

 1. Wie is 'n tradisionele leier?
 2. Skryf twee name van tradisionele leiers in jou gemeenskap neer.
 3. Noem drie pligte van 'n tradisionele heerser.
 4. Gee vier redes waarom tradisionele leierskap belangrik is.