Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 6

VAK: BURGERLIKE ONDERWYS

KWARTAAL: 3DE

KLAS: PRIMÊR 4

Onderwerp : Verkeersregulering

Subtitel : Oplossing vir die probleem van verkeer op ons pad

Leerdoelwitte: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

Noem van die oplossings vir die probleem van verkeer op ons pad

Hulpbronne en materiaal: Basiese Burgerlike Onderwys Onderwysersgids 4 Vir Laerskole. Deur BJ Obebe, FJ Muazu, HOC-ambassadeur Brikins, SO Koledoe.

Bou agtergrond/ verband met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp in hul vorige klasse.

Onderwysersgids: Vra die leerlinge om te verduidelik hoekom ons klere dra, en lei hulle in hul pogings.

INHOUD

Oplossings vir die probleem van verkeer op ons paaie

Vra die leerlinge om oplossings vir die probleem van verkeer op ons paaie te lys en dit op die skryfbord te skryf terwyl dit bespreek word.

Oplossings vir die probleme sluit die volgende in:

  1. Gereelde instandhouding van pad: Ons paaie moet gereeld onderhou en versorg word. Die wat in gebruik is, moet in 'n goeie toestand geplaas word om vrye en gladde verkeersvloei te verseker.
  1. Patrollie van Verkeersbeamptes: Daar moet voortdurend die paaie deur verkeersbeheerbeamptes gepatrolleer word. Dit sal roekelose en wettelose gedrag van padgebruikers kontroleer.
  1. Oplegging van boetes: Elke verkeersoortreder behoort gestraf te word óf deur boetes aan die oortreder op te lê aan betaler deur die voertuig van die oortreder te skut. Mobiele hof se bevele en uitsprake moet gerespekteer en gehoorsaam word.
  1. Gereelde Voertuiginspeksie: Daar behoort gereelde inspeksie van voertuie op die pad deur voertuiginspeksiebeamptes te wees. Diegene wat bevind word dat hulle nie fiks of padwaardig is nie, moet van die pad af gelê word.
  1. Konstante opleiding van motoriste: Programmeerders vir opleiding van motoriste op gereelde basis moet in plek gestel word. Dit sal hul vlak van gehoorsaamheid aan die verkeersregulasies verhoog
  2. Gehoorsaamheid aan Verkeersreëls en -regulasies: Die kernoplossing vir die probleme van verkeersregulasies lê daarin om al die padgebruikers te laat gehoorsaam en daaraan voldoen, verkeersreëls en -regulasies. Dit kan gedoen word deur massiewe verligtingsveldtog deur die massamedia soos televisie, radio, koerant in samewerking met nie-regeringsorganisasies (NRO's) soos Drive2live.

 

STRATEGIEë EN AKTIWITEITE

Die onderwyser hersien die vorige week se les.

Die Onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend.

Die Onderwyser verduidelik die nota in besonderhede.

Die onderwyser gee ruimte vir leerlinge om vrae te vra.

Die onderwyser evalueer die leerlinge.

ASSESSERING EN EVALUERING

1 . Gee oplossing vir die probleem van verkeer op ons pad

AFSLUITING (GEVOLGTREKKING)

Onderwyser gaan weer oor die onderwerp om beter begrip te verbeter.

OPDRAG

1. Noem 5 oplossings vir die probleem van verkeer op ons pad