Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 2de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Jakob se ontmoeting met God. Genesis 32:22-32

- Die regte houding moet ingeneem word wanneer God praat. Eks 34:27-35

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerders in staat te wees om:

- Lys die regte houding wat ingeneem moet word wanneer God praat.

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Jakob se ontmoeting met God

God praat ook met mense deur visioene en drome. Jakob was iemand aan wie God in 'n droom verskyn het. Maar dit was nie die enigste manier waarop God aan Jakob verskyn het nie. Daar was 'n tyd dat God aan hom verskyn het in die gestalte van 'n man. Jakob het die hele nag met die man gestoei. Hy het dit nie geweet nie, dit was God. Eers toe die man praat en homself identifiseer, het Jakob besef dat die persoon met wie hy gepraat het en self met God geworstel het.

Na daardie worstelstryd het God Jakob geseën omdat Jakob met God en mens geworstel het en daarin geslaag het. God het vir Jakob gesê: Jou naam sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en met mense getwis en oorwin.

Evaluering: Onderwyser vra vir Leerlinge die volgende vrae:

-Hoe ontmoet ons God

- wat is die regte houding om in te neem wanneer God met ons praat