Lesnotas volgens weke en kwartaal - Senior Seconder 2

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir Senior Seconder 2, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - REGTE VAN BURGERS
1ste kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - GRONDWETLIKE DEMOKRASIE
1ste kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - VOORDELE VAN KONSTITUSIONELE DEMOKRASIE
1ste kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - HUMAN TRAFFICKING
1ste kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - REGERING EN INDIVIDUELE POGINGS OM MENSEHANDEL TE BESTREG
1ste kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - STIGTING VROUEHANDEL EN KINDERARBEID (WOTCLEF)
1ste kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - GEMEENSKAPSDIENS
1ste kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - BURGERSKAP ONDERWYS
1ste kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - BEPERKINGS VAN MENSEREGTE
1ste kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - SPELLING: BRITSE EN AMERIKAANSE ENGELS
1ste kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - BEGRIP: PROSTRASIE
1ste kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - SPRAAKWERK: SINSINTONASIEPATRONE.
1ste kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - BEGRIP : BESIGHEID
1ste kwartaal, Week 5, Engelse Begrip - FORMELE EN INFORMELE BRIEWE
1ste kwartaal, Week 6, Engelse Begrip - BEGRIP: BESPROEIING
1ste kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - BEGRIP: ROMAN UITTREKSEL.
1ste kwartaal, Week 8, Engelse Begrip - BEGRIP: WETSTOEPASSINGSOOREENKOMS
1ste kwartaal, Week 9, Engelse Begrip - BEGRIP: WET EN ORDE.
1ste kwartaal, Week 10, Engelse Begrip - BEGRIP: HELP VAN VERSLAFDES.
1ste kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - HERSIENING VAN LAASTE KWARTAAL WERK
1ste kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - LEES EN ONTDEK NIE-AFRIKAANSE DRAMA: OTHELLO DEUR WILLIAM SHAKESPEARE
1ste kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - LEES EN ONTDEK NIE-AFRIKAANSE DRAMA: OTHELLO DEUR WILLIAM SHAKESPEARE
1ste kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - LEES EN ONTDEK NIE-AFRIKAANSE DRAMA: OTHELLO DEUR WILLIAM SHAKESPEARE - BELANGRIKE AANHAALS VERDUIDELIK
1ste kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - HERSIENING: LEES EN INHOUDSANALISE VAN AFRIKAANSE POËSIE- 'KLAVIER EN DROMME' DEUR GABRIEL OKARA
1ste kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN AFRIKAANSE POËSIE: 'LAMP' DEUR GBEMISOLA ADEOTI
1ste kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE: "DIE SKOOLSEUN"
1ste kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE: "DIE KATROL" DEUR GEORGE HERBERT
1ste kwartaal, Week 9, Letterkunde in Engels - HERSIENING VAN DIGTERLIKE TOESTELLE
1ste kwartaal, Week 10, Letterkunde in Engels - HERSIENING: LITERÊRE BEPALINGS EN DEFINISIE
2de Kwartaal, Week 1, Biologie - STRUKTUUR VAN 'N VRUG
2de Kwartaal, Week 2, Biologie - VARIASIE IN BEVOLKING
2de Kwartaal, Week 3, Biologie - AANPASSING VIR OORLEWING
2de Kwartaal, Week 4, Biologie - AANPASTE KLEUR EN GEDRAGAANPASSING
2de Kwartaal, Week 5, Biologie - TEORIEË VAN EVOLUSIE
2de Kwartaal, Week 6, Biologie - BIOLOGIE VAN OORFEL EN VARIASIE (GENETIKA)
2de Kwartaal, Week 7, Biologie - CHROMOSOME: DIE BASIS VAN ERFLIKE
2de Kwartaal, Week 1, Burgerlike opvoeding - GRONDWETLIKE DEMOKRASIE
2de Kwartaal, Week 2, Burgerlike opvoeding - REGSTELLING
2de Kwartaal, Week 3, Burgerlike opvoeding - STAATSDIENS
2de Kwartaal, Week 4, Burgerlike opvoeding - DIE SIVIELE DIENSKOMMISSIE
2de Kwartaal, Week 5, Burgerlike opvoeding - BURGERSKAP
2de Kwartaal, Week 6, Burgerlike opvoeding - GRONDWET
2de Kwartaal, Week 7, Burgerlike opvoeding - FEDERALISME
2de Kwartaal, Week 8, Burgerlike opvoeding - DIE BURGERLIKE SAMELEWING
2de Kwartaal, Week 9, Burgerlike opvoeding - MENSEREGTE
2de Kwartaal, Week 1, Ekonomie - EKONOMIESE GROEI EN ONTWIKKELING
2de Kwartaal, Week 2, Ekonomie - EKONOMIESE ONTWIKKELINGSBEPLANNING
2de Kwartaal, Week 3, Ekonomie - INTERNASIONALE ORGANISASIE
2de Kwartaal, Week 4, Ekonomie - HUIDIGE EKONOMIESE PLANNE
2de Kwartaal, Week 5, Ekonomie - EKONOMIESE ONTWIKKELING UITDAGINGS
2de Kwartaal, Week 6, Ekonomie - EKONOMIESE HERVORMINGSPROGRAMME
2de Kwartaal, Week 1, Engelse Begrip - Opsomming: Death and the King's Horsemen
2de Kwartaal, Week 2, Engelse Begrip - Struktuur: Klousules
2de Kwartaal, Week 3, Engelse Begrip - Direkte en indirekte spraak
2de Kwartaal, Week 4, Engelse Begrip - Begrip: 'n Spoorwegreis
2de Kwartaal, Week 7, Engelse Begrip - Hersiening van die klinker en die konsonante
2de Kwartaal, Week 1, Regering - AFRIKAANSE UNIE – (HISTORIESE PERSPEKTIEF)
2de Kwartaal, Week 2, Regering - GEMEENSKAPLIKE RYKDOM VAN NASIE
2de Kwartaal, Week 3, Regering - GEMEENSKAPLIKE RYKDOM VAN NASIES
2de Kwartaal, Week 4, Regering - VERENIGDE NASIE ORGANISASIE
2de Kwartaal, Week 5, Regering - VERENIGDE NASIES
2de Kwartaal, Week 6, Regering - GESPESIALISEERDE AGENTSKAPPE VAN U.N.O.
2de Kwartaal, Week 7, Regering - Gespesialiseerde Agentskappe van VN (i) Doelstellings van die Agentskappe, (ii) Prestasies van VN, (iii) Probleme of mislukkings van die VN
2de Kwartaal, Week 8, Regering - EKONOMIESE GEMEENSKAP VAN WES-AFRIKAANSE STATE (ECOWAS).
2de Kwartaal, Week 9, Regering - EKONOMIESE GEMEENSKAP VAN WES-AFRIKAANSE STATE (ECOWAS)
2de Kwartaal, Week 10, Regering - ORGANISASIE VAN PETROLEUM-UITVOERLANDE
2de Kwartaal, Week 11, Regering - ORGANISASIE VAN PETROLEUM-UITVOERLANDE (OPUL)
2de Kwartaal, Week 1, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE – “THE SUN RISING” – deur John Donne.
2de Kwartaal, Week 2, Letterkunde in Engels - LEES EN TEKSTUELE ANALISE VAN AFRIKAANSE PROSA- PERS HIBISKUS deur Ngozi Chimamanda Adichie.
2de Kwartaal, Week 3, Letterkunde in Engels - LEES- EN INHOUDSANAALTSIS VAN AFRIKAANSE POËSIE- “UITGEDRAAIE” deur Jared Angira.
2de Kwartaal, Week 4, Letterkunde in Engels - LEES EN TEKSTUELE ANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE PROSE- LEER VAN DIE VLIEE deur William Golding.
2de Kwartaal, Week 5, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN AFRIKAANSE POËSIE-“THE FENCE” deur Lenrie Peters.
2de Kwartaal, Week 6, Letterkunde in Engels - DIE BELANGRIKHEID OM ERNSTIG TE WEES deur Oscar Wilde.
2de Kwartaal, Week 7, Letterkunde in Engels - LEES EN INHOUDSANALISE VAN NIE-AFRIKAANSE POËSIE- 'THE SOUL'S ERRAND' deur Waiter Raleigh
2de Kwartaal, Week 8, Letterkunde in Engels - LEES EN TEKSTUELE ANALISE VAN AFRIKAANSE DRAMA- DIE BLINKARDS
2de Kwartaal, Week 1, Finansiële Rekeningkunde - KOOP VAN BESIGHEID
2de Kwartaal, Week 2, Finansiële Rekeningkunde - REKENINGKUNDIGE VERHOUDINGS EN INTERPRETASIE VAN FINANSIËLE STATE
2de Kwartaal, Week 3, Finansiële Rekeningkunde - OPENBARE SEKTOR REKENINGKUNDE
2de Kwartaal, Week 4, Finansiële Rekeningkunde - INLEIDING TOT TAKREKENINGE
2de Kwartaal, Week 5, Finansiële Rekeningkunde - VOORBEREIDING VAN TAKREKENING
2de Kwartaal, Week 6, Finansiële Rekeningkunde - INLEIDING TOT DATAVERWERKING
1ste kwartaal, Week 1, Wiskunde - HERSIENING VAN LOGARITME VAN GETALLE GROTER AS EEN EN LOGARITME VAN GETALLE MINDER AS EEN.
