Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 1

VAK: WISKUNDE

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

ONDERWERP: SKAT VAN LENGTE EN VERGELYKING VAN METING

ONDERWERP: OPTELLING EN AFTREKKING VAN LENGTE

GEDRAGDOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Geskatte afstand in kilometer en meter.
  2. Voeg lengtes by kilometers en meters
  3. Los kwantitatiewe aanlegprobleme op lengte op.

INHOUD

SKAAT LENGTE EN VERGELYKING VAN METING

Om te skat beteken om 'n benaderde, eerder as 'n presiese syfer te gee. Dit beteken

Om 'n raaiskoot te maak wat akkuraat of byna akkuraat is. In elk geval, maak seker om te skat.

Moenie wegskram om skattings te gee nie. Oefen gereeld totdat jy kort kan skat

lengtes in cm met akkuraatheid.  

Omskakeling van meters na kilometer en omgekeerd

Nasif woon in die dorp. Hy stap na die skool wat sowat 'n halwe kilometer van die

dorpie. Dit neem hom so 8 minute om skool toe te stap.

1 kilometer (km) = 1000 meter (m).

Nasif stap dus 500 meter skool toe.

Lang afstande word in kilometers gemeet. Dink aan afstande wat gemeet word in

kilometers. Die lengte van riviere, die afstand van een stad na 'n ander, die spoorlyn, ens.

Voorbeelde

Bestudeer hierdie voorbeelde van die omskakeling van kilometers na meter.

Voorbeeld 1: 2 km tot meter

=2×100

=2000 meter

Voorbeeld 2: 4 km 250 m tot meter

= (4×1000m)+250m

=4000m+250m

=4250m

Voorbeeld 3:4.758m

4,758×1000

=4758m

Oefening 2

  1. Skakel die volgende om na meters.

1,8 km 2,9 km 3,10 km 4,7 km 615 m 5,6 km 400m 6,1 km 625 m 7,2 km 19 m 8,15 km 215 m 9,3 km 100 m 10,8 km 23 m

B. Skakel die volgende om na meters.

1.716 km 2.5.782 km 3.2.139 km 4.8.791 km 5.0.920 km 6.7.1 km 7.5.4 km 8.9.7 km 9.0.09 km 10.4.7 km

 

Om van meter na kilometer te verander, deel jy deur 1000.

Voorbeelde

1. Skakel 1586 m om na kilometer

1586 ÷ 1000

1586 km = 1,586 km =

1 km 586 m

2. Skakel 678 m om na kilometer

678 ÷ 1000

678.0 km = 0.678 km = 0 km 678 m

 

Oefening 3

1. Druk in kilometers uit. Onthou die posisie van die desimale punt.

1,345 m 2,150 m 3,755 m 4,48 m 5,66 m 6,495 m 7,899 m 8,675 m 9,4 m 10,95 m

2. Skakel die volgende om na kilometers en meters.

1,9600 meter 2,8800 meter 3,4525 meter 4,3333 meter 5,1750 meter 6,6112 m 7,7009 m 8,2010 m 9,3165 m10. 1038 m

BYVOEGING WAT LENGTE BETREKK

A B

C D

Lyn AB is 13 sentimeter lank terwyl lyn CD 9 sentimeter lank is.

Ons skryf AB = 13 cm

CD = 9 cm

Die totale lengte van twee lyne is: 13 cm + 9 cm = 22 cm

Die verskil in hul lengte is: 13 cm −9 cm = 4 cm

Ons skryf dit as:

AB + CD = 13 cm + 9 cm = 22 cm en AB −CD = 13 cm −9 cm = 4 cm

 

BYVOEGING VAN LENTE IN KUILOMETER EN METER

7KM+3KM=

645+ 24m=

1. 'n Swembad is 120 meter lank. Michael swem 6 rondtes. Watter afstand het hy afgelê

in 6 rondtes?

2. Die gemiddelde weeklikse afstand wat 'n bemarker aflê is 320 kilometer. Hoe ver reis hy in 'n jaar?

3. 'n Limosienmotor is 800,5 cm lank. Bereken sy lengte in meter.

4. 'n Oliepyp moet 16,8 m lank gemaak word. Dit word in drie gelyke seksies gemaak.16,8m

a) Hoe lank is elke afdeling?

b) Hoe lank sou elke afdeling wees as dit in sewe gelyke afdelings verdeel word?

5.a) Soek een helfte van 'n bal tou wat 21,2 m lank is.

b) Soek een kwart van dieselfde bal tou.

6. Kalu stap na sy vriende se huis wat 10,5 kilometer ver is. Hy stap een derde van die afstand en rus dan.

a)Hoe ver het hy gestap voordat hy rus?

b)Hoe ver moet hy nog stap?