Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 1&2

VAK: KULTURELE EN SKEPPENDE KUNSTE

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

ONDERWERP: WAARDES

ONDERWERP: BETEKENIS VAN WAARDES

GEDRAGDOELWITTE: AAN DIE EINDE VAN DIE LES MOET LEERLINGE IN staat wees OM:

1 .Verduidelik die betekenis van waardes

 1. Lys die tipes waardes
 2. Verduidelik die betekenis van waardes met betrekking tot kuns, kunsvlyt en musiek

INSTRUKSIONELE MATERIALE:

Die onderwyser sal die les onderrig met behulp van: kaarte en prente wat goeie waarde in die Nigeriese kultuur toon

VERWYSINGSMATERIALE

Skema van werk

Alle relevante materiaal

Aanlyn inligting

BOU AGTERGROND/VERBINDING MET VORIGE KENNIS: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD VAN DIE LES

BETEKENIS VAN WAARDE

Waarde kan gedefinieer word as die graad van kwaliteit of waarde van 'n ding . Waarde kan ook gedefinieer word as die neergelegde reëls of standaard wat 'n individu se interaksies met mense rig. Waarde beïnvloed ons karakter en houding teenoor ander mense . Waarde is die aanvaarbare lewenswyse deur 'n groep in 'n bepaalde samelewing.

 

Waarde sluit ook mense se geloof, taal, kuns en lewenswyses in. Kultuur is die totale lewenswyse van die mense en hierdie kultuur kan nie van die mense geskei word nie. Aangesien die kultuur van die mense nie van die mense geskei kan word nie, is dit dan nie moontlik om die waarde, oortuigings en gebruike van 'n groep mense uit hul kultuur te verwyder nie.

Soorte waarde

 1. Dissipline: dit is die vermoë van 'n individu om sy of haar eie gedrag te beheer
 2. Eerlikheid: Dit is die vermoë om te alle tye eerlik en reguit te wees.
 3. Onbaatsugtigheid: Dit is die vermoë om meer belangstelling in die welsyn van ander mense te toon
 4. Moed: Dit is die vermoë om sonder vrees probleme, gevaar of pyn die hoof te bied.
 5. Integriteit: Dit is die vermoë om te alle tye te staan en te hou by gesonde sedes en beginsels.
 6. Opregtheid: dit is die vermoë om oopkop te wees en 'n duidelike verstand teenoor kwessie te hê
 7. Samewerking: Vermoë om saam met ander mense te werk om 'n gemeenskaplike doel te bereik.
 8. Regverdigheid: Dit is die vermoë om bedagsaam te wees en om bedrog te vermy
 9. Geregtigheid: Dit is die vermoë om regverdig, regverdig en opreg te wees.
 10. Tevredenheid: Dit is 'n manier om gelukkig en tevrede te wees met wat 'n mens het.

BELANGRIKHEID VAN WAARDE IN KUNS EN HANDWERK EN MUSIEK IN DIE SAMELEWING

 1. Dit rig die kunsbeoefening deur reëls op te stel
 2. Dit stel standaard oor hoe kuns beoefen moet word.
 3. Dit help om oplossings te bied vir probleme oor die beoefening van kuns en kunsvlyt en musiek
 4. Dit wys hoe kennis in kuns en kunsvlyt, en musiek van een generasie na 'n ander generasie oorgedra word
 5. Dit help kuns en kunsvlyt en musiek om nuwe uitvindings in die praktyk te omhels, soos improvisasie en herwinning

STRATEGIEË EN AKTIWITEITE

STAP I: Die Onderwyser hersien die vorige week se les

STAP II: Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

STAP III: Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede

STAP IV: Die Onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.

STAP V: Die Onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

. 1 .Verduidelik die betekenis van waardes

 1. Lys die tipes waardes
 2. Verduidelik die betekenis van waardes met betrekking tot kuns, kunsvlyt en musiek

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

1. Noem 5 belangrikheid as waardes

2. definieer waardes