Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 10de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Onderwerp: Jesus die seun van God.

- Verduideliking van die term "Seun van God"

- Jesus is gebore deur die krag van Heilige Gees.

- Bewys van Jesus as die Seun van God. Matt 3:16&17

- Die getuienis van Simon Petrus. Matt 16:16

- Die gebeurtenis van die transformasie

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort Leerlinge in staat te wees om:

Verduidelik die term seun van God

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

JESUS DIE SEUN VAN GOD

Jesus is die seun van God, Hy het die beeld van God in Hom want die Heilige Gees woon in Hom en ook die vader is in Hom.

Jesus is gebore deur die Krag van die Heilige Gees

Maria het Jesus Christus verwek deur die krag van die Heilige Gees. Maria was 'n maagd en is verloof aan Josef die timmerman, is deur die Heilige Gees besoek en die Heilige Gees het vir haar gesê om nie bang te wees dat sy 'n kind gaan hê wat Jesus genoem word nie en almal sal deur Hom geseën word, en die engel het ook aan Josef verskyn om haar nie te verwerp nie, maar haar as sy vrou te neem.

BEWYSE VAN JESUS

Die gees van die lewende God is in Hom en dit het Hom die lied van God gemaak. By die rivier Jordaan toe Hy deur Johannes die Doper gedoop wou word, het die hemel oopgegaan en die Heilige het in die vorm van 'n Duif neergedaal en gesê dit is my geliefde seun met wie ek 'n welbehae het.

Getuienis van simeon Petrus

Na verskeie werk wat Jesus met Sy dissipels gedoen het, vra Jesus eendag terwyl hulle saam was vir Sy dissipels, "wie sê julle is Ek". En sy dissipels sê: Sommige het gesê dat jy een van die profete is, maar Simeon Petrus het gesê dat jy die seun van God is, en Jesus het gesê dat vlees en bloed dit nie aan jou geopenbaar het nie, maar die Heilige Gees.

GEBEURTENIS VAN TRANSFIGURASIE

Terwyl Jesus na die berg gegaan het om te bid, was daar twee ander manne wat in lang wit linne aan Hom verskyn het. Die twee mans was Moses en Elia, hulle was daar om saam met Hom te wees, wat sy laaste dae op aarde aandui.

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerlinge met betrekking tot die onderwerp.

Antwoord die volgende vrae:

1. Lys mense wat van Jesus Christus as die seun van God getuig het.