Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 4

ONDERWERP: HUISHOUDKUNDE

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

ONDERWERP: NAAI BASIESE STEKE

ONDERWERP: PROSES VAN BASIESE STEKE

LEERDOELWITTE: AAN DIE EINDE VAN DIE LES MOET LEERLINGE IN staat wees OM:

 1. lys die gebruike van permanente steke
 2. lys die gebruike van tydelike steke
 3. noem die proses van basiese steke

INSTRUKSIONELE MATERIALE:

Stuk materiaal vir naaldwerk

Maatkryt, Weefsels, Maatband ens

HULPBRONNE EN MATERIALE:

Skema van werk

Alle relevante materiaal

9-jaar basiese onderwyskurrikulum

Aanlyn inligting

BOU AGTERGROND/VERBINDING MET VORIGE KENNIS: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

INHOUD VAN DIE LES

PROSES VAN BASIESE STEKE

 1. Selfs slaan
 2. Oneweredige oorslaan
 3. Diagonale oorskryding
 4. Kleermaker se takelwerk
 5. Selfs slaan:

Gebruik 'n dun naald en begin die steek met 'n knoop. Die steke is ongeveer aan beide kante van die materiaal ewe lank. Baie langer steke kan op 'n slag gedoen word. Dit word gebruik vir nate en ander besonderhede wat veilig vasgehou moet word.

 1. Oneweredige vassteek:

Hierin is die steke aan die bokant of ten minste twee keer soveel aan die onderkant. Hierdie steek kan gebruik word vir langer voue en nate. Dit is betreklik sterker as selfs slaan. Gebruik hierdie tipe steekwerk as 'n riglyn of waar daar min of geen spanning is.

 1. Diagonale vassteek:

Terwyl twee of meer lae materiaal geheg word, word hierdie tipe steek omtrent uitmekaar gemaak voordat masjiensteek gemaak word.

Werk steke reghoekig deur die materiaal met die stofrand sodat 'n diagonale of skuins steek aan die bokant gemaak word en 'n vertikale steek aan die onderkant gemaak word.

 1. Kleermaker se steekwerk:

Begin steek met dubbeldraad van kontrasterende kleur, sodat hulle maklik gesien kan word. Steek deur dubbele laag stof langs die naatlyne met ewe lengtesteke uitmekaar, laat hulle as lus sonder om dit styf te trek. Na voltooiing, lig die boonste laag stof effens op en knip die draad tussen die lae. Sodat die draadklossies op beide die lae stof sal bly en as 'n riglyn bly. Dit word veral gebruik om besonderhede tussen patrone soos pylmerke en plooimerke te merk.

GEBRUIK VAN PERMANENTE EN TYDELIKE STEKE

PERMANENTE STEKE

 1. Dit kan as dekoratiewe steke gebruik word
 2. Dit kan gebruik word om materiaal permanent te naaldwerk
 3. Dit kan gebruik word om japon se soom vas te hou

TYDELIKE STEKE

 1. Dit kan gebruik word om synaat vas te hou
 2. Om rowe op materiaal te maak
 3. Om materiaal tydelik in posisie te hou

STRATEGIEË EN AKTIWITEITE

STAP I; Die onderwyser hersien die vorige week se les.

STAPII: Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

STAP III: Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede.

STEPIV: Die onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.

STAP: Die onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

 1. lys die gebruike van permanente steke
 2. lys die gebruike van tydelike steke
 3. noem die proses van basiese steke

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

1……………………….. hou stof permanent vas?

2.tydelike steke word gebruik om…………………………..op materiaal te maak

(a)veer (b) versamel(c)land

 1. Noem 5 basiese prosesse van steke.