Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 3

VAK: BURGERLIKE ONDERWYS

KWARTAAL: 3DE

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp: Verkeersregulasies

Subonderwerp : Redes vir gehoorsaamheid aan verkeersreëls en -regulasies

Leerdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Definieer verkeersregulering
  2. Noem 'n paar redes waarom verkeersreëls en -regulasies gehoorsaam word

Hulpbronne en materiaal: Basiese Burgerlike Onderwys Onderwysersgids 4 Vir Laerskole. Deur BJ Obebe, FJ Muazu, HOC-ambassadeur Brikins, SO Koledoe.

Bou agtergrond/ verband met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD

Redes vir gehoorsaamheid aan verkeersregulasies

Vra die leerlinge om die redes te verduidelik waarom padgebruikers verkeersregulasies moet gehoorsaam, en lei hulle soos hulle die redes gee wat hulle ken.

Die volgende is van die redes om verkeersregulasies te gehoorsaam:

1 Dit help om oorspoed te kontroleer. Ongelukke sal verminder word wanneer mense die spoedgrens gehoorsaam.

2 Dit verminder ongelukke op die pad. As die verkeersregulasies die gedrag van padgebruikers rig, sal die aantal ongelukke op die paaie baie verminder.

3 Kommersiële bestuurders wat die paaie gebruik, sal goed optree as hulle verkeersregulasies gehoorsaam. Hulle sal nie in die middel van die snelweg stop om passasiers op te laai nie.

4 Daar sal 'n gladde verkeersvloei wees. Die beweging van voertuie sal nie versteur word wanneer padgebruikers verkeersregulasies gehoorsaam nie.

Maniere om verkeersregulasies op ons paaie te gehoorsaam

Vra die leerlinge om verskeie maniere te noem om verkeersregulasies op ons paaie te gehoorsaam. Lei die leerlinge terwyl hulle verduidelik. Die onderwyser moet daarna die maniere op die bord skryf en elkeen van hulle aan die leerlinge verduidelik. Die maniere om verkeersregulasies op ons paaie te gehoorsaam, sluit die volgende in:

1 Gereelde instandhouding van voertuie . Ons voertuie moet gereeld in stand gehou word om skielike onklaarraking op die pad te voorkom.

2 Vertraag by sebra kruisings . Ons moet stadiger ry by sebra-oorgange sodat voetgangers veilig kan oorstap. Voetgangers het 'n gelyke reg om die paaie te gebruik.

3 Vermy oorspoed . Oormatige spoed moet vermy word, want dit maak dood. Ons moet die spoedgrens in ag neem.

4 Respek vir verkeerstekens . Padgebruikers moet verkeerstekens respekteer. Tekens soos 'Geen regsdraai', 'Geen 'U'-draai nie' en 'Geen toegang vir alle voertuie nie' moet waargeneem word om padgevare te vermy.

5 Let op die parkeerteken. Ons moenie op die pad parkeer waar daar 'n 'Geen parkering'-teken is nie. Parkering op sulke plekke belemmer die verkeersvloei. Net so moet bestuurders van kommersiële voertuie passasiers net op die regte plekke kies.

Die onderwyser moet poog om sommige stories van ongelukke uit koerante te bekom en te lees, en die leerlinge vrae vra wat sal help om groter waardering te ontlok vir die noodsaaklikheid om verkeersregulasies te gehoorsaam.

 

STRATEGIEë EN AKTIWITEITE

Die onderwyser hersien die vorige week se les.

Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede.

Die onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.

Die onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

1. Noem die betekenis van tegnologie.

  1. Lys die belangrikheid van tegnologie.
  2. Noem die produk van tegnologie.

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

  1. Noem 3 redes vir gehoorsaamheid aan verkeersreëls en regulasies
  2. Lys 5 maniere waarop ons verkeersreëls en -regulasies kan gehoorsaam