Lesnotas volgens weke en kwartaal - Junior Seconder 2

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Junior Seconder 2, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - LEWENDE DINGE (HABITAT)
1ste kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - AANPASINGS
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - RELATIONSHIP BETWEEN ORGANISMS IN THE SAME HABITAT.
1ste kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - UNIQUENESS OF HUMAN BEINGS
1ste kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - MEASUREMENT OF GROWTH AND DEVELOPMENTAL CHANGES
1ste kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT I
1ste kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT II
1ste kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - LIGGAAMBEELD I
1ste kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - LIGGAAMBEELD II
1ste kwartaal, Week 10, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GESINSLEWE ONDERWYS I
1ste kwartaal, Week 1, Basiese Tegnologie - FIRST AIDS
1ste kwartaal, Week 2, Basiese Tegnologie - REDDINGSBEWERKINGS
1ste kwartaal, Week 3, Basiese Tegnologie - GEBRUIK VAN MATERIALE
1ste kwartaal, Week 4, Basiese Tegnologie - GEBRUIK VAN MATERIALE II
1ste kwartaal, Week 5, Basiese Tegnologie - GEOMETRICAL CONSTRUCTION: LINES
1ste kwartaal, Week 6, Basiese Tegnologie - HOEKE
1ste kwartaal, Week 7, Basiese Tegnologie - HOEKE
1ste kwartaal, Week 8, Basiese Tegnologie - TRIANGLES
1ste kwartaal, Week 9, Basiese Tegnologie - CIRCLE
1ste kwartaal, Week 10, Basiese Tegnologie - CONSTRUCTION OF TANGENT TO A CIRCLE
1ste kwartaal, Week 1, Besigheidstudies - RECEPTIONIST OFFICE
1ste kwartaal, Week 2, Besigheidstudies - OFFICE CORRESPONDENCE
1ste kwartaal, Week 3, Besigheidstudies - OFFICE DOCUMENT
1ste kwartaal, Week 4, Besigheidstudies - TRADE
1ste kwartaal, Week 5, Besigheidstudies - VIGS OM TE HANDEL
1ste kwartaal, Week 6, Besigheidstudies - MARKET
1ste kwartaal, Week 7, Besigheidstudies - CAREER IN THE CAPITAL MARKET
1ste kwartaal, Week 8, Besigheidstudies - Distribution
1ste kwartaal, Week 9, Besigheidstudies - Licenced chemical vendors
1ste kwartaal, Week 10, Besigheidstudies - BANK SERVICE
1ste kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - INTEGRITY
1ste kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - PEOPLE OF INTEGRITY IN NIGERIA
1ste kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - CONTENTMENT
1ste kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - DISSIPLINE
1ste kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - RESPEK VIR REËLS EN REGULASIE
1ste kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - MOED
1ste kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - NIGERIA AS A FEDERATION
1ste kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - KENMERKE VAN 'N FEDERASIE
1ste kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - REGERING
1ste kwartaal, Week 10, Burgerlike opvoeding - WETGEWER
1ste kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Spraakwerk: Hersiening van klinkerklanke
1ste kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Resensie van konsonantklanke
1ste kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Klinker kontras
1ste kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Klinker kontras
1ste kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Spraakwerk: Hersiening van konsonante /t, k, b, d, g/
1ste kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Spraakwerk: Konsonant Kontras /p/ en /t/
1ste kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Spraakwerk: Konsonant Kontras /f/ en /v/
