Lesnotas volgens weke en kwartaal - Junior Seconder 1

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Junior Seconder 1, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Lewende ding en nie-lewende ding I
1ste kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - LEWENDE WESE EN NIE-LEWE WESE (II)
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - LEWENDE EN NIE-LEWE WESE (III)
1ste kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - LEWENDE EN NIE-LEWE DES (IV)
1ste kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MENSLIKE ONTWIKKELING
1ste kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GESINSGESONDHEID (SANITASIE) (I)
1ste kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GESINSGESONDHEID (II) (VOEDING)
1ste kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GESINSGESONDHEID (II) (VOEDING)
1ste kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GESINSGESONDHEID (III) DWELMMISBRUIK
1ste kwartaal, Week 1, Basiese Tegnologie - KONSEP VAN TEGNOLOGIE & LOOPBAANVOORUITSIGTE IN TEGNOLOGIE
1ste kwartaal, Week 2, Basiese Tegnologie - WERKSWINKEL VEILIGHEIDSREËLS EN -RESOLUSIES
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Tegnologie - WERKSWINKEL VEILIGHEID (II)- DEFINISIE VAN ONGEVALLE
1ste kwartaal, Week 4, Basiese Tegnologie - VEILIGHEIDSRIGLYNE- PADTEKENS
1ste kwartaal, Week 5, Basiese Tegnologie - MATERIALE EN VERWERKING-IDENTIFIKASIE VAN HOUT
1ste kwartaal, Week 6, Basiese Tegnologie - IDENTIFIKASIE VAN METALE
1ste kwartaal, Week 7, Basiese Tegnologie - IDENTIFIKASIE VAN METALE
1ste kwartaal, Week 8, Basiese Tegnologie - IDENTIFIKASIE VAN KERAMIEK EN GLASSE
1ste kwartaal, Week 9, Basiese Tegnologie - IDENTIFICATION OF PLASTIC AND RUBBER
1ste kwartaal, Week 10, Basiese Tegnologie - IDENTIFIKASIE VAN PLASTIEK EN RUBBER
1ste kwartaal, Week 1, Besigheidstudies - INLEIDING TOT BESIGHEIDSTUDIES
1ste kwartaal, Week 2, Besigheidstudies - DIE KANTOOR
1ste kwartaal, Week 4, Besigheidstudies - VERSKILLENDE DEPARTEMENTE IN 'N ORGANSIASIE
1ste kwartaal, Week 5, Besigheidstudies - INLEIDING TOT KANTOORTOERUSTING
1ste kwartaal, Week 6, Besigheidstudies - BEDIENDE PERSONEEL
1ste kwartaal, Week 7, Besigheidstudies - BEROEP
1ste kwartaal, Week 8, Besigheidstudies - HANDEL
1ste kwartaal, Week 9, Besigheidstudies - HULP VIR HANDEL
1ste kwartaal, Week 10, Besigheidstudies - DIRECT AND INDIRECT SERVICES
1ste kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - NASIONALE WAARDES
1ste kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - NASIONALE WAARDES
1ste kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - SOORTE NASIONALE WAARDES
1ste kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - ONEERLIKHEID
1ste kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - SAMEWERKING
1ste kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - SELF RELIANCE AND ATTRIBUTES
1ste kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - NATUURLIKE TALENT
1ste kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - ALGEMENE MISDADE
1ste kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - COMMON CRIME ADVANCE FEE FRAUD (419) EMBEZZLEMENT, AND CONTAMINATED FOOD
1ste kwartaal, Week 10, Burgerlike opvoeding - COMMON CRIMES RAPE AND MURDER
1ste kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Spraakorgane
1ste kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Begrip/ Woordeskatontwikkeling
1ste kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Spraakwerk
1ste kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Begrip / Woordeskat
1ste kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Spraakwerk: Vokaal /e/
1ste kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Adverbs: Definition, Identification and Types
1ste kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Brief skryf
1ste kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Begrip: Eenheid 9
1ste kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Grammar: Introduction to Adverbs ( Features and Functions)
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - HEELgetalle
2de Kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - VOORTPLANTINGSTELSEL
2de Kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - VOORTPLANTINGSTELSEL
2de Kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MENSLIKE REPRODUKSIE I
2de Kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MENSLIKE VOORTPLANTING II
2de Kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GEVOLGE/IMPLIKASIE VAN TENAGE SWANGERSKAP
2de Kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - SEKSUEEL OORGEDRAGTE INFEKSIES (SOI's)
2de Kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MIV/VIGS I
2de Kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MIV/VIGS (II)
