Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 3DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : MOOI WOORDE: Konsonant Klinker woorde nee, gaan, doen, so, aan, hy, ek, ons, my, deur

INHOUD : MOOI WOORDE: Konsonant Klinker woorde nee, gaan, doen, so, aan, hy, ek, ons, my, deur

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer Lastige woorde: Konsonantklinkerwoorde: nee, gaan, doen, so, om, hy, ek, wees, ons, deur, my
  2. Skryf moeilike woorde: Konsonant Klinker woorde: nee, gaan, doen, so, om, hy, ek, wees, ons, deur, my

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan die vokaalkonsonant-woorde identifiseer

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die tweeletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van konsonante vokaalwoorde, klankkaart

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifikasie van lastige woorde: Konsonant-vokaalklanke : nee, gaan, doen, so, om

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiserende vokaalkonsonantklanke

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE MISLIKE WOORDE: KONSONANTKLAKERWOORDE

Die onderwyser skryf die moeilike woorde: konsonantvokaalwoorde op die bord

geen

gaan

doen

so

aan

En spreek die eerste klank as normaal uit en die tweede klank as die letternaam 'o'. dan spreek sy dit herhaaldelik saam soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. nee

2. gaan

3. doen

4. so

5. aan

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die moeilike woorde te skryf: konsonante vokaal woorde nee-tot soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van Tricky woorde : Konsonant vokaal woorde hy, ek, wees, ons, my, deur

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiserende moeilike woorde: konsonantvokaalwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE MISLIKE WOORDE: KONSONANTKLAKERWOORDE

Die onderwyser skryf die moeilike woorde: konsonantvokaalwoorde op die bord

Hy

Ek

Wees

Ons

My

deur

En spreek die eerste klank as normaal uit en die tweede klank as die letternaam 'e' en 'y'. dan spreek sy dit herhaaldelik saam soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. hy

2. ek

3. wees

4. ons

5. my

6. deur

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die moeilike woorde te skryf: konsonante vokaalwoorde he-by soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodigFONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het