Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 5

VAK: REKENAARONDERWYS

KWARTAAL: 3DE

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp : Data

Ondertitel : Betekenis en tipes data

Leerdoelwitte : Aan die einde van hierdie les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Definieer data
  2. Noem die tipe data

Hulpbronne en materiaal:

Skema van werk

Aanlyn inligting

Onderrigmateriaal : 'n Funksionele rekenaarstelsel.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis : leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD

DATA

Data is 'n rou feit wat verwerk moet word. dit word rou en ongeorganiseerde feite genoem. Dit is nutteloos totdat dit verwerk en goed georganiseer is.

SOORTE DATA

1. Numeriese data: Dit is hoofsaaklik getalle soos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

2. Alfabetiese data: Dit is hoofsaaklik letters A_Z en ander woorde wat hierdie letters gevorm word bv pa, ma, tannie, suster, vriend ens.

3. Alfanumeriese data: Alfanumeries beteken syfers, alfabet en spesiale karakters.

Voorbeelde is:

2004 Algemene verkiesing

Rusland 2019

2019/2020 Akademiese sessie

Strategieë en aktiwiteite:

Stap 1: Onderwyser hersien die vorige onderwerp.

Stap 2: Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

S t ep 3: Onderwyser verduidelik die nuwe onderwerp.

Stap 4: Onderwyser verwelkom leerlinge se vrae.

Stap 5: Onderwyser evalueer die leerlinge.

Assessering en evaluering:

  1. Definieer data
  2. Noem die tipe data

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp vir beter begrip.

Opdrag:

  1. Definieer data
  2. Noem die tipe data