Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 3

VAK: CHRISTELIKE GODSDIENSSTUDIES

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

Onderwerp: Jesus het alle mense lief  

Subonderwerp: Gevalle van hoe Jesus sy liefde aan mense bewys het

Gids

Matteus 5:44 - 48; Johannes 15:12; Markus 10:46 - 52; Lukas 19:2-8

Leerdoelwitte Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

1 identifiseer maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.

2 identifiseer gevalle toe Jesus sy liefde vir die mensdom getoon het.

3 verduidelik hoe belangrik dit is om liefde aan mekaar te betoon.

Verwysing en materiaal:

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge was vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse

 

INHOUD  

Gevalle van hoe Jesus sy liefde aan mense bewys het

Daar is baie gevalle in die Bybel wanneer Jesus sy liefde vir mense getoon het. Voorbeelde is:

a.) Blinde Bartimeaus

Eendag het Jesus na Jerigo gekom. Terwyl Hy weg was, het die dissipels en baie mense Hom gevolg. Bartimeaus, 'n blinde bedelaar en seun van Timaeus, het langs die pad gesit. Toe hy hoor dat Jesus verbygaan,

hy het na Jesus om hulp geroep. Hy het gesê: 'Jesus, seun van Dawid, wees my genadig'. Hy het nie opgehou om uit te skree totdat Jesus hom gehoor en opgehou het nie.

Jesus het vir hom gestuur. Terwyl hy kom, gooi hy sy kleed weg. Toe hy by Jesus kom, vra Jesus vir hom: 'Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen'?

Die blinde man het geantwoord: 'Meester, laat my sien'.

Jesus antwoord hom: 'Gaan; jou geloof het jou gesond gemaak'. Dadelik het die blinde man sy sig gekry en Jesus gevolg.

Blinde Bartimeus wat langs die pad bedelb)

b.) Saggeus

Saggeus was 'n hoofbelastinggaarder en 'n ryk man. Eendag het Jesus deur Jerigo gegaan. Soos gewoonlik het baie mense hom gevolg. Saggeus wou Jesus sien, maar omdat hy te kort was, kon hy Jesus nie sien nie as gevolg van die skare. Hy het vooruit gehardloop en in 'n wildevyeboom geklim sodat hy Jesus kon sien.

Toe Jesus by die wildevyeboom kom, sê Hy vir hom: Saggeus, maak gou en kom af; want ek moet vandag by jou huis bly'.

Saggeus het van die boom afgekom en Jesus met vreugde ontvang. Die mense rondom het gemurmureer omdat Jesus die gas van 'n sondaar wou wees.

Saggeus op die wildevyeboom

Toe Jesus by Saggeus se huis kom, het hy vir Jesus gesê dat hy die helfte van sy goed vir die armes sou gee; dat as hy enigiemand van enigiets bedrieg het, hy vier keer die bedrag van die bedrog sou terugbetaal. Jesus het vir Saggeus gesê: 'Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hy ook 'n seun van Abraham is. Want die Seun van die mens het gekom om die verlorenes te soek en te red'.

c.) Maria Magdalena

Jesus het ook sy liefde teenoor Maria Magdalena getoon. Jesus het sewe demone uit haar verdryf.

Die belangrikheid daarvan om liefde aan mekaar te betoon

Jesus het sy liefde aan die mensdom getoon deur die siekes te genees, die onderdruktes te verlos, die oë van die blindes oop te maak, baie siektes te genees en die dooies op te wek. Ons kan liefde aan mense betoon deur vir hulle te sorg.

Dit is belangrik om liefde aan mekaar te betoon, want

1 Om liefde aan mekaar te betoon, bring vrede onder mense.

2 Deur liefde te betoon laat ons nader aan mekaar en aan God kom.

3 Om liefde aan mekaar te betoon, bring eenheid.

4 Om liefde aan mekaar te betoon, bring vreugde en geluk onder mense.

Morele lesse

1 God het sy liefde vir ons getoon deur Jesus na die wêreld te stuur om vir ons sondes te sterf. Ons moet mekaar liefhê tot die punt om die beste geskenke te gee

aan mekaar.

2Toe Bartimeus na Jesus toe gaan, het hy sy kleed uitgetrek. Ons

moet dinge verwyder wat ons nie sal toelaat om genade van God te ontvang nie.

3 Saggeus het in ’n wildevyeboom geklim om Jesus te sien. Ons moet nie toelaat nie

enigiets om ons liefde vir God te stop.

4 Ons moet ander mense in liefde vergewe. Saggeus het gesê dat hy vier keer sou terugbetaal as hy iets onregverdig van iemand geneem het. Ons behoort te kan betaal wat ons ook al ander mense skuld.

Onthou

1 God het sy liefde aan die mensdom getoon deur spesiale voorsiening vir die mensdom te maak.

2 God laat reën op die regverdiges sowel as die onregverdiges.

3 God se son skyn op beide die slegte en goeie mense. God het sy enigste seun Jesus gestuur om sy bloed te stort en vir die mensdom te bevoordeel.

5 Jesus het liefde getoon deur die siekes, verskeie siektes te genees, die blinde oë oop te maak, die verdruktes en die dooies op te wek.

6 Jesus het sy liefde aan Bartimeus, Saggeus en Maria Magdalena bewys.

7 Ons moet liefde aan mekaar betoon deur vir die siekes te sorg, goeie geskenke aan mense te gee, dinge te deel en goed teenoor mekaar te wees.

Strategieë en aktiwiteite:

Stap 1: Onderwyser het die vorige onderwerp hersien.

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Stap 3: Onderwyser verduidelik die nuwe onderwerp.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

 

Assessering en evaluering:

  1. identifiseer maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.
  2. identifiseer gevalle toe Jesus sy liefde vir die mensdom getoon het.

Opsomming: Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

Wrap_up(slot): Onderwyser korrigeer en merk leerlinge se notaboeke.

 

Oefen

1 Verduidelik twee maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.

2 Gee twee voorbeelde van Jesus wat liefde aan die mensdom bewys het.

3 Gee twee belangrikheid van liefde aan mekaar.

Vul die gapings in met die korrekte antwoorde.

4 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy _______________ gegee het.

5 God stuur reën op beide die _______ en die _______.

6 Jesus het demone uit Maria uitgedryf __________.

Kies die korrekte antwoorde vir die volgende:

7 Vir hom om Jesus te sien, het Saggeus geklim

A. mangoboom. B. piesangboom. C. wildevye

boom. D. lemoenboom.

8 Bartimeus was die seun van

A. Timoteus. B. Titus. C. Timaeus. D. Thomas.

9 Bartimeus was

A. doof. B. siek. C. blind. D. kreupel.

10 'Vandag het verlossing vir hierdie huis gekom ', het Jesus aan gesê

A. Maria Magdalena. B. Bartimeus. C. Saggeus