Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 7DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele klinkerklanke ai, oa, ie, ee, of

INHOUD : Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele klinkerklanke ai, oa, ie, ee, of

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klink en identifiseer dubbele vokaalklanke met voorwerpe
  2. Assosieer dubbele klinkerklanke met prente

TOETREDINGSGEDRAG : Leerlinge kan al die 42 klanke identifiseer

STEL INDUKSIE : Die onderwysers gebruik die klankliedjies van die dubbele vokaal letterklanke om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte, klankkaarte, oudiovisuele snitte van die klank/liedjie, prente van voorwerpe met dubbele vokaalletterklanke, kartonne, kryte/kleurpotlode, skêr

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifikasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klink en identifiseer die dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE ENKELVOKAAL LETTERKLANKE

Die onderwyser teken die volgende dubbele vokaalletterklanke

ai

oa

dws

ee

of

En spreek hulle herhaaldelik uit soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. ai

2. oe

3. dws

4. ee

5. of

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die vokaalklanke ai te skryf - of beide in hoof- en kleinletters soos die onderwyser dit voorskryf

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: OBJEK/BEELD assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, ofS/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as assosiasie van dubbele vokaalklanke met voorwerpe/prente

Die leerlinge luister

2

KRINGPRENTE/OBJEKTE WAT DIE 5 ENKELVOKAAL KLANKE HET

Die onderwyser teken voorwerpe met die enkelvokaalklanke op die bord

ai- Sn-ai-l

Slak

oa- B-oa-t

Boot

ie- fl-ie-s

Vlieë

ee- Tr-ee

Boom

of- F-of-k

Vurk

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gemaak om elk van die voorwerpe met die dubbele vokaalklanke te teken

4

KLASWERK

Die leerlinge vra die leerlinge om elk 'n voorwerp te skryf wat met die dubbele vokaalklanke begin

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Skryf Jolly phonics klanke z, w, ng, v, oo, OO

2

Klank, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th(stem), th(onstem) met prente en voorwerpe

3

Om Jolly phonics te skryf klink y, x, ch, sh, th (stem), th (onstem)

4

Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue,er, ar met prente en voorwerpe

5

Om Jolly phonics te skryf klink qu, ou, oi, ue, er, ar

6

Klank, identifikasie en assosiasie van enkelklinkerklanke a e I o u met voorwerpe

7

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

8

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke oo, OO, ai, oi, ue, er, ar

9

Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is