Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 5DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Skryf van Jolly phonics-klanke qu, ou, oi, ue, er, ar

INHOUD: Skryf Jolly phonics klanke qu, ou, oi, ue, er, ar

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Kopieer en spoor jolly phonics klank qu, ou, oi, ue, er, ar beide in die hoofletters en kleinletters na
  2. Skryf Jolly phonics-klanke qu, ou, oi, ue, er, ar

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan al die groep 7 letterklanke identifiseer

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die klankliedjies van al die groep 7 letterklanke om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte, klankkaart, oudiovisuele snitte van die klank/liedjie, prente van voorwerpe met die Groep 4-klanke, kartonne, kryte/kleurpotlode, skêr, papierband, spoorpatrone van kw-ar

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Kopieer, spoor en skryf letterklanke qu-oi

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as kopieer, natrek en skryf van letterklanke qu-oi

Die leerlinge luister

2

OPSOEK EN KOPIEER

Die onderwyser teken letterklanke qu-oi deur stippellyne op die bord te gebruik

Sy gebruik die arm tik-, lugskryf- en tabelskryftegnieke om te wys hoe klanke qu-oi opgespoor en gekopieer word

qu- 'n kombinasie van 'q' en 'u'

ou – 'n kombinasie van 'o' en 'u'

oi- 'n kombinasie van die 'o' en 'i'

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUASIE-SKRYF

Die leerlinge word gemaak om qu-oi in hoofletters en kleinletters op te spoor en te kopieer

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om qu-oi beide in hoofletters en klein letters in hul aktiwiteitsboek te skryf

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Kopieer, spoor en skryf letterklanke ue-ar

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as kopieer, natrek en skryf van letterklanke ue-ar

Die leerlinge luister

2

OPSOEK EN KOPIEER

Die onderwyser teken letterklanke ue-ar deur stippellyne op die bord te gebruik

Sy gebruik die arm tik-, lugskryf- en tabelskryftegnieke om te wys hoe klanke ue-ar opgespoor en gekopieer word

ue- 'n kombinasie van die 'u' en 'e'

er- 'n kombinasie van 'e' en 'r'

ar- 'n kombinasie van 'a' en 'r'

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUASIE-SKRYF

Die leerlinge word gemaak om ue-ar beide in hoofletters en kleinletters na te spoor en te kopieer

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om ue-ar beide in hoofletters en kleinletters in hul aktiwiteitsboek te skryf

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Skryf Jolly phonics klanke z, w, ng, v, oo, OO

2

Klank, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th(stem), th(onstem) met prente en voorwerpe

3

Om Jolly phonics te skryf klink y, x, ch, sh, th (stem), th (onstem)

4

Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue,er, ar met prente en voorwerpe

5

Om Jolly phonics te skryf klink qu, ou, oi, ue, er, ar

6

Klank, identifikasie en assosiasie van enkelklinkerklanke a e I o u met voorwerpe

7

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

8

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke oo, OO, ai, oi, ue, er, ar

9

Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is