2de Kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - ENERGIE
2de Kwartaal, Week 10, Basiese Wetenskap en Tegnologie - HERNUBARE ENERGIE
2de Kwartaal, Week 1, Basiese Tegnologie - HERSIENING
2de Kwartaal, Week 2, Basiese Tegnologie - TEKENPRAKTYK: TEKENINSTRUMENTE EN MATERIALE
2de Kwartaal, Week 4, Basiese Tegnologie - RAADPRAKTYKE EN SKAALTEKENING
2de Kwartaal, Week 3, Basiese Tegnologie - RAADPRAKTYKE EN SKAALTEKENING
2de Kwartaal, Week 5, Basiese Tegnologie - VRYHANDSKETS
2de Kwartaal, Week 6, Basiese Tegnologie - VRYHANDSKETS
2de Kwartaal, Week 7, Basiese Tegnologie - WERKSBANK TOESTELLINGS & TOESTELLE
2de Kwartaal, Week 8, Basiese Tegnologie - TIPES GEBOUE & BOUMATERIALE
2de Kwartaal, Week 9, Basiese Tegnologie - HERNUBARE ENERGIE
2de Kwartaal, Week 1, Besigheidstudies - FAKTORE VAN PRODUKSIE
2de Kwartaal, Week 2, Besigheidstudies - SOORTE BEROEP
2de Kwartaal, Week 3, Besigheidstudies - EERLIKHEID IN BESIGHEID
2de Kwartaal, Week 4, Besigheidstudies - ETIES IN DIE VERKRYF VAN CHEMIKALIE
2de Kwartaal, Week 5, Besigheidstudies - ENTREPRENEURSKAP
2de Kwartaal, Week 6, Besigheidstudies - BELANGRIKHEID VAN ENTREPRENEURSKAP
2de Kwartaal, Week 7, Besigheidstudies - VORM VAN BESIGHEIDSORGANISASIE
2de Kwartaal, Week 8, Besigheidstudies - VERBRUIKER, MARK EN SAMELEWING
2de Kwartaal, Week 9, Besigheidstudies - MONITERING EN BEHEER VAN CHEMIKALE
2de Kwartaal, Week 10, Besigheidstudies - INLEIDING TOT BOEKHOUDING
2de Kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - HERSIENING
2de Kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - Die betekenis en tipes burgerskap
2de Kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - Prosesse om 'n burger van 'n land te word
2de Kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - REGTE EN PLIGTE VAN 'N BURGER
2de Kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - REGTE EN PLIGTE VAN 'N BURGER
2de Kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - VERSKIL TUSSEN REGTE EN PLIGTE
2de Kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - VERSKIL TUSSEN REGTE EN PLIGTE
2de Kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - Tipes regte van 'n burger
2de Kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - OORSAKE EN EFFEKTE VAN DIE VERKOPE VAN VERBODE EN BESOETE VOEDSEL
2de Kwartaal, Week 10, Burgerlike opvoeding - HANDELING IN VALSE DWELMS
2de Kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening: Identifisering van tipes selfstandige naamwoorde
2de Kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - BYWOORDE (TIPE)
2de Kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - SPRAAKWERK
2de Kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - SPRAAKWERK
2de Kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - SPRAAKWERK
2de Kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Maak sinne met die verskillende vorme van tye
2de Kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Inleiding tot klinkerkontras /ᴂ/, /a:/ en /ᴅ/, /ᴐ:/
2de Kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - SAMESTELLING
2de Kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Begeleide komposisie (narratief)
3de kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - HERSIENING (ONKRUIDE EN PLAAGBEHEER)
3de kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - PRODUKSIEFAKTORE (GROND)
3de kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - ARBEID
3de kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - KAPITAAL
3de kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - PRODUKSIEFAKTORE (BESTUUR)
3de kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - UITSTAPPIE
3de kwartaal, Week 7, Landbouwetenskap - PRODUKSIEFAKTORE (BESTUUR)
3de kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - PROBLEME VAN PLAASBESTUURDER
3de kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - OMGEWINGSBESOEDELING (I)
3de kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - OMGEWINGSBESOEDELING (II)
3de kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MAGTE
3de kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - BEREKENING VAN GRAVITASIEKRAGTE
3de kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - RUIMTEREIS
3de kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GRAVITASIE EN GEWIGLOOSHEID
3de kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - DIE AARDE IN DIE RUIMTE
3de kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - DIE AARDE IN RUIMTE II
3de kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - SATELLIET
3de kwartaal, Week 1, Basiese Tegnologie - HERSIENING
3de kwartaal, Week 2, Basiese Tegnologie - HOUTWERK HANDGEREEDSKAP-BORING GEREEDSKAP, SNYGEREEDSKAP
3de kwartaal, Week 3, Basiese Tegnologie - HOUTWERK-HANDWERK (VERVOLG.) –RYG- EN STUIGGEREEDSKAP, HOU-TOESTELLE, SORG EN ONDERHOUD.
