Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 7DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde

INHOUD : Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde verbod, kan, waaier, man, pan, gehardloop, bruin, van
  2. Skryf die Groep 2 Konsonant/klinker/konsonant woorde verbod, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan die Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde identifiseer

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die drieletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van konsonant/klinker/konsonantwoorde, klankkaart van klanke, kaarte van vokaal/konsonantwoorde en konsonant/klinkerwoorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifikasie van Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde verbod, kan, waaier, man

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiseer Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN GROEP 2 KONSONANT/KLINKAAL/KOSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

verbod

kan

waaier

man

En spreek die individuele klanke uit en dan die hele woorde saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. verbod

2. kan

3. aanhanger

4. man

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die konsonant /klinker/konsonantwoorde ban-man te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde pan, ran, tan, van

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiseer Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN GROEP 2 KONSONANT/KLINKAAL/KOSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

pan

gehardloop

Tan

van

En spreek die individuele klanke uit en dan die hele woorde saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. pan

2. gehardloop

3. bruin

4. van

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die konsonant/vokaal/konsonantwoorde pan-van te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het