1ste kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Spraakwerk: Konsonant Kontras /l/ en /r/
1ste kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Spraakwerk: konsonant /h/
2de Kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - WERK, ENERGIE EN KRAG
2de Kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - POTENSIËLE EN KINETIESE ENERGIE
2de Kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - BEREKENING WAT WERK GEDOEN BETREF
2de Kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - ENERGIE-OORDRAG WANNEER WERK GEDOEN IS
2de Kwartaal, Week 5, Basiese Wetenskap en Tegnologie - GESINSLEWE ONDERWYS II
2de Kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - KINETIESE TEORIE
2de Kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Verduideliking van sommige verskynsels deur gebruik te maak van Kinetiese TEORIE
2de Kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - VERDAMPING EN KOOK
2de Kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - TERMIESE ENERGIE I
2de Kwartaal, Week 10, Basiese Wetenskap en Tegnologie - TERMIESE ENERGIE II
2de Kwartaal, Week 1, Basiese Tegnologie - HERSIENING/KRINGE
2de Kwartaal, Week 2, Basiese Tegnologie - KWADRILATERALE
2de Kwartaal, Week 3, Basiese Tegnologie - POLYGONE
2de Kwartaal, Week 4, Basiese Tegnologie - AREA VAN VLAK FIGUUR
2de Kwartaal, Week 5, Basiese Tegnologie - AREA VAN VLAK FIGUUR
2de Kwartaal, Week 6, Basiese Tegnologie - HOUTWERK MASJIENE
2de Kwartaal, Week 7, Basiese Tegnologie - HOUTWERK MASJIENE
2de Kwartaal, Week 8, Basiese Tegnologie - METAALWERKMASJIENE
2de Kwartaal, Week 9, Basiese Tegnologie - METAALWERKMASJIENE
2de Kwartaal, Week 10, Basiese Tegnologie - WRYWING
2de Kwartaal, Week 1, Besigheidstudies - VERSEKERING
2de Kwartaal, Week 2, Besigheidstudies - PERSOONLIKE EIENSKAPPE VAN 'N ENTREPRENEUR
2de Kwartaal, Week 3, Besigheidstudies - BESIGHEIDSGELEENTHEID
2de Kwartaal, Week 4, Besigheidstudies - VERBRUIKERS REG
2de Kwartaal, Week 5, Besigheidstudies - VERANTWOORDELIKHEDE VAN 'N VERBRUIKER
2de Kwartaal, Week 6, Besigheidstudies - Wenke vir inkopies
2de Kwartaal, Week 7, Besigheidstudies - BOEKHOUDING
2de Kwartaal, Week 8, Besigheidstudies - GROOTBOEKINSKRYWINGS
2de Kwartaal, Week 9, Besigheidstudies - DIE KLEINKANTBOEK EN DIE IMPREST-STELSEL
2de Kwartaal, Week 10, Besigheidstudies - KONTANTBOEK
2de Kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - VERHOUDING TUSSEN FEDERALE, STAAT EN PLAASLIKE REGERINGS
2de Kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - DIE REGSTELLING
2de Kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - STRAFBARE OORTREDINGS
2de Kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - MENSEREGTE EN REGSOPGANG
2de Kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - MENSEREGTE EN REGSOPGANG
2de Kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - VERBRUIKERSREGTE
2de Kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - DEMOKRASIE
2de Kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - DEMOKRATIESE INSTELLINGS
2de Kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - PILARE VAN DEMOKRASIE
2de Kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Hersiening van Laaste Kwartaal se Werk
2de Kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Spraakwerk: Rympies
2de Kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Spraakwerk: Woordstres
2de Kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Grammatika: Leestekens: punt, komma, uitroepteken, vraagteken, dubbelpunte en semikolons
2de Kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Luisterbegrip: 'n Gesprek oor 'n misdaad P.130
2de Kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling: Wetenskap en Tegnologie
2de Kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Spraakwerk: Konsonant-kontraste /s/ en /z/, /ð/ en /Ө/
2de Kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Spraakwerk: Konsonantkontras /k/ en /g/
2de Kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Spraakwerk: Konsonante /m/, /n/, //
3de kwartaal, Week 1, Basiese Wetenskap en Tegnologie - REPRODUKTIEWE GESONDHEID
3de kwartaal, Week 2, Basiese Wetenskap en Tegnologie - ONTHOUDING
3de kwartaal, Week 3, Basiese Wetenskap en Tegnologie - CHEMIESE
3de kwartaal, Week 4, Basiese Wetenskap en Tegnologie - CHEMIESE (VEILIGHEIDSMAATREËLS)
3de kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - DWELMMISBRUIK
3de kwartaal, Week 6, Basiese Wetenskap en Tegnologie - Ru-olie en Petrochemikalieë I
3de kwartaal, Week 7, Basiese Wetenskap en Tegnologie - OMGEWINGSGEVAAR 1 (erosie en oorstromings)
3de kwartaal, Week 8, Basiese Wetenskap en Tegnologie - OMGEWINGSGEVAAR II (erosie en oorstromings)
3de kwartaal, Week 9, Basiese Wetenskap en Tegnologie - FAMILIEEIENSKAPPE
3de kwartaal, Week 1, Basiese Tegnologie - Hersiening van Laaste Kwartaal se Werk
3de kwartaal, Week 2, Basiese Tegnologie - RIEM EN KETTINGAANDRYFWERK
3de kwartaal, Week 3, Basiese Tegnologie - RAND- EN KETTINGAANDRYFWERK (VERVOLG)
3de kwartaal, Week 4, Basiese Tegnologie - RATTE
3de kwartaal, Week 5, Basiese Tegnologie - RATTE (VERVOLG)
3de kwartaal, Week 6, Basiese Tegnologie - HIDRAULIEK EN PEUMATIESE MASJIENE
3de kwartaal, Week 7, Basiese Tegnologie - BOU KONSTRUKSIE: TERREIN VOORBEREIDING I
3de kwartaal, Week 8, Basiese Tegnologie - UITEENSIT
3de kwartaal, Week 9, Basiese Tegnologie - KRANNE EN WATERVOORSIENING
3de kwartaal, Week 10, Basiese Tegnologie - Praktiese projekte
3de kwartaal, Week 1, Besigheidstudies - DRUKKERS KORREKSIETEKEN
3de kwartaal, Week 2, Besigheidstudies - SLEUTELBORD (SPOED- EN Akkuraatheidsvaardighede)
3de kwartaal, Week 3, Besigheidstudies - SLEUTELBORD (TEGNIEK ONTWIKKELING)
3de kwartaal, Week 4, Besigheidstudies - PARAGRAFERING
3de kwartaal, Week 5, Besigheidstudies - BLADSY OPSTELLING
3de kwartaal, Week 6, Besigheidstudies - MEMORANDUM / E-POS
3de kwartaal, Week 7, Besigheidstudies - MEMORANDUM - E-POS
3de kwartaal, Week 8, Besigheidstudies - KANTOORPROSEDURE
3de kwartaal, Week 9, Besigheidstudies - INLEIDING TOT KANTOORTOERUSTING II
3de kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - VERKIESINGS EN KIESERS VERANTWOORDELIKHEDE
3de kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - VERKIESINGS EN KIESERS VERANTWOORDELIKHEDE II
3de kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - KWALIFIKASIE VIR REGISTRASIE VIR VERKIESING IN NIGERIA
3de kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - KWALIFIKASIE VIR REGISTRASIE VIR VERKIESING IN NIGERIA 2
3de kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - VERKIESINGSWANPRAKTYK
3de kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - BETEKENIS VAN VERKIESINGSWANPRAKTYK
3de kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - ONGELÄFDERHEID
3de kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Spraakwerk – Present Tyd; Spraakwerk: Konsonantkontras /p /, /d/, /b /, /t/.
3de kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Grammatika: Letterkunde in Engels: Sunrise Poetry.
3de kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Grammatika: Die liefde vir wiskunde.