3de kwartaal, Week 4, Basiese Tegnologie - METAALWERK- HANDGEREEDSKAP-Uitmerk- en meetgereedskap
3de kwartaal, Week 5, Basiese Tegnologie - METAALWERK- HANDGEREEDSKAP- Sny- en dryfgereedskap
3de kwartaal, Week 6, Basiese Tegnologie - METAALWERK- HANDGEREEDSKAP- Vashoutoestelle
3de kwartaal, Week 7, Basiese Tegnologie - ONDERHOUD
3de kwartaal, Week 8, Basiese Tegnologie - BASIESE KOMPONENTE VAN ELEKTRIESE KRING
3de kwartaal, Week 9, Basiese Tegnologie - SPANNING, WEERSTAND, INDUKTANSIE EN KAPASITANSIE
3de kwartaal, Week 1, Besigheidstudies - BRONDOKUMENTE
3de kwartaal, Week 2, Besigheidstudies - JOERNALE
3de kwartaal, Week 3, Besigheidstudies - DUBBELINKRING BOEKHOUDING
3de kwartaal, Week 4, Besigheidstudies - INLEIDING TOT SLEUTELBORD
3de kwartaal, Week 5, Besigheidstudies - DELE VAN REKENAARSLEUTELBORD
3de kwartaal, Week 6, Besigheidstudies - SORG VAN REKENAAR
3de kwartaal, Week 7, Besigheidstudies - KORREKTE SLEUTELBORD TEGNIEKE.
3de kwartaal, Week 8, Besigheidstudies - TUISRY SLEUTELS
3de kwartaal, Week 9, Besigheidstudies - Alfanumeriese sleutels
3de kwartaal, Week 10, Besigheidstudies - BASIESE DIENSTE
3de kwartaal, Week 11, Besigheidstudies - KORREKTE SPASASIE EN LEUKEPUNTE
3de kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - Grondwet
3de kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - Menseregte: Betekenis en vorme van menseregte
3de kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - Menseregtemisbruik en uitwerking op die samelewing
3de kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - Menseregte: Hoe om misbruik van menseregte te voorkom
3de kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - Regte en verpligtinge van burgers van Nigerië
3de kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - Verkeersreëls en -regulasies
3de kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - Padongeluk in Nigerië
3de kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - Basiese feite oor staat
3de kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - Notables Notes and Common Afkorting.
