Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 5DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Inleiding tot Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde

INHOUD : Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat
  2. Skryf die Groep 1 Konsonant/klinker/konsonant woorde vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sit

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan die moeilike woorde identifiseer: Konsonante vokaalwoorde

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die tweeletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van konsonant/klinker/konsonantwoorde, klankkaart van klanke, kaarte van vokaal/konsonantwoorde en konsonant/klinkerwoorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifikasie van Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde vlermuis, kat, vet, hoed,

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiseer Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN GROEP 1 KONSONANT/KLINKAAL/KOSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

kolf

kat

vet

hoed

En spreek die individuele klanke uit en dan die hele woorde saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. kolf

2. kat

3. vet

4. hoed

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die konsonant /klinker/konsonantwoorde bat-hat te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde mat, pat, rot, sat

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiseer Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN GROEP 1 KONSONANT/KLINKAAL/KOSONANTWOORDE

Die onderwyser skryf die konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

mat

pat

rot

gesit

En spreek die individuele klanke uit en dan die hele woorde saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. mat

2. pat

3. rot

4. gesit

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die konsonant/vokaal/konsonantwoorde mat-sat te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het