Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

TWEEDE KWARTAAL

LESPLAN VIR 2DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th, Th met prente en voorwerpe

INHOUD: Klink, identifikasie en assosieer jolige klanke y, x, ch, sh, th, Th met prente en voorwerpeSPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Identifiseer en klink al die groep 6 letterklanke
  2. Assosieer al die groep 6 letterklanke met prente en voorwerpe

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan al die groep 5 letterklanke identifiseer

STEL INLEIDING : Die onderwysers gebruik die klankliedjies van al die groep 6 letterklanke om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte, klankkaarte, oudiovisuele snitte van die klank/liedjie, prente van voorwerpe met die Groep 6-klanke, kartonne, kryte/kleurpotlode, skêr, papierband

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2 : Identifikasie van letterklanke y-hfst

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as die gebruik van klanke om ons letters te sê. Dit word gedoen met behulp van storielyn

y-STORIE

Yunus eet graag jogurt. Sy Antie gee vir hom jogurt. Wanneer Yunus jogurt eet, maak hy die geluid, 'y y y y'

AKSIE

Die kinders maak asof hulle jogurt van lepel eet en sê: /j, y, y, y/.

x-STORIE

Daar was 'n seun genaamd Jax wat omgeval en sy arm seergemaak het. Hy moes hospitaal toe gaan waar die dokter ’n x-straalmasjien gebruik het om te kyk of sy bene gebreek is. Die x-straalmasjien het die klank 'x x x x' gemaak

AKSIE

Die kinders maak asof hulle 'n x-straal met 'n x-straalkamera neem en sê: /x, x, x, x/.

Ch-STORIE

Charlise reis met die trein na Maryland. Die trein gaan vinniger en vinniger en maak die klank 'ch ch ch ch'

AKSIE

Die kinders maak asof hulle stoomtreine is, beweeg hul arms soos suiers en sê: /ch ch ch ch/

Sh-STORIE

Juffrou Kenny ons Engelse onderwyser het die klaskamer binnegekom terwyl die studente baie geraas het. "sh sh sh!" sy sê vir hulle om hulle stil te hou sodat sy die dag se les kan begin.

AKSIE

Die kinders sit hul vinger oor hul lippe en maak 'n aanhoudende /shshshsh/ geluid.

Th(stem) en Th(stemloos)

STORIE    

th(voiced)- Uitspraak soos "t" of "d" (soos in dan- "den", dink- "tink")    


en


th(onvoiced)- Uitspraak “f” of “v”(soos in North-“Norf”, Breathe-“Breave”)

       

Daar was twee narre wat by 'n verjaardagpartytjie opgetree het. een nar was 'n goeie nar en een was 'n slegte nar. die goeie nar het sy tong bietjie uitgesteek en gesê: “th”(stem). die ander nar het sy tong reguit uitgesteek en “th” (ongestemd) gegaan. So al wat jy kon hoor was “de de de de de”

AKSIE

Die kinders maak of hulle stoute narre is en steek hul tonge uit, 'n entjie vir /de/ en verder vir /de/

Die leerlinge luister

2

IDENTIFIKASIE

Met behulp van flitskaarte met die y-Th daarop, laat die onderwyser die leerlinge om dit afsonderlik te herhaal

Die leerlinge neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser vra die leerlinge om te identifiseer

a. letterklank 'y'

b. letterklank 'x'

c. letterklank 'ch'

d. letterklank 'sh'

e. letterklank 'de'

f. letterklank 'Th'

Die leerlinge neem deel en reageer

4

KLASAKTIWITEIT

Met die kartonvelle en die kleurpotlode/kryte teken die onderwyser elk van die groep 6 letterklanke en knip dit met die skêr

Die Leerlinge kyk, luister en neem deel

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk die leerlinge se werk, prys en maak die nodige regstellings

Periode 3 - Assosiasie van jolige klanke in Groep 6 met prente en voorwerpe

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEK DIE VORIGE LES

Die onderwyser hersien die identifikasie van letterklanke y-Th

Die leerlinge luister

2

ASSOSIEER JOLLY PHONICS KLANK sn MET VOORWERPE EN PRENTJIES

Die onderwyser teken elk van die voorwerpe wat met elke letterklanke in groep 6 geassosieer word op die bord

Y soos in

Jojo

Jojo

X soos in

X-straal

X-straal


Ch soos in

Kuiken

Ch-i-ck

Sh soos in

Skoen

Skoen

de (stem)

Drie

Th-r-ee

Die (ongestemde)

T-ee-de

Tande

Die leerlinge neem deel en reageer

3

EVALUERING

Die onderwyser vra die leerlinge om meer voorwerpe/prente soos garingboom, jogurt, xilofoon, stoel, skaap, skip, veer, mot, keel met die groep 6 letterklanke te assosieer

Die leerlinge neem deel

4

KLASAKTIWITEIT

In die aktiwiteitsboek word die leerlinge gevra om die gegewe prent en voorwerpe met die groep 6 letterklanke te assosieer

Die leerlinge neem deel

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer dit waar nodigFONIKA SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Skryf Jolly phonics klanke z, w, ng, v, oo, OO

2

Klank, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th(stem), th(onstem) met prente en voorwerpe

3

Om Jolly phonics te skryf klink y, x, ch, sh, th (stem), th (onstem)

4

Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue,er, ar met prente en voorwerpe

5

Om Jolly phonics te skryf klink qu, ou, oi, ue, er, ar

6

Klank, identifikasie en assosiasie van enkelklinkerklanke a e I o u met voorwerpe

7

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

8

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke oo, OO, ai, oi, ue, er, ar

9

Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is