3de kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Grammatika: Woordeskat
3de kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - Antonieme
3de kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - Woordeskatontwikkeling
3de kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Begrip
3de kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - Woord vorming
3de kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - Grammatika
3de kwartaal, Week 1, Ekonomie - HULPBRONNE EN BESLUITNEMING
3de kwartaal, Week 2, Ekonomie - VOEDSELVOEDING
3de kwartaal, Week 3, Ekonomie - VOEDSELHIGIENE EN VOEDSELVOORBEREIDING
3de kwartaal, Week 4, Ekonomie - KOMBUIS EN KOMBUISTOERUSTING
3de kwartaal, Week 5, Ekonomie - AANKOOP, VERWERKING, BEWARING EN VEILIGHEID VAN VOEDSEL
3de kwartaal, Week 6, Ekonomie - AANKOOP, VERWERKING, BEWARING EN VEILIGHEID
3de kwartaal, Week 7, Ekonomie - AANKOOP, VERWERKING, BEWARING EN VEILIGHEID II
3de kwartaal, Week 8, Ekonomie - OPENINGE EN BEVESTIGINGS
3de kwartaal, Week 9, Ekonomie - KLEDING KONSTRUKSIE
3de kwartaal, Week 1, Sosiale studies - Wetenskap, Tegnologie en Samelewing
3de kwartaal, Week 2, Sosiale studies - Wetenskap Tegnologie en Samelewing II
3de kwartaal, Week 3, Sosiale studies - Wetenskap, Tegnologie en Samelewing III
3de kwartaal, Week 4, Sosiale studies - Wetenskap, Tegnologie en Samelewing IV
3de kwartaal, Week 5, Sosiale studies - Selfgeldigheid
3de kwartaal, Week 6, Sosiale studies - Nasionale Ekonomie I
3de kwartaal, Week 7, Sosiale studies - Nasionale Ekonomie II
3de kwartaal, Week 8, Sosiale studies - Nasionale Ekonomie III
3de kwartaal, Week 9, Sosiale studies - VIND HULP
1ste kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - DIE STUDIE VAN KLEURE
1ste kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - ELEMENTE VAN KUNS EN ONTWERP
1ste kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - BEGINSELS VAN KUNS EN ONTWERP
1ste kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - ONTWERP IN TEATER
1ste kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - DANS
1ste kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - SELFBEHEER
1ste kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - STEMOPLEIDING
1ste kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - GESKIEDENIS VAN MUSIEK
1ste kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - GESKIEDENIS VAN MUSIEK
1ste kwartaal, Week 10, Kulturele en Skeppende Kunste - DIE STUDIE VAN KLEURE (KLEURTOEPASSING)
3de kwartaal, Week 1, Kulturele en Skeppende Kunste - PATROON
3de kwartaal, Week 2, Kulturele en Skeppende Kunste - SLEUTELHANDTEKENING
3de kwartaal, Week 3, Kulturele en Skeppende Kunste - DANS AS 'N LOOPBAAN
3de kwartaal, Week 4, Kulturele en Skeppende Kunste - KRAAL WERK
3de kwartaal, Week 5, Kulturele en Skeppende Kunste - TYD MAATTEKENING
3de kwartaal, Week 6, Kulturele en Skeppende Kunste - HEEK
3de kwartaal, Week 7, Kulturele en Skeppende Kunste - PAPIERMACHE
3de kwartaal, Week 8, Kulturele en Skeppende Kunste - INTERVALLE
3de kwartaal, Week 9, Kulturele en Skeppende Kunste - DAS KLEURSTOF
3de kwartaal, Week 10, Kulturele en Skeppende Kunste - SANG EN FLUIT SPEEL
1ste kwartaal, Week 1, Wiskunde - BASIESE WERKING VAN HEELGETALLE
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - HEELGETALLE EN DESIMALE GETALLE
1ste kwartaal, Week 3, Wiskunde - H.C.F en L.C.M EN PERFEKTE VIERKANTE
1ste kwartaal, Week 4, Wiskunde - BREUKE, VERHOUDINGS, DESIMALE EN PERSENTASIES
1ste kwartaal, Week 5, Wiskunde - EENVOUDIGE BELANG
1ste kwartaal, Week 6, Wiskunde - BENADERING VAN GETALLE AFROND TOT DESIMALE PLEKKE
1ste kwartaal, Week 7, Wiskunde - GERIGTE NOMMERS
1ste kwartaal, Week 8, Wiskunde - ALGEBRAIESE UITDRUKKING
1ste kwartaal, Week 9, Wiskunde - ALGEBRAIESE BREUKE (OPTELLING EN AFTREK)
1ste kwartaal, Week 10, Wiskunde - OPLOSSING VAN PROBLEME OP EENVOUDIGE ALGEBRAÏESE VERGELYKING
2de Kwartaal, Week 1, Wiskunde - OPLOSSING VAN VERGELYKINGS 
2de Kwartaal, Week 2, Wiskunde - WOORDPROBLEME OP ALGEBRAÏESE BREUKE
2de Kwartaal, Week 3, Wiskunde - BASIESE TEKENS EN EIENSKAPPE VAN LINEÊRE ONGELYKHEDE.
2de Kwartaal, Week 4, Wiskunde - OPLOSSING VAN ONGELYKHEDE IN EEN VERANDERLIKE
2de Kwartaal, Week 5, Wiskunde - DIE CARTESIAN VLIEGTUIG EN KOORDINATE
2de Kwartaal, Week 6, Wiskunde - LINEÊRE GRAFIEKE IN TWEE VERANDERLIKES, MET DIE GEBRUIK VAN GRAFIEK OM WERKLIKE SITUASIES OP TE LOS 
3de kwartaal, Week 1, Wiskunde - LINEÊRE GRAFIEK IN TWEE VERANDERLIKES, GEBRUIK VAN GRAFIEK OM WERKLIKE SITUASIE OP TE LOS
3de kwartaal, Week 2, Wiskunde - HOEKE IN VEELGOON
3de kwartaal, Week 3, Wiskunde - GRAFIEKE VAN LINEÊRE VERGELYKINGS
3de kwartaal, Week 4, Wiskunde - HOOGTEHOEKE EN DEPRESSIE
3de kwartaal, Week 5, Wiskunde - LAERS
3de kwartaal, Week 6, Wiskunde - DATA STATISTIEKE VOORSTELLING
3de kwartaal, Week 7, Wiskunde - AANBIEDING VAN DATA: IN LYS, TABEL EN LYNGRAFIEK
3de kwartaal, Week 8, Wiskunde - PICTORIAL VOORSTELLING VAN DATA MET BEHULP VAN PICTOGRAM, SERTJEKAARTE EN STAFKAARTE
3de kwartaal, Week 9, Wiskunde - EKSPERIMENTELE WAARSKYNLIKHEID
3de kwartaal, Week 10, Wiskunde - PYTHAGORAS STELLING (OPLOSSING VAN DRIEHOEK)
1ste kwartaal, Week 1, Huishoudkunde - Myself as 'n Tuisteskepper 
1ste kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - FAMILIEHUIS
1ste kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - ONDERHOUD VAN DIE FAMILIEHUIS
1ste kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - STAPPE / RIGLYNE VIR HUISONDERHOUD
1ste kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - KOMBUIS EN KOMBUISTOERUSTING
1ste kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - ONDERHOUD VAN HUISHOUDELINE EN KLERE
1ste kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - HUISHOUDELIKE PLAE
1ste kwartaal, Week 1, Inligting Kommunikasie Tegnologie - KLASSIFIKASIE VAN REKENAARBASIS OP GROOTTE
1ste kwartaal, Week 2, Inligting Kommunikasie Tegnologie - DIE REKENAARSTELSEL
1ste kwartaal, Week 3, Inligting Kommunikasie Tegnologie - HARDEWARE
1ste kwartaal, Week 4, Inligting Kommunikasie Tegnologie - SAGTEWARE
1ste kwartaal, Week 5, Inligting Kommunikasie Tegnologie - BEDRYFSTELSEL 
1ste kwartaal, Week 6, Inligting Kommunikasie Tegnologie - FUNKSIES VAN BEDRYFSTELSEL
1ste kwartaal, Week 7, Inligting Kommunikasie Tegnologie - GETALBASIS
1ste kwartaal, Week 8, Inligting Kommunikasie Tegnologie - OMSETTING VAN GETALBASIS
2de Kwartaal, Week 1, Huishoudkunde - GESINSKONFLIKTE
2de Kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - GESINSKRISIS
2de Kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - PUBERTEIT EN HIGIENE
2de Kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - ADOLESSENSE EN SEKSUALITEIT
2de Kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - SEKSUELE OORDRAAGBARE SIEKTES
2de Kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - LIGGAAMSMETING EN BASIESE PATROONOPSTELLING
2de Kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - LIGGAAMSMETING EN BASIESE PATROONOPSTELLING
2de Kwartaal, Week 8, Huishoudkunde - REËLING VAN VOLHEID
2de Kwartaal, Week 9, Huishoudkunde - HERSIENING EN EKSAMEN
3de kwartaal, Week 1, Huishoudkunde - HULPBRONNE EN BESLUITNEMING
3de kwartaal, Week 2, Huishoudkunde - VOEDSELVOEDING
3de kwartaal, Week 3, Huishoudkunde - VOEDSELHIGIENE EN VOEDSELVOORBEREIDING
3de kwartaal, Week 4, Huishoudkunde - KOMBUIS EN KOMBUISTOERUSTING
3de kwartaal, Week 5, Huishoudkunde - AANKOOP, VERWERKING, BEWARING EN VEILIGHEID VAN VOEDSEL
3de kwartaal, Week 6, Huishoudkunde - AANKOOP, VERWERKING, BEWARING EN VEILIGHEID
3de kwartaal, Week 7, Huishoudkunde - OPENINGE EN BEVESTIGINGS
3de kwartaal, Week 8, Huishoudkunde - KLEDING KONSTRUKSIE
3de kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - DIE PASSIE [Die triomfantlike intog in Jerusalem] (Mark 11:1-11).
