Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 4de

Onderwerp: Burgerlike Opvoeding

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Kommunalisme

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. a) Definieer kommunalisme
  2. b) Lys maniere waarop ons die gees van kommunalisme bevorder, bv samehorigheid, liefde, samewerking, dialoog, deel.

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboek, kaarte en prente

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: leerlinge is vertroud met die onderwerp.

Inhoud:

Kommunalisme

Kommunalisme is 'n sisteem waarin lede van 'n gemeenskap bymekaarkom en dinge gesamentlik doen in belang van die gemeenskap. Kommunalisme bestaan in ons tradisionele samelewings, waar bystand of hulp aan individuele lede van die gemeenskap gegee word. In 'n gemeenskaplike samelewing is daar 'n hoë vlak van samehorigheid en eenheid. Harmonie is 'n sterk kenmerk van so 'n gemeenskap. Vooruitgang, vrede en liefde kan ook duidelik in daardie tipe samelewing gesien word.

Eienskappe van kommunalisme

Die volgende is die eienskappe van kommunalisme. Dit is, dit is die dinge wat jy in 'n gemeenskaplike samelewing sal sien:

  1. Saamhorigheid : Dit beteken om dinge gesamentlik as een liggaam te doen vir almal se belang.
  2. Liefde : In 'n gemeenskaplike samelewing is daar liefde en diep belangstelling vir mekaar. Die mense beskerm mekaar se belange.
  1. Samewerking : Mense werk saam, help mekaar om die doelwitte van die gemeenskap te bereik.
  2. Geregtigheid en regverdige spel : In 'n gemeenskaplike samelewing bestaan die beginsel van geregtigheid en regverdige spel. Dit beteken mense word regverdig behandel wanneer sake wat hulle en ander lede van die samelewing raak, hanteer word.
  3. Deel : Lede van 'n gemeenskaplike samelewing sien hulself as een, en, as gevolg van die liefde in die gemeenskap, deel hulle dinge met mekaar.
  4. Dialoog : Kwessies wat die gemeenskap raak, word bespreek voordat besluite in die beste belang van almal geneem word.

Evaluering

  1. Hoe kan die gees van kommunalisme in ons samelewing bevorder word?