Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 6

VAK: REKENAARONDERWYS

KWARTAAL: 3DE

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp : Data

Subtitel : Betekenis en tipes data

Leerdoelwitte : Aan die einde van hierdie les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Definieer data
  2. Noem die tipe data

Hulpbronne en materiaal:

Skema van werk

Aanlyn inligting

Onderrigmateriaal : 'n Funksionele rekenaarstelsel.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis : leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD

BETEKENIS VAN INLIGTING

Inligting is stimuli wat in een of ander konteks betekenis het vir die ontvanger daarvan. Wanneer inligting ingevoer en in 'n rekenaar gestoor word, word dit gewoonlik as data verwys. Na verwerking (soos formatering en druk) kan uitvoerdata weer as inligting beskou word

SOORTE INLIGTING

  • Mondelinge inligting
  • Geskrewe inligting
  • Elektroniese inligting

ELEKTRONIESE INLIGTINGSTELSEL: 'n Stelsel wat inligting van interne en eksterne bronne stoor om beter besluitneming te fasiliteer. Die data word in 'n databasis versamel en die gebruiker kan toegang tot die lêers kry om beter inligting in te win as 'n basis vir besluit. Die stelsel kan fiskale, sosiale, ekonomiese, wetenskaplike of tegniese data insluit wat gerig is om 'n firma se bedrywighede te ondersteun

Strategieë en aktiwiteite:

Stap : Onderwyser hersien die vorige onderwerp.

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

S t ep3:Onderwyser verduidelik die nuwe onderwerp.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

Assessering en evaluering:

  1. Definieer data
  2. Noem die tipe data

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp vir beter begrip.

Opdrag: