Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 6de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: God gee sy wet aan ons

- Betekenis van die term 'wet'

- Redes vir die wet

- Doelstellings van die wet (reël die verhouding tussen God en sy volk. Eksodus 20:1-11)

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort Leerlinge in staat te wees om:

- Definieer wet

-verskaf die redes vir die wet

-lys die doel van die wet

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Die betekenis van die term 'wet'

Die wet beteken bloot reëls en regulasies wat gemaak word om 'n stel mense in 'n gemeenskap of samelewing te lei. ’n Wet word gemaak om mense se lewens te beheer sodat die mense nie van die regte pad afwyk nie. In ons verskillende huise gee pappa en mamma vir ons reëls om te volg. Dit is om ons te help om sonder enige probleem saam te leef. Byvoorbeeld, in sommige huise moet geen kind later as 8 uur in die aand huis toe kom nie. Ook in sommige ander moet elke kind soggens 6 uur opstaan om sy/haar huispligte te doen. Die wet help ons om goed van sleg of reg van verkeerd te onderskei.

Soos daar reëls in die huis is, so is daar reëls in die skool, in kerke en in ons land. Die skoolowerheid het 'reëls en regulasies' vir beide personeel en leerlinge. Vir die personeel moet onderwysers nie laat skool toe kom nie. Hulle moet hul daaglikse lesplan stiptelik indien.

Hulle moet rolmodelle vir die leerlinge wees.

Hulle moet hard werk.

Redes vir die Wet

Die Tien Gebooie is aan die Israeliete gegee om die verhouding tussen hulle en God te reguleer. Hierdie wette is aan die Christene van vandag deurgegee.

Doel van die wet

Reëls en regulasies word aan mense in die samelewing gegee. Hulle kan mettertyd verander word. Elke wet het doelwitte. Onder die oogmerke van die wet is:

1 Om ons te help in die gladde en ordelike werking van die stelsel.

2 Om ons reg te lei.

3 Om dié wat dit bewaar, te beloon en die oortreders te straf.

4 Om ordelikheid in die samelewing te handhaaf.

5 Om ons te dissiplineer en om ons 'n gedissiplineerde lewe te laat lei.

6 Om bedrog tydens eksamens te ontmoedig, aangesien bedrog tot skorsing of uitsetting kan lei.

7 Om ons verhouding met ons skepper wat die wetgewer is, te reguleer.

8 Om ons verhouding met ons bure te vergelyk. Ons moet ons naaste liefhê soos ons onsself liefhet.

Wanneer ons die wet gehoorsaam, lei ons 'n vreedsame lewe en is in vrede met ons bure. Dit is goed om die wet van God, van ons land, van die skoolowerheid en van ons ouers te onderhou.

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerders met betrekking tot die onderwerp:

Kies die korrekte antwoorde op die vrae hieronder.

1. Die wet is dieselfde as

A. reëls en regulasies. B. net as 'n kode. C. die liefde van God. D. laat ek dit net doen.

2. Die wetgewer is A. God self. B. Juda. C. Abraham. D. Sarah.

3. Wanneer ons die wet onderhou en gehoorsaam, lei ons 'n A. vreedsame lewe B. Slegte lewe. C. Kort lewe