1ste kwartaal, Week 2, Wiskunde - PERSENTASIE FOUT
1ste kwartaal, Week 3, Wiskunde - REKENVOORDERING (A.P)
1ste kwartaal, Week 4, Wiskunde - MEETKUNDIGE PROGRESSIE
1ste kwartaal, Week 5, Wiskunde - KWADRATIESE VERGELYKINGS
1ste kwartaal, Week 6, Wiskunde - OORSIG VAN EERSTE HALFTERMYN LESSE
1ste kwartaal, Week 7, Wiskunde - GELYKTYDIGE VERGELYKINGS
1ste kwartaal, Week 8, Wiskunde - GELYKTYDIGE VERGELYKINGS
1ste kwartaal, Week 9, Wiskunde - REGUITLYN GRAFIEKE
2de Kwartaal, Week 1, Wiskunde - Berekening op rente op effekte en skuldbriewe deur logaritme-tabel te gebruik
2de Kwartaal, Week 2, Wiskunde - Koördinaatmeetkunde van reguitlyn: Cartesiese koördinaatgrafieke
2de Kwartaal, Week 3, Wiskunde - Koördinaat Meetkunde van reguit lyne
2de Kwartaal, Week 4, Wiskunde - Differensiasie van algebraïese funksies: betekenis van differensiasie
2de Kwartaal, Week 5, Wiskunde - Differensiasie van algebraïese funksies
1ste kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - TOETS INTERPRETASIE
1ste kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - RECHAUFFE (OORSKIKKING)
1ste kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - DIE KUNS VAN VERMAAK
1ste kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - PRAKTIESE
1ste kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - TABELINSTELLINGS
2de Kwartaal, Week 1, Voedsel en voeding - DRANK
2de Kwartaal, Week 2, Voedsel en voeding - KAKAODRANKIE, KOFFIE EN TEE
2de Kwartaal, Week 3, Voedsel en voeding - PRAKTIES OP DRANK
2de Kwartaal, Week 4, Voedsel en voeding - VERSAMELING VAN INLIGTING/ RESEPTE.
2de Kwartaal, Week 5, Voedsel en voeding - TOETS INTERPRETASIE
2de Kwartaal, Week 6, Voedsel en voeding - TOTALE HOEVEELHEDE VAN ALLE BESTANDDELE
2de Kwartaal, Week 7, Voedsel en voeding - RECHEUFFE (Oorblywende kookkuns)
1ste kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - VERGELYKENDE VERSLAG VAN DIE DOOP IN DIE SINOPTIESE EVANGELIE.
1ste kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - VERGELYKENDE VERSLAG VAN DIE VERSOEKING IN DIE SINOPTIESE EVANGELIE - Mat 4: 1-11, Markus 1: 12-13. Lukas 4:1-13
1ste kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - DISSIPEELSKAP
1ste kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - Die eise van dissipelskap
1ste kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - SENDING VAN DIE DISSIPELS
1ste kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - DIE PROEWE VAN CHRISTUS
1ste kwartaal, Week 7, Christelike Godsdienskunde - KRUISIGING EN BEGRAFNIS VAN JESUS (MATTEUS 27. 32-56)
1ste kwartaal, Week 8, Christelike Godsdienskunde - DIE OPSTANDING EN VERSKYNINGS VAN JESUS.
1ste kwartaal, Week 9, Christelike Godsdienskunde - GEMEENSKAPLIKE LEWE IN DIE VROEë CHRISTELIKE
2de Kwartaal, Week 1, Christelike Godsdienskunde - DIE HEILIGE GEES MET PINKSTER.
2de Kwartaal, Week 2, Christelike Godsdienskunde - SENDING AAN DIE heidene
2de Kwartaal, Week 3, Christelike Godsdienskunde - SENDING AAN DIE heidene
2de Kwartaal, Week 4, Christelike Godsdienskunde - OPPOSISIE VAN DIE EVANGELIE BOODSKAP
2de Kwartaal, Week 5, Christelike Godsdienskunde - SAULS OPPOSISIE TEEN DIE EVANGELIE
2de Kwartaal, Week 6, Christelike Godsdienskunde - MIV/VIGS
2de Kwartaal, Week 1, Landbouwetenskap - Landboubemarking
2de Kwartaal, Week 1, Data verwerking - Parallelle databasis
2de Kwartaal, Week 2, Data verwerking - Netwerk
2de Kwartaal, Week 3, Data verwerking - Netwerktopologie
2de Kwartaal, Week 4, Data verwerking - Internet sekuriteit