Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 9de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1ste Kwartaal

Onderwerp:. Houding van God se Openbaring

- Die verhaal van Samuel se oproep. 1 Sam 3:1-6

Gedragsdoelwitte: Aan die einde van die les behoort Leerlinge in staat te wees om:

Vertel die verhaal van Samuel

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud:

Ons kan leer uit die verhaal van Samuel se oproep. Toe Samuel 'n klein seuntjie was, het hy in die tempel gewoon saam met Eli, die hoëpriester, en Eli se seuns – Hofni en Pinehas. In daardie dae was boodskappe en openbarings van God baie skaars omdat die Israeliete teen God gesondig het; en hulle was nie eers jammer oor hulle sondes nie. Selfs Eli se seuns het so teen God gesondig dat God nie gelukkig was nie; hy was nie bly dat Eli hulle nie reggehelp het nie. Een nag, toe Samuel geslaap het, het hy iemand sy naam hoor roep. Terwyl hy gedink het dit is Eli, hardloop Samuel na Eli toe. Eli het vir Samuel gesê hy het hom nie geroep nie, daarom het Samuel teruggegaan na sy bed toe. Terwyl hy gaan lê het, het hy weer die geroep gehoor. Samuel het na Eli gehardloop en weereens het Eli vir hom gesê om terug te gaan, want hy het hom nie geroep nie. Toe dit 'n derde keer gebeur, het Eli uiteindelik besef dat dit God was wat Samuel roep. Daarom het hy vir Samuel opdrag gegee om te sê: Spreek, Here, want u kneg hoor. Samuel het teruggegaan na sy bed en die Here het weer geroep; hierdie keer het Samuel geantwoord net soos Eli vir hom gesê het. Noudat Samuel geantwoord het en sy aandag op God gevestig het, het God met hom gepraat en hom dinge vertel wat in sy gedagtes was oor Israel. Van daardie tyd af totdat Samuel 'n ou man geword het en tot met sy dood, het God aangehou om aan hom openbarings vir Israel te gee.

Samuel se reaksie op God se openbaring was totaal. As gevolg hiervan het God aangehou om homself aan Samuel te openbaar. God het Samuel beloon en sy woorde geseën sodat alles wat Samuel gesê het gebeur net soos hy dit gesê het. Ons moet ook waaksaam wees sodat ons nie God se openbaring mis wanneer hy met ons praat nie. Soos Samuel, moet ons gesindheid wanneer God met ons praat, wees: 'spreek Here, want u kneg hoor'. Ons moet gereed wees om na hom te luister en te gehoorsaam terwyl hy praat.

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerlinge met betrekking tot die onderwerp.

Vul die gapings in met die korrekte antwoorde wat die sinne voltooi.

 

Toe Samuel 'n ___________ was, het hy saam met Eli in die ___________ gewoon,

 

die ________. Hy het gehoor hoe iemand hom _____ keer roep. Vir hierdie tye,

 

hy hardloop na Eli toe. Dit was die _______ tyd wat Eli geweet het dat dit _______ was

 

wie was ______ Samuel. Hy het vir Samuel gesê om te sê: __________________