Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 5&6

VAK: CHRISTELIKE GODSDIENSSTUDIES

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

Onderwerp: Die gawes van die Heilige Gees

Gids tot Bybelgedeelte: Handelinge 8, Johannes 14:25; Johannes 16:12

Prestasiedoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

1 verduidelik hoe Jesus ons deur sy gees lei.

2 lys 'n paar van die dinge wat Jesus belowe het dat die Heilige Gees sou doen.

3 identifiseer die rol van die Heilige Gees in die lewe van Christene.

4 noem die vrugte van die Heilige Gees.

INHOUD

DIE GESKENK VAN DIE HEILIGE GEES

Toe Paulus die Christene in Jerusalem voor sy bekering vervolg het, het baie dissipels die plek verlaat en na ander dele van die wêreld gegaan. Die Gees van Christus was by hulle en het hulle gelei oor hoe om die werk van die Evangelie te doen.

’n Voorbeeld was Filippus wat na Samaria gegaan het en die Evangelie verkondig het. Die Gees van Christus in hom het hom gemaak om baie mense te bekeer en hulle in die naam van Jesus te doop. Die Gees van Christus het hom ook die krag gegee om kreupeles en blindes te genees. Hy het ook demone uit die besetene gedryf.

Die Gees het ook vir Petrus die krag gemaak om hande op mense te lê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe sommige gelowiges wat in Jerusalem agtergebly het, hoor dat Filippus baie mense tot die Christendom in Samaria bekeer het, was hulle bly. Hulle het Petrus gestuur om die hande op hulle te gaan lê sodat hulle die Heilige Gees sou ontvang. Die Gees van Christus het deur Petrus een valse bekeerling wat 'n towenaar was, aan die kaak gestel. Hy is Simon die Grote genoem vanweë sy groot magiese krag. Hy was onder diegene wat as gelowiges uitgekom het en is deur Filippus gedoop. Hy het gewys dat hy nie 'n ware gelowige was nie toe hy probeer het om geld aan Petrus te bied om aan hom die krag te verkoop om mense die Heilige Gees te laat ontvang.

Petrus was kwaad vir hom en het vir hom gesê om met sy geld om te gaan. Petrus het vir hom gesê dat die gawe van God nie gekoop of verkoop kan word nie. Hy het Simon aangeraai om tot God te bid vir vergifnis van sy bose bedoeling. Simon het berou gehad en Petrus gesmeek om tot God vir hom te bid om vergifnis. Die Gees van Christus het Filippus ook van Samaria na Graza gerig om saam met een Ethiopiese man in sy strydwa te kom. Die man het na Jerusalem gegaan om te aanbid en was besig om 'n gedeelte uit Jesaja te lees toe hy terugkom. Die gedeelte was oor Christus maar die Ethiopiër het nie verstaan nie. Toe Filippus by die man in sy strydwa aangesluit het, het hy gevra of die man verstaan wat hy lees. Die man het nee gesê en vir bystand gevra.

Filippus het die gedeelte vir hom uitgelê en die man het dinge oor Christus verstaan en in hom geglo. Toe hulle dus kom waar daar water was, het die Etiopiër vir Filippus gesê om hom te doop en Filippus het. Die man het huis toe gegaan as 'n gelowige in Christus en was gelukkig. Die Gees het Filippus na 'n ander plek geneem. Wat Filippus en Petrus betref, let ons op die volgende gawes van die Heilige Gees:

1 Wysheid om die Evangelie te verkondig en mense te bekeer.

2 Krag om wonderwerke van genesing te verrig.

3 Krag om hande op mense te lê vir die gawe van die Heilige Gees.

4 Wysheid om die woord van God te interpreteer.

Jesus het vir sy dissipels gesê dat die Heilige Gees hulle raadgewer en hulle leermeester sal wees. Hy sou hulle help om alle dinge te onthou. Hy het gesê dat die Gees hulle op die weg van die waarheid sou lei sodat hulle nie uit eie gesag sou praat nie. Hulle sou net praat wat hulle gehoor het. Die Gees sou die toekomstige dinge aan hulle openbaar.

Die rol van die Heilige Gees in die lewe van die hedendaagse Christene In ons lewens as Christene stel die Heilige Gees ons in staat om

1 haat lewe van sonde.

2 gemeenskap met mekaar.

3 wys ware liefde aan ander.

4 verkondig die woord van God in waarheid.

5 veroordeel met vrymoedigheid die korrupte praktyke in ons land.

6 verrig ware wonderwerke soos dié van genesing.

