Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 7de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Die tien gebooie. Eksodus 20:1-17

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

Lys die tien gebooie

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Die Tien Gebooie

  1. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
  2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie.
  3. Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie.
  4. Onthou die sabbatdag om dit heilig te hou.
  5. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae lank mag wees.
  6. Jy mag nie doodslaan nie.

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerders met betrekking tot die onderwerp.