3de kwartaal, Week 10, Burgerlike opvoeding - Padveiligheidswoordeskat
3de kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - HERSIENING
3de kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - SPRAAKWERK
3de kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Spraakwerk: Inleiding tot konsonantklanke (twaalf)
3de kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Spraakwerk: Twee, Drie & Vier lettergrepe
3de kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - ARGUMENTATIEWE OPSTEL
3de kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - KONSONANTKLUSTERS
3de kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - UITSLUITENDE OPSTEL
3de kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Begeleide komposisie (narratief)
3de kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Diftonge (vervolg)
3de kwartaal, Week 1, Sosiale studies - Hersiening van Laaste Kwartaal se Werk
3de kwartaal, Week 2, Sosiale studies - Onderhandeling
3de kwartaal, Week 3, Sosiale studies - Onderhandeling II
3de kwartaal, Week 4, Sosiale studies - SOI/MIV/VIGS
3de kwartaal, Week 5, Sosiale studies - SOSIALE KWESSIES EN PROBLEME
3de kwartaal, Week 6, Sosiale studies - SOSIALE KWESSIES EN PROBLEME; KULTISME
3de kwartaal, Week 7, Sosiale studies - NASIONALE EENHEID EN INTEGRASIE
3de kwartaal, Week 8, Sosiale studies - INVLOED VAN DIE MENS IN DIE OMGEWING
3de kwartaal, Week 9, Sosiale studies - OMGEWINGS PROBLEME
3de kwartaal, Week 10, Sosiale studies - HERSIENINGSVRAE
1ste kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - INLEIDING TOT KULTURELE EN SKEPPENDE KUNSTE.
1ste kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - INLEIDING TOT KUNS, TIPES EN TAKKE
1ste kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - SPANWERK EN SIN VAN BEHOORT
1ste kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - BEGINSELS EN ELEMENTE VAN KUNS EN ONTWERP
1ste kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - DRAMA EN TEATER
1ste kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - MODELLERING MET PAPIER
1ste kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - DANS
1ste kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - VORME /SOORTE DRAMA
1ste kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - RUDIMENTE EN TEORIEë VAN MUSIEK
1ste kwartaal, Week 10, Kulturele en Skeppende Kunste - TEORIE VAN MUSIEK
1ste kwartaal, Week 11, Kulturele en Skeppende Kunste - FUNDAMENTELE EN ELEMENTE VAN MUSIEK
2de Kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - INLEIDING TOT PLAASLIKE HANDWERK
2de Kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - FUNKSIES EN TERMINOLOGIEë IN DRAMA
2de Kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - ELEMENTE VAN DRAMA
2de Kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - COLLAGE PRODUKSIE
2de Kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - DRAMA-DIREKTEUR
2de Kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - PAPIERHANDWERK
2de Kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - HOE OM 'N GEVOEL VAN BEHOORT TE BEREIK
2de Kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - STUDIE VAN MUSIEKINSTRUMENTE
2de Kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - RUDIMENTE EN TEORIEë VAN MUSIEK
2de Kwartaal, Week 10, Kulturele en Skeppende Kunste - KONTEMPORÊRE DANS
2de Kwartaal, Week 11, Kulturele en Skeppende Kunste - OOROPLEIDING
3de kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - KOSTUUM IN DRAMA
3de kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - MOSAIEK
3de kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - TEORIEë VAN MUSIEK
3de kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - INLEIDING TOT CHOREOGRAFIE
3de kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - GRIMERING IN DRAMA
3de kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - GEVOLGE VAN DIE GEBRUIK VAN VALS EN VERVALS GOEDERE
3de kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - GEVOLGE VAN DIE GEBRUIK VAN VALS EN VERVALS GOEDERE
3de kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - KRALEWERKE
3de kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - AFRIKAANSE MUSIEKINSTRUMENTE
3de kwartaal, Week 10, Kulturele en Skeppende Kunste - DAS KLEURSTOF
1ste kwartaal, Week 1, Wiskunde - HEELgetalle
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - HEELgetalle
1ste kwartaal, Week 3, Wiskunde - MINSTE ALGEMENE MEERVOUDIGE EN HOOGSTE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR VAN HEELGETALLE
1ste kwartaal, Week 4, Wiskunde - BREUKE
1ste kwartaal, Week 5, Wiskunde - BREUKE
1ste kwartaal, Week 6, Wiskunde - BREUKE
1ste kwartaal, Week 7, Wiskunde - OPTEL EN AFTREK VAN BREUKE
1ste kwartaal, Week 8, Wiskunde - VERMENIGVULDIGING EN VERDELING
1ste kwartaal, Week 9, Wiskunde - SKATTING
2de Kwartaal, Week 1, Wiskunde - Hersiening
2de Kwartaal, Week 2, Wiskunde - Benadering