7 profeteer.

8 kry openbaringe van God.

9 het die wysheid om die woord van God te verstaan en uit te lê. spreek opreg in tale.

11 spreek in tale uitlê.

12 oordeelkundige gees hê (om iemand te ken wat met goeie gees werk en die een wat met slegte gees werk, veral in profesieë.

DIE VRUG VAN DIE GEES

Volgens Paulus in sy leer manifesteer 'n persoon wat die Heilige Gees in hom het hierdie eienskappe in sy daaglikse lewensaktiwiteite - liefde, vreugde, vrede, geduld of lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, geloof, sagmoedigheid, selfbeheersing, ensovoorts. .

Met bogenoemde eienskappe sou ons wetsgehoorsaam teenoor God en mense kon wees.

Morele lesse

1 As Christene moet ons bid vir die gawe van die Heilige Gees om ons te help vermy

die lewe van sonde.

2 Elke keer as ons wil deelneem aan Christelike programme soos evangelisasie,

kerkdiens, gemeenskap, kinderkonsert, ens., waarvoor ons moet bid

die leiding van die Heilige Gees.

3 In ons daaglikse persoonlike aktiwiteite soos skoolgaan, werk, reis, ens.

ons moet die Heilige Gees vra om ons te lei.

Onthou:

1 Jesus het aan sy dissipels die gawe van die Heilige Gees belowe wat Hy gesê het

sou van die vader kom na sy hemelvaart.

2 Jesus het gesê dat hy binnekort nie fisies by hulle sal wees nie

weer, sodat hulle die Heilige Gees nodig het om hulle te lei.

3 Die Heilige Gees is die Gees van Christus en van God die Vader.

4 Die belofte van die Heilige Gees was toe nie net vir Jesus se dissipels nie, maar

ook vir elkeen wat in Hom wil glo en sy dissipel word.

5 Jesus het vir sy dissipels gesê dat die Heilige Gees vir hulle sal wees:

'n berader, trooster, onderwyser, gids, herinnering, die gees van waarheid

en profesie.

6 Die Heilige Gees het Christus se vroeë dissipels in hulle aktiwiteite gelei. Voorbeelde

is:

a) In die keuse van Paulus en Barnabas vir sendingwerk aan die heidene b) Filippus en Petrus in hulle evangeliese werk.

c) Paulus en Silas in hulle sendingwerk na Filippi by Masedonië in Europa, ens.

7 As hedendaagse Christene of dissipels het ons die leiding van die nodig

Heilige Gees in al ons aktiwiteite.

Oefen

1 Wat is die Heilige Gees?

2 Waarom het Jesus sy dissipels die Heilige Gees belowe?

3 Op watter maniere het Jesus gesê dat die Heilige Gees die dissipels sal dien?

Strategieë en aktiwiteite:

Stap 1: Onderwyser het die vorige onderwerp hersien.

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Stap 3: Onderwyser verduidelik die nuwe onderwerp.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

Assessering en evaluering:

  1. identifiseer maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.
  2. identifiseer gevalle toe Jesus sy liefde vir die mensdom getoon het.

Opsomming: Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

Wrap_up(slot): Onderwyser korrigeer en merk leerlinge se notaboeke.

Opdrag:

Vul die gapings hieronder in met korrekte antwoorde.

4 Die Heilige Gees het die vroeë Christene gelei in die keuse van --------------------

en ------------------- vir sendingwerk aan die heidene.

5 Tydens Paulus se tweede sendingreis het die Gees van Christus vir hom gesê en

Silas om nie in te preek nie ------------------------------------.

Kies die korrekte antwoorde op die vrae hieronder.

6 Hoe het die Heilige Gees Filippus gehelp in sy evangeliese werk in Samaria?

  1. Hy het mense bekeer en siekes genees.
  2. Hy het vervolging vrygespring.
  3. Hy het toorwerk gedoen.
  4. Hy het gerus.

7 Wat is nie een van die rolle van die Heilige Gees in ons lewens as Christene nie? Dit

stel ons in staat om:

  1. leer die ware woord van God.
  2. wonderwerke van genesing verrig.
  3. veroordeel met vrymoedigheid die bose praktyke in ons land.
  4. diskrimineer.

8 Wat die hande op mense in Samaria gelê het en hulle het die

Heilige Gees?

A. Philip B. Peter C. Simon die

Groot D. Paul

9 Watter een van die volgende is 'n vrug van die Heilige Gees?

A. Afguns B. Rowwe spel C. Selfbeheersing