Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 2

VAK: CHRISTELIKE GODSDIENSSTUDIES

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

Onderwerp: Jesus het alle mense lief  

Subonderwerp: God se manier om liefde aan sy mense te betoon.

Gids

Matteus 5:44 - 48; Johannes 15:12; Markus 10:46 - 52; Lukas 19:2-8

Leerdoelwitte

Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. identifiseer maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.
  2. identifiseer gevalle toe Jesus sy liefde vir die mensdom getoon het.
  3. verduidelik hoe belangrik dit is om liefde aan mekaar te betoon.

Verwysing en materiaal:

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge was vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse

 

INHOUD

God se maniere om liefde aan sy mense te betoon

Die liefde van God aan sy mense word op baie maniere getoon. Hy voorsien in behoeftes soos kos, skuiling/huis en klere vir sy kinders. Hy laat die son skyn oor goeie en slegte mense. God stuur ook reën op beide die regverdiges en die onregverdiges. Dit is die liefde van God wat sondaars tot bekering bring.

Die liefde van God vir die wêreld het hom gemaak om sy eniggebore Seun, Jesus, na die wêreld te stuur om verskillende wonderwerke, tekens en wonders te doen. Jesus het medelye gehad met die siekes, kreupeles, blindes en baie wat enige behoefte gehad het. Hy het hoop gegee aan die hopeloses en lewe aan die leweloses. Jesus is aan die kruis vasgespyker en het vir die sondes van die mense gesterf. Hy het sy bloed vergiet tot vergifnis van sondes. Jesus het vir ons gesê dat ons mekaar moet liefhê en volmaak moet wees soos ons hemelse vader volmaak is.

Onthou

1 God het sy liefde aan die mensdom getoon deur spesiale voorsiening vir die mensdom te maak.

2 God laat reën op die regverdiges sowel as die onregverdiges.

3 God se son skyn op beide die slegte en goeie mense. God het sy enigste seun Jesus gestuur om sy bloed te stort en vir die mensdom te bevoordeel.

5 Jesus het liefde getoon deur siekes, verskeie siektes te genees, blinde oë oop te maak, verdruktes te bevry en dooies op te wek.

6 Jesus het sy liefde aan Bartimeus, Saggeus en Maria Magdalena bewys.

7 Ons moet liefde aan mekaar betoon deur vir die siekes te sorg, goeie geskenke aan mense te gee, dinge te deel en goed teenoor mekaar te wees.

 

Strategieë en aktiwiteite:

Stap 1: Onderwyser het die vorige onderwerp hersien.

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Stap 3: Onderwyser verduidelik die nuwe onderwerp.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

Assessering en evaluering:

  1. identifiseer maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.
  2. identifiseer gevalle toe Jesus sy liefde vir die mensdom getoon het.

Opsomming: Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

Wrap_up(slot): Onderwyser korrigeer en merk leerlinge se notaboeke.

Opdrag:

 

1 Verduidelik twee maniere waarop Jesus liefde aan mense betoon het.

2 Gee twee voorbeelde van Jesus wat liefde aan die mensdom bewys het.

3 Gee twee belangrikheid van liefde aan mekaar.

Vul die gapings in met die korrekte antwoorde.

4 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy _______________ gegee het.

5 God stuur reën op beide die _______ en die _______.

6 Jesus het demone uit Maria uitgedryf __________