2de Kwartaal, Week 3, Wiskunde - BENADERING
2de Kwartaal, Week 4, Wiskunde - BASISNOMMERS
2de Kwartaal, Week 5, Wiskunde - BASISNOMMERS
2de Kwartaal, Week 6, Wiskunde - BASIESE BEDRYWINGS
2de Kwartaal, Week 7, Wiskunde - BASIESE BEDRYWINGS
2de Kwartaal, Week 8, Wiskunde - ALGEBRAIESE PROSESSE
2de Kwartaal, Week 9, Wiskunde - ALGEBRAIESE PROSESSE
2de Kwartaal, Week 10, Wiskunde - OPLOSSING VAN KWANTITATIEWE AANLEIDINGSPROBLEME OOR DIE GEBRUIK VAN SIMBOLE EN HAKIES
3de kwartaal, Week 1, Wiskunde - Hersiening
3de kwartaal, Week 2, Wiskunde - EENVOUDIGE VERGELYKINGS:
3de kwartaal, Week 3, Wiskunde - Meetkunde-vlakvorms
3de kwartaal, Week 4, Wiskunde - OMTREK VAN GEREELDE VLIEGTUIG VORMES
3de kwartaal, Week 5, Wiskunde - DRIE DIMENSIONELE VORMES
3de kwartaal, Week 6, Wiskunde - OOREENSTEMMENDE HOEKE, AFWISSELENDE EN VERTIKAAL TEGENEENSTAANDE HOEKE
3de kwartaal, Week 7, Wiskunde - HOEKSOM VAN 'N DRIEHOEK, HOEK OP 'N REGUIT LYN, HOEK OP PUNT
3de kwartaal, Week 8, Wiskunde - KONSTRUKSIE VAN PARALLELLE LYNE DEUR SLEGS LINIAAL EN STEL VIERKANT GEBRUIK
3de kwartaal, Week 9, Wiskunde - DATA STATISTIEKE VOORSTELLING
3de kwartaal, Week 10, Wiskunde - GRAFIESE VOORSTELLING VAN DATA MET BEHULP VAN PIKTOGRAM, SERIEKAARTE EN STAFKAARTE
3de kwartaal, Week 11, Wiskunde - STATISTIEKE II
3de kwartaal, Week 1, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - ONTSPANNING, VRYETYE EN DANSAKTIWITEITE 
3de kwartaal, Week 2, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - BELANGRIKHEID VAN KOS
3de kwartaal, Week 3, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - ATLETIEK (VELDGEBEURE)
3de kwartaal, Week 4, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - BASIESE VAARDIGHEDE IN GEWIETSTUK EN DISKUS
3de kwartaal, Week 5, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - Praktiese demonstrasie van vaardighede in gewigstoot en diskus
3de kwartaal, Week 6, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - Balspele (Vlugbal)
3de kwartaal, Week 7, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - Praktiese Demonstrasie van Vaardighede in Vlugbal
3de kwartaal, Week 8, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - Geskiedenis van sokker
3de kwartaal, Week 9, Liggaamlike en Gesondheidsopvoeding - Praktiese demonstrasie van vaardighede in sokker
1ste kwartaal, Week 1, Huishoudkunde - Inleiding tot Huishoudkunde
1ste kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - Huishoudkunde en Nasionale Ontwikkeling
1ste kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - Die menslike liggaam (I)
1ste kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - Die menslike liggaam (II)
1ste kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - Die menslike liggaam (III)
1ste kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - Die menslike liggaam (IV)
1ste kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - Liggaamshouding en Liggaamsoefening
1ste kwartaal, Week 8, Huishoudkunde - Gesonde voeding en eetpraktyke (I)
1ste kwartaal, Week 9, Huishoudkunde - Gesonde voeding en eetpraktyke (II)
1ste kwartaal, Week 10, Huishoudkunde - Gesonde voeding en eetpraktyke (III)
1ste kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - TEGNOLOGIE VAN VERSKILLENDE INLIGTING OUDERDOMME
1ste kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - HISTORIESE ONTWIKKELING VAN REKENAAR
1ste kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - GENERERING VAN REKENAAR
1ste kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - KONSEP VAN REKENAAR
1ste kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - INLIGTINGOORDRAG
1ste kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - KLASSIFIKASIE VAN MIDDELE OM INLIGTING TE VERSEND
1ste kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - IKT-TOEPASSING IN DIE DAGLIKE LEWE
1ste kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - HERSIENING EN EKSAMEN
2de Kwartaal, Week 1, Huishoudkunde - MOEGHEID, OEFENING, RUS EN SLAAP
2de Kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - GESONDE VOERGEVOETTE EN EETPRAKTYKE
2de Kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - DIE FAMILIE
2de Kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - BETEKENIS EN KENMERKE VAN 'N HUIS
2de Kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - VERSORGING VAN DIE FAMILIEHUIS
2de Kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - PRODUKSIE VAN SKOONHEIDSMIDDELS
2de Kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - PRODUKSIE VAN SKOONMAAKMIDDEL
2de Kwartaal, Week 8, Huishoudkunde - DIE GESIN BEHOEFTES, DOELWITTE EN STANDAARDE
2de Kwartaal, Week 9, Huishoudkunde - BESLUITNEMING IN DIE FAMILIE
3de kwartaal, Week 1, Huishoudkunde - EENVOUDIGE NAAIWERKGEREEDSKAP EN TOERUSTING
3de kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - BASIESE NAAIPROSESSE (TYDELIKE EN PERMANENTE STEKE).
