Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK : Drie

KLAS : Basiese Vier

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

VAK : Engelse Taal

ONDERWERP : Dialoog verdere praktyke in verskoning, Moontlikheid, verpligting en toestemming

GEDRAGDOELWITTE : Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

  1. Lees en verstaan die gegewe gedeelte
  2. Druk verpligtinge in 'n sin uit
  3. Skryf 'n gedig oor 'My Huis'/ 'My Familie'

BOU 'N AGTERGROND: Leerlinge is vertroud met hul verpligtinge

INSTRUKSIONELE MATERIAAL : Prente, kaarte en handboek

VERWYSINGSMATERIAAL: Macmillan Brilliant Primêre Engelse Boek 4

 

INHOUD:

LEES:

MY HUIS, MY FAMILIE

Lees die gedeelte aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg:

GRAMMATIKA

UITDRUKKENDE VERPLIGTINGE ('Moet', 'Moet', 'Moet')

Verpligtinge is daardie dinge wat jy moet doen. Hulle is jou verantwoordelikhede. Ons kan ons verantwoordelikhede uitdruk deur die woorde 'Moet', 'Moet' en 'Moet' te gebruik.

Voorbeelde:

  1. Ons moet voor 9 uur in die skool wees.
  2. Ek behoort hom te help om van daardie sakke te dra.
  3. Jy moenie naby petrol beweeg nie.

 

EVALUERING : Leerlinge word so geëvalueer:

  1. Maak vier(4) sinne wat verpligtinge uitdruk
  2. Skryf 'n gedig oor 'My Familie'