3de kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - DIE LAASTE Amaalmaal [LUKAS 22: 7-20, JOHANNES 13:1-12. MARKUS 14:12-25, LUKAS 22:7-20]
3de kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - Die verraad en arrestasie
3de kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - DIE PROEWE VAN CHRISTUS
3de kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - DIE DOOD EN BEGRAFNIS VAN JESUS CHRISTUS
3de kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - Die opstanding en verskyning
3de kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - DIE GROOT KOMMISSIE
3de kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - DIE CHRISTELIKE KERK VANDAG.
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - JESUS CHRISTUS LEER IN GELYKENIS
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - GELYKENIS WAT GODE LIEFDE ILLUSTREER
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - GELYKENIES WAT BEKOMMERS VIR MEKAAR ILLUSTRASEER LUKAS 12:13-21; 16; 19-31
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - GELYKENIS OOR VOLWASSENHEID EN VERANTWOORDELIKHEID
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - JESUS ONDERWERP HOMSELF AAN GODSDIENSTIGE EN SIVIELE WETTE
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - JESUS CHRISTUS KLAAR DIE WARE BETEKENIS VAN DIE WET
2de Kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - JESUS CHRISTUS VERBETER DIE BESTAANDE WETTE
2de Kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - LIEF DIE HOOGSTE WET
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - VOORBEREIDING VIR DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - GEBOORTE VAN JESUS
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - AANBIEDING VAN JESUS CHRISTUS IN DIE TEMPEL
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - JESUS CHRISTUS BEREID VIR SY LEWE BEDIENING VOOR
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - DIE VERSOEKING VAN JESUS Matt. 4:1-11
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - ROEPING VAN DIE DISSIPELS
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - JESUS VERWELKOM ALLE MENSE
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - JESUS LEER OP DIE BERG/DIE EIS VAN DIE KONINKRYK
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - WÊRELDSE BESIT
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - OPROEP NA DIENS
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - JOSEPH HET GEREAGEER OP DIE OPROEP VAN DIENS
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - DIE ROEP VAN MOSES
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - DIE ROEP VAN JOSHUA
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - ROEP TOT GEHOORSAAMHEID ABRAHAM
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - VERHOUDING IN DIE FAMILIE
2de Kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - VERHOUDING IN DIE SKOOLGEMEENSKAP
2de Kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - VERHOUDING IN DIE GEMEENSKAP EN IN DIE KERK
2de Kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - PAULUS VOOR DIE BURGERLIKE OWERHEID: GOVERNEUR FESTUS Handelinge 23:1-12
2de Kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - Veevoere en voeding
2de Kwartaal, Week 2, Landbouwetenskap - Klassifikasie van voere
2de Kwartaal, Week 3, Landbouwetenskap - Faktore om te oorweeg voordat veevoere besluit word
2de Kwartaal, Week 4, Landbouwetenskap - Grond
2de Kwartaal, Week 5, Landbouwetenskap - Vissery
2de Kwartaal, Week 8, Landbouwetenskap - Dieresiektes