Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 3DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 6DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde

INHOUD : Eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Vet kat, 'n Vet kat het gesit, 'n Vet kat het op 'n mat gesit, Dit is 'n vet rot, klop die rot, 'n Vet rot het op 'n mat gesit

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klink eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Vet kat, 'n Vet kat het gesit, 'n Vet kat het op 'n mat gesit, Dit is 'n vet rot, klop die rot, 'n Vet rot het op 'n mat gesit
  2. Skryf eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Vet kat, 'n Vet kat het gesit, 'n Vet kat het op 'n mat gesit, Dit is 'n vet rot, klop die rot, 'n Vet rot sit op 'n mat

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan die Groep 1 Konsonant/vokaal/konsonantwoorde identifiseer en klank

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die drieletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte konsonant/klinker/konsonant woorde, klankkaart, sinstroke met konsonant/vokaal/konsonant woorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank van enkelvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die Groep 1-konsonant/vokaal/konsonantwoorde


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as klank van eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonantwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANK EENVOUDIGE SINNE MET GROEP 1 KONSONANT/KLANKEL/KLANKE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

1. ’n Vet kat

2. ’n Vet kat het gesit

3. 'n Vet kat het op 'n mat gesit

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. ’n Vet kat

2. ’n Vet kat het gesit

3. 'n Vet kat het op 'n mat gesit

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank van enkelvoudige sinne Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die Groep 1-konsonant/vokaal/konsonantwoorde


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as klank van eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonantwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANK EENVOUDIGE SINNE MET GROEP 1 KONSONANT/KLANKEL/KLANKE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

1. Dit is 'n vet rot

2. Klop die rot

3. 'n Vet rot het op 'n mat gesit

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. Dit is 'n vet rot

2. Klop die rot

3. 'n Vet rot het op 'n mat gesit

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR DERDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Klinker/Konsonant woorde os, op, van, of, ons, op

2

Eenvoudige sinne met vokaal/konsonant woorde: Ek gaan Op, Dit is 'n os, dit is in, dit is op

3

Lastige woorde: Konsonant/Klinkerwoorde: nee, gaan, so, doen, om, hy, ek, wees, ons, my, deur

4

Eenvoudige sinne met moeilike woorde: Ons gaan op, dit is so, dit is ek, dit is my os, gaan op na dit

5

Inleiding tot Groep 1 konsonant/klinker/konsonant woorde: vlermuis, kat, vet, hoed, mat, klop, rot, sat,

6

Sinne met Groep 1 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Kat het op die mat gesit, Die kat is vet, Pat die kat

7

Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: ban, kan, waaier, man, pan, ran, tan, van

8

Sinne met Groep 2 konsonant/klinker/konsonant woorde: Die man het gehardloop, die man het na die bakkie gehardloop, die blik is op, dit is op die waaier

9

Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: hen, rooi, gevoer, kry, Ben, laat, het