Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuterskool 1

Blaai deur lesnota-onderwerpe vir kleuter, 1ste, 2de en 3de kwartaal, alle weke, alle vakke


1ste kwartaal, Week 1, Klanke - Klank, identifikasie en assosiasie van jolige klanke s, a, t, I, p, n met prente en voorwerpe
1ste kwartaal, Week 2, Klanke - Skryf Jolly phonics klanke s, a t, I, p, n
1ste kwartaal, Week 3, Klanke - Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke c/k/ck, h, e, r, m, d met prente en voorwerpe
1ste kwartaal, Week 4, Klanke - Skryf Jolly phonics klanke c/k/ck, e, h, r, m, d
1ste kwartaal, Week 5, Klanke - Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke g,o,u,f,l,b met prente en voorwerpe
1ste kwartaal, Week 6, Klanke - Skryf Jolly phonics klanke g, o, u, l, f, b
1ste kwartaal, Week 7, Klanke - Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke ai, j, oa, ie, ee, of met prente en voorwerpe
1ste kwartaal, Week 8, Klanke - Om Jolly phonics te skryf klink ai, j, oa, ie, ee, of
1ste kwartaal, Week 9, Klanke - Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke z, w, ng, v, oo, OO met prente en voorwerpe
2de Kwartaal, Week 1, Klanke - Skryf Jolly phonics klanke z, w, ng, v, oo, OO
2de Kwartaal, Week 2, Klanke - Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th, Th met prente en voorwerpe
2de Kwartaal, Week 3, Klanke - Om Jolly phonics te skryf klink y, x, ch, sh, th, Th
2de Kwartaal, Week 4, Klanke - Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue, er, ar met prente en voorwerpe
2de Kwartaal, Week 5, Klanke - Om Jolly phonics te skryf klink qu, ou, oi, ue, er, ar
2de Kwartaal, Week 6, Klanke - Klank, identifikasie en assosiasie van enkelklinkerklanke a e I o u met voorwerpe
2de Kwartaal, Week 7, Klanke - Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of
2de Kwartaal, Week 8, Klanke - Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke oo, OO, oi, ue, er, ar
2de Kwartaal, Week 9, Klanke - Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is
3de kwartaal, Week 1, Klanke - Klinker Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op
3de kwartaal, Week 2, Klanke - Eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde
3de kwartaal, Week 3, Klanke - MOOI WOORDE: Konsonant Klinker woorde nee, gaan, doen, so, aan, hy, ek, ons, my, deur
3de kwartaal, Week 4, Klanke - Eenvoudige sinne met moeilike woorde
3de kwartaal, Week 5, Klanke - Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde
3de kwartaal, Week 6, Klanke - Eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde
3de kwartaal, Week 7, Klanke - Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde
3de kwartaal, Week 8, Klanke - Eenvoudige sinne met Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde
3de kwartaal, Week 9, Klanke - Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde