Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 2DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

INHOUD : Eenvoudige sinne met vokaalkonsonantklanke: Ek is op, dit is 'n os, dit is in, dit is op

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank eenvoudige sinne met vokaalkonsonante woorde
  2. Skryf eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan die vokaalkonsonantwoorde identifiseer en klink

STEL INLEIDING : Die onderwysers gebruik die tweeletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte van vokaalkonsonantwoorde, klankgrafiek, sinstroke met vokaalkonsonantwoorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank van enkelvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien al die vokaalkonsonantwoorde wat reeds behandel is


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as klank van eenvoudige sinne

Die leerlinge luister

2

KLANKING VAN EENVOUDIGE SINNE MET KLOKKAAL KONSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

Ek is op

Dit is 'n Os

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. Ek is op

2. Dit is 'n Os

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank van enkelvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser herbesoek die vorige les


Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING VAN EENVOUDIGE SINNE MET KLOKKAAL KONSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde

Dit is in

Dit is op

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. Dit is in

2. Dit is op

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne met vokaalkonsonantwoorde te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodigFONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het