Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 7de

Onderwerp: Burgerlike Opvoeding

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Demokrasie

Gedragsdoelwitte:

 1. a) Betekenis van demokrasie
 2. b) Betekenis van parlementêr, bv. waar uitvoerende gesag nie ten volle van die wetgewende geskei is nie
 3. c) Betekenis van presidensiële onder leiding van 'n verkose president

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboek, kaarte en prente

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Grondwetlike/demokratiese regering

Grondwetlike regering kan beskou word as regering gebaseer op die grondwet van die land. Dit kan ook demokratiese regering genoem word. Dit is 'n regering wat deur verkiesings gevorm word. Dit het 'n vaste ampstermyn wat beteken dat die regering 'n spesifieke tydperk deurbring wanneer hy verkies word.

In Nigerië word elke vier jaar verkiesings gehou. Die Grondwet van die Federale Republiek van Nigerië van 1999 stel dit duidelik dat verkiesings elke vier jaar gehou moet word om regering te verander. Nigerië praktiseer dus grondwetlike of demokratiese regering

Soorte grondwetlike regering

’n Grondwetlike regering kan óf presidensieel óf parlementêr wees.

Die kenmerke van die parlementêre regering en presidensiële regering is soos volg:

Parlementêre regering

 1. Hierdie regeringstelsel word deur die eerste minister gelei.
 2. Die uitvoerende en die wetgewende arms van die regering word nie geskei nie. Hulle is saamgesmelt.
 3. Die eerste minister, wat die hoof van die uitvoerende gesag is, is ook 'n lid van die wetgewer.
 4. Die Lord Chancellor in Brittanje, waar hierdie regeringstelsel beoefen word, is 'n lid van die drie arms van die regering.
 5. Daar is geen skeiding van magte in hierdie regeringstelsel nie. Brittanje is 'n goeie voorbeeld van lande wat die parlementêre stelsel praktiseer.

Presidensiële regering

 1. Hierdie regeringsvorm word gelei deur 'n president wat deur die mense verkies word.
 2. Hy regeer vir 'n vasgestelde tydperk, bv. vier jaar of vyf jaar.
 3. Die drie takke van die regering is afsonderlik in hul samestelling. Dit wil sê een persoon kan nie gelyktydig aan twee arms van die regering behoort nie.
 4. Daar is skeiding van magte in hierdie regeringstelsel. Nigerië beoefen hierdie regeringstelsel.

Evaluering:

 1. Verduidelik die betekenis van regering.
 2. Verduidelik tradisionele vorm van regering.
 3. Wat is grondwetlike regeringsvorm?
 4. Identifiseer drie verskille tussen die tradisionele en grondwetlike regeringsvorme.
 5. Wat is oligargie?