Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 4DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue, er, ar met prente en voorwerpe

INHOUD: Klink, identifikasie en assosieer jolige klanke qu, ou, oi, ue, er, ar met prente en voorwerpe

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Identifiseer en klink al die groep 7 letterklanke
  2. Assosieer al die groep 7 letterklanke met prente en voorwerpe

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan al die groep 6 letterklanke identifiseer

STEL INLEIDING : Die onderwysers gebruik die klankliedjies van al die groep 7 letterklanke om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte, klankkaarte, oudiovisuele snitte van die klank/liedjie, prente van voorwerpe met die Groep 7-klanke, kartonne, kryte/kleurpotlode, skêr, papierband

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Identifikasie van letterklanke qu-ar

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as die gebruik van klanke om ons letters te sê. Dit word gedoen met behulp van storielyn

qu-STORIE

Die eende swem IN die meer. Die eende maak die geluid "QU QU QU'.

AKSIE

Die kinders maak hul hande in 'n eend se bek, maak hulle oop en toe en sê: /qu,qu,qu/.

ou-STORIE

Seën is om 'n nuwe rok naaldwerk. Skielik prik die naald haar duim. sy huil en skree “ou! ou!”

AKSIE

Die kinders maak asof hul vinger 'n naald is en gebruik dit om hul duim te prik en sê: /ou/!

oi-STORIE

Die matroos is op sy groot blou skip. toe hy 'n ander skip te naby sien kom skree hy "oi oi skip ahoy!"

AKSIE

Die kinders bak hul hande om hul mond en sê, /oi/! skip ahoy!

ue-STORIE

Sharon is besig om 'n paar vriende te kies om saam met haar te speel. Sy wys na haar vriende en sê: "Ek wil met jou speel! ue ue ue”!

AKSIE

Die kinders wys na mekaar en sê: /ue, ue, ue/

er-STORIE

Benez is mal daaroor om koeke te maak. hy gaan winkel toe en koop 'n elektriese koekmenger. Dit meng so vinnig en maak die geluid: “Errrrrrrrrrrr”.

AKSIE

Die kinders rol hul hande oor mekaar soos 'n menger wat sê, /er-er-er-er/

ar-STORIE

Benjamin het pyn in sy keel. Hy gaan sien die dokter. Die dokter sê, “maak jou mond oop en sê ar…..dit sal my help om jou keel beter te sien”. Benjamin maak sy mond oop en sê "ar"

AKSIE

Die kinders maak hul monde wyd oop, /ar/

Die leerlinge luister

2

IDENTIFIKASIE

Deur flitskaarte te gebruik met die kw-ar daarop geskryf, laat die onderwyser die leerlinge om dit afsonderlik te herhaal

Die leerlinge neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser vra die leerlinge om te identifiseer

a. letterklank 'qu'

b. letter klink 'ou'

c. letterklank 'oi'

d. letterklank 'ue'

e. letterklank 'er'

f. letterklank 'ar'

Die leerlinge neem deel en reageer

4

KLASAKTIWITEIT

Met die kartonvelle en die kleurpotlode/kryte teken die onderwyser elk van die groep 7 letterklanke en knip dit met die skêr

Die Leerlinge kyk, luister en neem deel

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk die leerlinge se werk, prys en maak die nodige regstellings

Periode 3- Assosiasie van jolige klanke in Groep 7 met prente en voorwerpe

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEK DIE VORIGE LES

Die onderwyser hersien die identifikasie van letterklanke qu-ar

Die leerlinge luister

2

ASSOSIEER JOLLY PHONICS KLANK sn MET VOORWERPE EN PRENTJIES

Die onderwyser teken elk van die voorwerpe wat geassosieer word met elke letterklanke in groep 7 op die bord

qu soos in

Koningin

Qu-ee-n

ou soos in

Mond

M- ou -th

oi soos in

Olie

Oi-l

ue soos in

Sneesdoekie

Ti-ss- ue

er soos in

Tier

Tier eh

ar soos in

Ster

St- ar

Die leerlinge neem deel en reageer

3

EVALUERING

Die onderwyser vra die leerlinge om meer voorwerpe/prente soos eekhoring, wolk, kook, spoel, grond, brandstof, leer, motor te assosieer met die groep 7 letterklanke

Die leerlinge neem deel

4

KLASAKTIWITEIT

In die aktiwiteitsboek word die leerlinge gevra om die gegewe prent en voorwerpe met die groep 7 letterklanke te assosieer

Die leerlinge neem deel

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer dit waar nodig

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Skryf Jolly phonics klanke z, w, ng, v, oo, OO

2

Klank, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th(stem), th(onstem) met prente en voorwerpe

3

Om Jolly phonics te skryf klink y, x, ch, sh, th (stem), th (onstem)

4

Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue,er, ar met prente en voorwerpe

5

Om Jolly phonics te skryf klink qu, ou, oi, ue, er, ar

6

Klank, identifikasie en assosiasie van enkelklinkerklanke a e I o u met voorwerpe

7

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

8

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke oo, OO, ai, oi, ue, er, ar

9

Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is