Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 8&9

VAK: CHRISTELIKE GODSDIENSSTUDIES

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

Onderwerp: Jesus het tot die vader gebid

Prestasiedoelwitte

Aan die einde van hierdie eenheid behoort leerlinge in staat te wees om:

1 verduidelik hoekom Jesus gebid het.

2 lys die inhoud van Jesus se gebed.

3 noem gevalle waar Jesus gebid het.

4 noem die belangrikheid van gebed.

5 identifiseer dinge om voor te bid.

Gids tot Bybelgedeeltes

Matteus 6; 21:22; Lukas 6:12; 21:22

INHOUD  

Redes waarom Jesus gebid het

Gebed is 'n manier om met ons hemelse vader te praat. Jesus, terwyl hy fisies hier op aarde was, het wel tot sy pa gebid. Hoekom het Jesus gebid? Hy het gebid om krag, krag en genade te ontvang om sy missie, of taak, op aarde te vervul. Jesus het altyd gebid om 'n rolmodel vir sy dissipels te wees. Hy het ook gebid om God, sy vader, te eer.

Ons as die volgelinge van Jesus moet dieselfde doen. Inhoud van Jesus se gebed Jesus het ons geleer hoe om te bid toe hy vir ons 'Die Onse Vader' gegee het. Dus, wanneer ons bid, moet ons eers God dank. Ons dank God dat Hy vir ons 'n nuwe dag, 'n nuwe lewe gegee het. Ons bedank hom vir kos, klere, geld vir ons ouers.

Na dank moet ons ons sondes bely. Ons moet diegene vergewe wat ons aanstoot gegee het. Dit is om God toe te laat om ons ons eie sondes te vergewe.

Ons moet vir God sê wat ons nodig het. Byvoorbeeld,

1 Ons kan vir God sê om vir ons wysheid en begrip te gee sodat ons ons eksamens kan slaag.

2 Ons kan ook tot die Here bid om die regering besorgdheid oor die burgers van hierdie land te laat toon.

3 Ons gebed kan wees om die Here te vra om vir mamma en pappa gesonde gesondheid te gee.

4 Ons moet die Here dank dat Hy ons gebede verhoor het.

5 Alle gebede moet in die naam van Jesus wees.

Gevalle waar Jesus gebid het

Jesus was altyd besig om te bid. Voordat hy die twaalf apostels gekies het, het hy gaan bid. Hy het die hele nag gebid. Toe Maria en Marta vir Jesus na die dood van hulle broer, Lasarus, gestuur het, het Jesus na die graf gegaan, God gedank en gebid dat die dooie Lasarus opstaan. Die gebed is verhoor. Lasarus het weer lewendig geword. Lasarus wat uit die graf kom

Aan die einde van Jesus se lewe hier op aarde, toe hy die dood in die gesig gestaar het, het hy ernstig by die tuin van Getsemane gebid.

Jesus was altyd biddend. Ons moet altyd sy voorbeelde van gebed volg.

Belangrikheid van gebed

Dit is belangrik om met ons hemelse vader te praat. Wanneer ons dit doen, sal ons 'n regte verhouding met God hê. Wanneer ons bid en God vra vir ons behoeftes soos gesonde gesondheid, beskerming, wysheid ensovoorts, sal God ons antwoord en ons sal gelukkig word.

Gebed is ook belangrik omdat dit ons vertroue in God bou. Wanneer ons vertroue in God het, vertrou ons hom meer

Morele lesse

1 Ons moet altyd biddend wees.

2 Wanneer ons God iets vra, moet ons glo dat Hy ons sal antwoord.

3 Ons moet God altyd dank en wanneer ons behoeftes my is. Onthou

Jesus het die hele nag gebid. Ons moet weet hoe om 'n goeie verhouding te bou

met God. Ons moet biddend wees.

Oefen

1 Noem twee redes waarom ons moet bid.

2 Lys vyf inhoude in 'Die Onse Vader ' .

Vul die gapings hieronder in met die korrekte antwoorde.

3 Wanneer ons bid, moet ons ______________ in God hê.

4 Wanneer ons bid moet ons ons oortreders vergewe sodat God kan _______

_______.

5 Die eerste ding om te doen wanneer ons bid, is om ______________ aan God te gee.

Kies die korrekte antwoorde op die vrae hieronder.

6 Aan die einde van sy lewe hier op aarde het Jesus gebid by die tuin van

____________.

A. Getsemane. B. Jordaan. C. Betsaida. D. berg.

7 Lasarus ______________ toe Jesus by sy graf gebid het.

A. opgewek. B. is weer dood. C. was kwaad. D. was nie gelukkig nie.

8 Ons moet altyd vir God vra

A. ons behoeftes. B. klein dingetjies. C. niks. D. slegs spesiale dinge