Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 4de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Houding van kinders van een vader

- Belangrikheid om in vrede te lewe.

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort Leerlinge in staat te wees om:

- Lys die belangrikheid daarvan om in vrede te lewe

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Belangrikheid om in vrede te lewe.

Daar moet vrede onder die kinders van God wees sodat hulle as lede van een gesin verenig sal wees. Waar daar eenheid is, sal mense kan saamwerk. Dan sal daar groei en vooruitgang wees. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Verenig staan ons, verdeeld val ons.' Jesus het dit verduidelik toe Hy besig was om demone uit die kreupeles en die blindes uit te dryf. Die Fariseërs het gesê hy doen dit deur die mag van Beëlsebul (Satan of die koning van demone). Jesus het vir hulle gesê dat dit nie vir Satan moontlik sou wees om teen demone te veg nie. Anders sou dit beteken dat sy koninkryk verdeel is en so sou dit val. Wat dit beteken is dat enige koninkryk waar die lede nie verenig is of nie in vrede is nie, sal val. Jesus het uiteindelik aan hulle verduidelik dat dit deur die krag van God, die grootste krag, was dat hy demone uitdryf. Jesus het ook gesê dat die uitdryf van demone deur die krag van God beteken dat hy die teenwoordigheid van God of God se Koninkryk na die wêreld gebring het. So, almal wat in hom glo, is lede van die Koninkryk. Hulle moet saam met hom werk vir die groei van die Koninkryk. Daarom bring lewe in vrede eenheid, vooruitgang en geluk. Waar daar vrede is, is mense gelukkig.

Morele lesse

1 Ons moet ons medemens altyd sien as mense van dieselfde familie, want ons het dieselfde vader, God. Hy het ons almal geskep.

2 As lede van dieselfde gesin behoort ons verenig te wees sodat ons in vrede en vooruitgang kan lewe.

3 Ons moet in Christus wees om as goeie kinders van dieselfde vader saam te kan lewe en die ewige lewe te verkry.

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerders met betrekking tot die onderwerp.

- Lys die belangrikheid daarvan om in vrede te lewe