Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 1STE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Klinker Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

INHOUD : Klinker Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer Vokaalkonsonantwoorde: os, op, van, of, ons, op
  2. Skryf vokaalkonsonantwoorde: os, op, van, of ons op

TOETREDINGSGEDRAG : Leerlinge kan al die 42 klanke identifiseer

STEL INLEIDING : Die onderwysers gebruik die tweeletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte van vokaalkonsonantwoorde, klankkaart

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifikasie van vokaalkonsonantklanke os, op, van

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiserende vokaalkonsonantklanke

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE KLANKKONSONANTKLANKE

Die onderwyser skryf die vokaalkonsonantklanke op die bord

os

aan

van

En spreek eers die individuele klanke uit dan albei klanke saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. os

2. aan

3. van

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die vokaalkonsonantklanke os-van beide in hoof- en kleinletters te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van vokaalkonsonantklanke of, op, ons

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiserende vokaalkonsonantklanke

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE KLINKERKONSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die vokaalkonsonantklanke op die bord

of

op

ons

En spreek eers die individuele klanke uit dan albei klanke saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. of

2. op

3. ons

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die vokaalkonsonantklanke of-ons beide in hoof- en kleinletters te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodigFONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het