Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 8 & 9

VAK: BASIESE WETENSKAP

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

KLAS: PRIMÊR 4

ONDERWERP: IDENTIFIKASIE VAN GEBOU

ONDERWERP: BETEKENIS EN TIPES GEBOU

GEDRAGDOELWITTE: AAN DIE EINDE VAN DIE LES MOET LEERLINGE IN staat wees OM:

1. Noem die betekenis van bou

 1. Lys die tipes geboue
 2. lys die materiaal wat nodig is vir die bou

INSTRUKSIONELE MATERIALE:

Die onderwyser sal die les aanbied met behulp van kaarte wat die verskillende tipes geboue toon

VERWYSINGSMATERIALE

Skema van werk

Alle relevante materiaal

Aanlyn inligting

BOU AGTERGROND/VERBINDING MET VORIGE KENNIS: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse

INHOUD VAN DIE LES

BETEKENIS VAN GEBOU

Gebou is 'n struktuur met mure en 'n dak, soos 'n huis, fabriek, skool, kerk, moskee, winkel, ens.

Skuiling is een van die basiese behoeftes van die lewe. 'n Skuiling is 'n basiese argitektoniese struktuur of gebou wat beskerming bied teen die plaaslike omgewing. Om 'n plek van skuiling, van veiligheid en van toevlug te hê, Dws 'n huis, word algemeen beskou as 'n fundamentele menslike behoefte. Soms word dit 'n huis of huis genoem.

TIPES GEBOUE

Daar is verskillende tipes geboue - 'n bungalow, verdiepinggebou, losstaande gebou, dupleks.

 1. Opvoedkundige of institusionele gebou - Primêre, Sekondêre, Politegniese, Onderwyskollege en Universiteitsgeboue.
 2. Residensiële geboue.
 1. Vergaderingsgeboue-saal, bioskoop, kerk, moskee, ens
 1. Fabrieks- en nywerheidsgeboue:
 1. Aanbiddingsentrums: Kerk, Moskee en Heiligdom.
 1. Besigheidsgeboue
 1. Hospitaalgebou

STRATEGIEË EN AKTIWITEITE

 1. Die onderwyser hersien die vorige week se les.
 1. Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.
 2. Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede.
 3. Die onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.
 4. Die onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

1. Noem die betekenis van bou

 1. Lys die tipes geboue
 2. Lys die materiaal wat nodig is vir die bou

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

 1. Noem vyf tipes geboue

2. Noem 10 materiaal wat nodig is vir die bou