Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 7

VAK: WISKUNDE

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

ONDERWERP: Vlakvorm

ONDERWERP: Simmetriese vlakvorm.

GEDRAGDOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

 1. Noem die betekenis van simmetrie
 2. Identifiseer simmetriese vlakvorm
 3. Vind simmetrielyn van vlakfigure by die skool en by die huis.
 4. Identifiseer regte hoek, skerp en stomp hoek in 'n vlakke vorm.
 5. Onderskei tussen horisontaal en vertikaal.

INHOUD

simmetrie beteken dat een vorm presies soos 'n ander word wanneer jy dit op een of ander manier beweeg: draai, draai of gly. Vir twee voorwerpe om simmetries te wees, moet hulle dieselfde grootte en vorm hê, met een voorwerp wat 'n ander oriëntasie as die eerste het. Daar kan ook simmetrie in een voorwerp wees, soos 'n gesig.

f1f2

SIMMETRIESE VLAKVORM

f3f4

f5

Regte hoek, skerphoek en stomphoek

 

REGHOEK

f6

f7f7

 

Skerp hoek

f8f2

f11

 

Stompe hoek

f12

f14

 

Oefen

f14f15

f16f17

f18

Die sekondêre kardinale punte

Tussen Noord en Oos word die rigting Noordoos (NO) genoem.

Tussen Suid en Oos word die rigting Suidoos (SO) genoem.

Tussen Suid en Wes word die rigting Suidwes (SW) genoem.

Tussen Noord en Wes word die rigting Noordwes (NW) genoem.

Dus; NE, SE, SW en NW word die sekondêre kardinale punte genoem.

f19f20

Oefen

Vanuit die noordelike rigting, teken die rigting aan waardeur die kompaswyser draai in a

kloksgewys rigting:

 1. 11/2

regte hoeke = Suidoos (SO) 2. 1/2

regte hoek = _______________

 1. 2 regte hoeke = _______________ 4. 3 regte hoeke = _______________
 2. 21/2

regte hoeke = _______________ 6. 31/2

regte hoeke = _______________

 1. Hoeveel regte hoeke word deur gedraai deur te kyk:
 2. Noord en draai kloksgewys om na Suid te kyk?
 3. Wes en draai kloksgewys om na Noordoos te kyk?
 4. Suid en draai kloksgewys om na Noordoos te kyk?
 5. Noord en draai antikloksgewys om na Oos te kyk?
 6. Noord en draai antikloksgewys om na Suidoos te kyk?

 

Kopieer en voltooi hierdie tabel.

Naam van vorm Aantal simmetrielyne

 1. a) Trapesium
 2. b) Vlieër
 3. c) Parallelogram
 4. d) Ruit
 5. e) Gelyksydige driehoek
 6. f) Reghoekige driehoek
 7. g) Gelykbenige driehoeke
 8. h) Omkring

Kopieer en voltooi.

 1. a) 'n Vlakvorm met al sy vier sye gelyk is a
 2. b) 'n Gelyksydige driehoek het ____________ gelyke sye.
 3. c) 'n Gelykbenige driehoek het ____________ simmetrielyn.
 4. d) 'n Ruim het ____________ lyne van simmetrie.
 5. e) 'n Reghoek het ____________ simmetrielyne.
 6. f) 'n Vierkant het ____________ lyne van simmetrie.
 7. g) 'n Vlieër het ____________ simmetrielyn.
 8. h) 'n Parallellogram het ____________ simmetrielyn.
 9. i) 'n Sirkel het ____________ simmetrielyne.

Teken elk van die volgende vorms en wys hul simmetrielyne.

 1. Gelykbene trapezium 14. Vierkant 15. Ruit 16. Reghoek

Eenheid 3 Eienskappe van parallelogram, ruit, vlieër en trapesium

A. Eienskappe van parallelogram

Parallelogram word beskryf as 'n reghoek wat omgestoot word

 1. 'n Parallellogram het vier sye.
 2. Dit is 'n vierhoek.
 3. Teenoorstaande sye is gelyk.
 4. Twee teenoorstaande sye is parallel.
 5. Hoeke is nie regte hoeke nie.
 6. Teenoorstaande hoeke is gelyk.
 7. Diagonale is nie gelyk nie, maar halveer mekaar.
 8. Geen simmetrielyn nie.

f1f22

B. Eienskappe van 'n ruit

'n Ruim word beskryf as 'n vierkant wat omgestoot word.

 1. 'n Ruit het vier kante.
 2. Dit is 'n vierhoek.
 3. Al vier sye is gelyk.
 4. Twee teenoorstaande sye is parallel.
 5. Diagonale nie gelyk nie, maar halveer mekaar.
 6. Hoeke nie regte hoeke nie.
 7. Teenoorstaande hoeke is gelyk.
 8. Twee lyne van simmetrie.

f23

Eienskappe van 'n vlieër

 1. ’n Vliër het vier kante.
 2. Dit is 'n vierhoek.
 3. Twee kante langs mekaar is gelyk.
 4. Geen sye is parallel nie.
 5. Dit het een lyn van simmetrie.

f24

Oefen

 1. Skryf twee eienskappe van neer
 2. a) ruit b) vlieër
 3. Al die eienskappe van die parallelogram en ruit is dieselfde behalwe in twee

eiendomme. Noem die twee eienskappe wat verskil.

 1. Hoe sal jy 'n vierhoek beskryf? Gee 2 voorbeelde.
 2. Teken en noem vier vlakvorms.
 3. Deur stippellyne te gebruik, wys die lyn of simmetrielyne in elke vorm.
 4. a) Wanneer sê ons 'n voorwerp is simmetries?
 5. b) Gee twee voorbeelde van simmetriese voorwerpe.
 6. Teken vier letters van die alfabet met hul simmetrielyne.
 7. Lys dié met geen simmetrielyne nie. Slegs 5
 8. Hoeveel lyne van simmetrie doen
 9. a) 'n gelyksydige driehoek het?

b) 'n gelykbenige driehoek het?