3de kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - BASIESE NAAIPROSESSE (BORDUUR- OF DEKORATIEWE STEKE)
3de kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - PRODUKSIE VAN KLERE EN HUISHANDWERK/ARTIKELS.
3de kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - TEKENS VAN PUBERTEIT EN HIGIENE
3de kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - SEKSUEEL OORGEDRAGTE INFEKSIES (SOI's)
3de kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - FUNDAMENTELE MENSEREG
3de kwartaal, Week 8, Huishoudkunde - VERMAAK IN DIE HUIS
3de kwartaal, Week 9, Huishoudkunde - VERMAAK IN DIE HUIS
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - DIE SOEWERIENHEID VAN GOD
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - DIE SKEPPINGSVERHAAL
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - DIE LOT VAN DIE MENS IN DIE SKEPPING VAN GOD
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - MENS KRAG IN SKEPPING
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - HUWELIK: CHRISTELIKE HUWELIK
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - PROBLEME IN DIE HUWELIKSEGESKEIDING EN ONVRUGBAARHEID
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - ONGEHOORSAAMHEID: EERSTE MENSLIKE ONGEHOORSAAMHEID. GEN 3:1-24
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - GEVOLGE VAN ONGEHOORSAAMHEID
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - OPROEP TOT BEKERING (VERSOENING)
1ste kwartaal, Week 10, Christelike Godsdienskunde - PAULS VERHOOR VOOR DIE SANHEDRIN
3de kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - ROEP TOT VRYHEID
3de kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - POLITIEKE VRYHEID VIR DIE ISREALIETE
3de kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - DEBORA EN BARRAK LEI HUL MENSE NA VRYHEID
3de kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - EMINENT NIGERIA VERKRY VRYHEID VIR HULLE MENSE
3de kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - ANDER EMINENTE NIGERIANS: MENSEREGTE GEMEENSKAP
3de kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - ROEP TOT BEKERING
3de kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - OPROEP TOT BEKERING (II)
3de kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - LEEF IN DIE GEMEENSKAP ONDER GODS WET
3de kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - GODE WETTE IN DIE OU TESTAMENT (EXO 20:1-25)
3de kwartaal, Week 10, Christelike Godsdienskunde - GOD SE WET IN DIE NUWE TESTAMENT
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - GOD AS 'N HOOGSTE WESE
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - GOD SE SKEPPING
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - DIE DIGTHEID VAN DIE MENS IN GOD SE SKEPPING
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - MENS DEEL AAN GOD SE SKEPPINGSAKTIWITEITE
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - DIE WETENSKAP OOR DIE SKEPPING
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - DIE BOEKE VAN DIE BYBEL .GODS OPENBARING VAN HOMSELF.
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - ONGEHOORSAAMHEID
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - LEEF IN 'N GEMEENSKAP ONDER GOD SE WET
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - VERSOENING
2de Kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - Plaasdiere
2de Kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Eienskappe van plaasdiere
2de Kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - Belangrikheid van plaasdiere
2de Kwartaal, Week 6, Landbouwetenskap - Onkruid
2de Kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Peste