Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 4DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Eenvoudige sinne met moeilike woorde

INHOUD : Eenvoudige sinne met moeilike woorde: ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klink eenvoudige sinne met moeilike woorde
  2. Skryf eenvoudige sinne met moeilike woorde

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan die moeilike woorde identifiseer en klink: Konsonante vokaalwoorde

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die tweeletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van moeilike woorde: Konsonant-vokaalwoorde, klankkaart, sinstroke met moeilike woorde: Konsonant-vokaalwoorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank van eenvoudige sinne met moeilike woorde: konsonante vokaalwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien al die moeilike woorde: Konsonantvokaalwoorde reeds behandel


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as klank van eenvoudige sinne

Die leerlinge luister

2

Klink EENVOUDIGE SINNE MET LEWE WOORDE: KONSONANTKLANKER KLANKE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

Ons gaan op

Dit is so

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. ons gaan op

2. Dit is so

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne te skryf met moeilike woorde konsonant vokaal woorde soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank van eenvoudige sinne met moeilike woorde: konsonantvokaalwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser herbesoek die vorige les


Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende eenvoudige sinne met moeilike woorde: Konsonantvokaalwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING VAN EENVOUDIGE SINNE MET MISLIKE WOORDE: KONSONANTKLAKERWOORDE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met moeilike woorde: konsonantvokaalwoorde

Dit is ek

Dit is my os

Gaan daarheen

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. Dit is ek

2. Gaan daarheen

3. Dit is my os

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne te skryf met moeilike woorde konsonant vokaal woorde soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het